Behandeling met de

F&L methode®

Voor de behandeling van dyslexie en andere (ernstige)  lees- en spellingproblemen  gebruiken gespecialiseerde instellingen en praktijken de F&L methode®.

Het F&L-behandelprogramma bestaat onder andere uit een uitgebreid computerprogramma met leermodules voor de behandelaar, een online oefenprogramma voor thuis, een logboekfunctie en diverse werkvormen en materialen (zie ook indruk F&L methode® Software).

Praktijken/instellingen die met het F&L-programma willen werken kunnen contact opnemen met info@fenlexpertisecentrum.nl onder vermelding van 'F&L-behandelprogramma'.

Het specialistische F&L-programma is de enige behandelmethode in Nederland die ook een remediërend interventiepakket voor scholen heeft waardoor alleen doorverwezen wordt als het nodig is en het concept van ketenzorg optimaal wordt uitgewerkt. De koppeling van hulp op school met Taal in Blokjes naar specialistische hulp met de F&L-methode sluit aan bij de huidige opvattingen van goede en efficiënte hulpverlening.

De F&L methode® is de enige methode  voor de behandeling van dyslexie die zorgt voor een  continuüm van hulp van school naar zorg.  Er is een duidelijke koppeling tussen een (remediërend) schoolprogramma en het behandelprogramma voor dyslexie.

Op deze wijze is  een efficiënte en goede ketenzorg mogelijk tussen school, ouders en praktijk/instelling.

De F&L methode® is door Thalita Boumans bij Stichting Taalhulp ontwikkeld voor de behandeling van dyslexie en wetenschappelijk onderbouwd (zie ook publicaties).