Zoek een gespecialiseerde F&L-behandelaar bij u in de buurt!

Het F&L-behandelprogramma voor dyslexie is het vervolg op Taal in Blokjes.
F&L is het enige programma dat naadloos aansluit op Taal in Blokjes.

F&L methode® en Taal in Blokjes

Taal in Blokjes is een interventiepakket voor de ondersteuning van leerlingen die moeite hebben met lezen en/of spellen. Taal in Blokjes gebruikt een vaste kleurcodering voor klanken, volgt de structuur van de Nederlandse taal en legt uit hoe woorden in elkaar zitten.


Het pakket bestaat uit werkboeken, handleiding/ oefenmappen, diverse materialen en software voor lezen, spellen en basisvaardigheden.
De werkvormen zijn multisensorieel en interactief: taal leren door horen, zien, voelen en samen doen. Hoe meer manieren je gebruikt om iets aan te bieden, hoe beter dit geleerd en onthouden kan worden. 

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden ingezet voor de interventie en preventie bij lees- en spellingproblemen op niveau ON1,2 en 3. Taal in Blokjes kan individueel, in groepjes en in de klas worden gebruikt. 


Taal in Blokjes kan ook als evidence-based interventie voor lezen én voor spellen op ON niveau 2 en 3 worden ingezet als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.

Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) en wetenschappelijk onderbouwd. De F&L methode® is hét vervolg op Taal in Blokjes voor de gespecialiseerde dyslexiebehandeling. De koppeling tussen interventie met Taal in Blokjes en behandeling met de F&L methode® zorgt voor een efficiënte en goede Ketenzorg tussen school, ouders en de praktijk of instelling.

Bekijk onze website: www.taalinblokjes.nl

Bekijk ook de vragen:

Taal in Blokjes kan op verschillende ondersteuningsniveaus worden gebruikt naast de reguliere taalmethode. Bekijk hiervoor het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school.

Kijk naar het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school, hier staan onder andere basisopzetten in voor de ondersteuningsniveaus 1,2 en 3 en voorbeelden van werkvormen. Per ondersteuningsniveau wordt een basisopzet voor de aanschaf van werkboeken en materialen gegeven.

Kijk ook naar het Inspiratieboek Taal in Blokjes voor een overzicht van werkboeken, materialen, werkvormen en software.
In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en de basiswerkvormen lezen en spellen. Alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Bekijk het Inspiratieboek digitaal of vraag een exemplaar aan bij info@taalinblokjes.nl

Voor informatie over de Taal in Blokjes software ga naar:
Taal in Blokjes Reader software en de Taal in Blokjes Module software

Wist je dat je met de Taal in Blokjes software ook een lees- en spellingtraining kan opzetten om op school en thuis te oefenen?
Ga naar Leerlingbegeleiding thuis - lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader.pdf voor een voorbeeld van een behandelplan lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader software.

Op de website https://www.taalinblokjes.nl/videos/ staan een aantal video's waarin leerlingen oefenen met een aantal werkvormen van Taal in Blokjes.

Je kan ook overwegen om onze Workshop Taal in Blokjes te volgen. In de workshop leren leerkrachten/ taalspecialisten etc. onder andere om het lezen en spellen te beoordelen aan de hand van een casus (niveau, foutenanalyse, observaties) en om het instapniveau van de Taal in Blokjes behandeling te bepalen. Vervolgens wordt een behandelplan opgezet met de werkboeken, materialen en software van Taal in Blokjes.

Verschil reader en module FAQ


Taal in Blokjes is voor:  

 • alle leerlingen uit het basisonderwijs die hulp nodig hebben met lezen en spellen  
 • leerlingen met aankomende lees- en/of spellingproblemen die baat kunnen hebben bij een voorschotbenadering (vanaf groep 2 en 3)  
 • leerlingen in het speciaal basisonderwijs  
 • meertalige leerlingen (NT2-onderwijs) 
 • leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen  
 • leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen.  

Taal in Blokjes kan ook als evidence-based interventie voor lezen én voor spellen op ondersteuningsniveau  2 en 3 worden ingezet, bijvoorbeeld als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.

Meer informatie?
Bekijk het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes

Het ‘Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school’ geeft:
- tips voor gebruik op school,
- een basisopzet voor de aanschaf van materiaal,
- een voorbeeld van een stappenplan voor de implementatie van Taal in blokjes op school vanaf groep 2, van minder naar meer intensief, ingedeeld op de verschillende ondersteuningsniveaus. Uiteraard zijn er veel variaties in aanpak mogelijk, afhankelijk van de manier waarop een school Taal in Blokjes wil gaan inzetten.

Bekijk ook het Inspiratieboek Taal in Blokjes. In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Je kan de papieren versie kosteloos aanvragen bij info@taalinblokjes.nl Samen met het Stappenplan kan het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken.

Ja, Taal in Blokjes is speciaal ontwikkeld voor leerlingen met lees- en spellingproblemen en is ook geschikt voor leerlingen met een TOS.

Taal in Blokjes is een taalkundige, fonologische methode, waarbij de structuur van de Nederlandse taal centraal staat. Taal in Blokjes laat zien hoe de Nederlandse taal in elkaar zit met vaste kleurafspraken voor klanken. Bij de Taal in Blokjes Reader software kan de uitspraak aan de klanken gekoppeld worden met een voorleesstem.

Taal in Blokjes kan in kleine leerstapjes worden aangeboden vanaf de klank-teken koppeling. De eerste werkboeken van Taal in Blokjes hebben een langzame, voorzichtige  opbouw en worden ondersteund door veel werkvormen en software.

Taal in Blokjes is een taalmethode die het lezen en spellen in een geïntegreerd systeem aanbiedt.
Het is een auditief-visuele methode waarbij een vaste kleurcode wordt gebruikt voor de fonologische ondersteuning van de klanken. Taal in Blokjes heeft een multi-sensoriele aanpak en legt op een logische, expliciete, heldere en “beeldende” manier uit hoe de Nederlandse Taal in elkaar zit. Taal wordt geleerd met horen, zien en voelen. Leren gaat makkelijker en efficiënter als meer kanalen bij het leerproces worden ingeschakeld.

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt. De methode bestaat uit verschillende werkvormen, materialen, werkboeken en software.

Taal in Blokjes begint bij de basis vanaf niveau begin groep 3 en bouwt de moeilijkheidsgraad op. Ook kan er op een hoger niveau ingestapt worden. Maatwerk is mogelijk, er kunnen kleine stapjes worden gezet maar het tempo kan ook worden verhoogd door sneller door de stof te gaan of hoger in te stappen.
De opbouw van Taal in Blokjes is cumulatief: nieuwe leerstof wordt aangeboden en wat reeds behandeld is, wordt bij een volgend niveau herhaald en verdiept. Het technisch lezen wordt ondersteund door klankcodering, maatregelen voor tekstvereenvoudiging (on andere aangeven van klankstukken, leeshappertje) en door een voorleesstem.

Waarom is Taal in Blokjes is een goede methode voor leerlingen met een TOS?

 • Taal in Blokjes is een expliciete, hoog gestructureerde methode voor lezen en spellen,
 • Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt gebruiken,
 • Taal in Blokjes heeft duidelijke leerstappen en een cumulatieve opbouw,
 • Taal in Blokjes is een multi sensoriële methode : taal leren door horen, zien en doen,
 • Met Taal in Blokjes is maatwerk mogelijk, het leertempo is individueel in te stellen.
 • Taal in Blokjes heeft werkvormen voor individueel gebruik, voor groepjes en voor in de klas,
 • De methode bestaat uit werkboeken en diverse materialen en werkvormen voor lezen en spellen. De werkboeken zijn voor zelfstandig gebruik, elke bladzijde bevat een voorbeeld van wat de bedoeling is, zodat de instructie tot een minimum beperkt is. Bij elk werkboek zit een oefenmap met verdiepingsoefeningen en nakijkvoorbeelden.
 • Taal in Blokjes heeft uitgebreide software voor lezen, spellen en basisvaardigheden: de Taal in Blokjes Reader software en Taal in Blokjes Module software. De Reader software heeft een eigen bibliotheek op Cito en Avi-niveau maar ook eigen leerstof kan aan de Reader software worden toegevoegd. De Taal in Blokjes Module software heeft modules voor de basisvaardigheden en werkt o.a. met “het sprekende klankenbord” voor de spelling. Schrijven met het sprekende klankenbord is een flexibele werkvorm waarmee leerlingen auditieve woord- en/of zinnendictees en verhaaltjes kunnen schrijven. Deze werkvorm is bedoeld om de spelling te oefenen én uit te leggen.
 • Bij Taal in Blokjes wordt de klankwaarde van woorden benadrukt, dit kan helpen bij een goede uitspraak van de mondelinge taal.

De Taal in Blokjes Reader software

De Reader software heeft een automatische klankcodering, ook bij teksten die je zelf toevoegt. Onze Reader software kan ook voorlezen. Met een voorleesstem kunnen leerlingen de klanken met kleurcodering goed koppelen aan de uitspraak. De klankwaarde van de Nederlandse letters (klinkers en medeklinkers) wordt hierdoor benadrukt.

Voorbeeld van het gebruik van de voorleesstem met de Taal in Blokjes Reader software.

De voorleesstem geeft het goede voorbeeld bij het uitspreken van de gekleurde klanken. Dit is auditief en visueel heel sterk. Laat de op klank gecodeerde teksten voorlezen waarbij de leerling meekijkt en luistert naar de uitspraak van de gekleurde klanken. Gebruik het met het leeshappertje zodat de leerling de woorden goed kan volgen. Laat de leerling daarna zelf (zonder voorleesstem) of met voorleesstem het verhaal lezen. Er zijn meerdere voorleesstemmen.

https://www.taalinblokjes.nl/taal-in-blokjes-reader/ voor meer informatie.

Taal in Blokjes bij NT2-leerlingen

Ja, Taal in Blokjes is speciaal ontwikkeld voor leerlingen met lees- en spellingproblemen. maar Taal in Blokjes is ook heel geschikt voor NT2 leerlingen!  Zowel op een laag niveau (instromers, alfabetisering, speciale taalklassen) als op een hoger niveau (bijvoorbeeld bij Internationale scholen).

Taal in Blokjes is een taalkundige, fonologische methode, waarbij de structuur van de Nederlandse taal centraal staat. Taal in Blokjes laat zien hoe de Nederlandse taal in elkaar zit, dit geeft NT-2 leerders veel duidelijkheid. Taal in Blokjes is multi-sensorieel en interactief. Taal wordt geleerd met horen, zien en voelen. Leren gaat makkelijker en efficiënter als meer kanalen bij het leerproces worden ingeschakeld.

Taal in Blokjes is een geïntegreerde methode voor lezen en spelling. De werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en en omgekeerd. Taal in Blokjes kan worden ingezet bij meertalige leerlingen en cursisten, zowel op basis- als op gevorderd niveau.  

Elke taal heeft zijn eigen klank-teken afspraken, symbolen, regels. De eigenschappen van een taal bepalen voor een groot deel hoe je de taal het beste kan leren. Zo is Taal in Blokjes een goede aanpak voor het leren van de Nederlandse taal maar niet voor bijvoorbeeld het leren van de Engelse of Franse taal.

Voor een twee taalleerder is het belangrijk dat hij de systematiek van de nieuwe taal begrijpt. Wat bij het leren van de eerste taal een goede aanpak is, kan helemaal niet werken bij het leren van een andere taal.

Waarom is Taal in Blokjes is een goede methode voor NT-2 leerlingen? 

 • Taal in Blokjes is een expliciete, hoog gestructureerde methode voor lezen en spellen die uitlegt uit hoe de Nederlandse taal in elkaar zit, 
 • Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt gebruiken, 
 • Taal in Blokjes heeft duidelijke leerstappen en een cumulatieve opbouw, 
 • Taal in Blokjes is een multisensoriële methode : taal leren door horen, zien en doen, 
 • Met Taal in Blokjes is maatwerk mogelijk, het leertempo is individueel in te stellen. 
 • Taal in Blokjes heeft werkvormen voor individueel gebruik, voor groepjes en voor in de klas, 
 • De methode bestaat uit werkboeken en diverse materialen en werkvormen voor lezen en spellen. De werkboeken zijn voor zelfstandig gebruik, elke bladzijde bevat een voorbeeld van wat de bedoeling is, zodat de instructie tot een minimum beperkt is. Bij elk werkboek zit een oefenmap met verdiepingsoefeningen en nakijkvoorbeelden. 
 • Taal in Blokjes heeft uitgebreide software voor lezen en spellen: de Taal in Blokjes Reader software en Taal in Blokjes Module software. De Reader software heeft een eigen bibliotheek op Cito en Avi-niveau maar ook NT-2 teksten en eigen leerstof kunnen aan de Reader software worden toegevoegd.  
 • Bij Taal in Blokjes wordt de klankwaarde van woorden benadrukt, dit kan helpen bij een goede uitspraak van de mondelinge taal. 


Nederlands een transparante taal

Het Nederlands is een vrij transparante taal en maakt gebruik van een vrij eenduidige klank-teken koppeling. Aan de klanken zijn regels gekoppeld. Taal in Blokjes is een auditief-visuele methode waarbij een vaste kleurcode wordt gebruikt voor de fonologische ondersteuning van de klanken. In de Nederlandse taal hoeft de spelling van de meeste woorden niet uit het hoofd geleerd te worden. De spelling van het Nederlands woorden kan veelal worden afgeleid uit klanken en klankregels. Taal in Blokjes legt uit hoe dit moet. 

Taal in Blokjes legt op een logische, expliciete, heldere en “beeldende” manier uit hoe de Nederlandse Taal in elkaar zit. Er wordt niet uitgegaan van ‘taalgevoel’of impliciet leren. De aanpak is multisensorieel: taal leren door luisteren, zien en doen. Hoe meer zintuigen je gebruikt, hoe makkelijker je iets leert. Ook het leren van een taal is dit zeer effectief.

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt. De methode bestaat uit verschillende werkvormen, materialen, werkboeken en software.  

Taal in Blokjes begint bij de basis vanaf niveau begin groep 3 en bouwt de moeilijkheidsgraad op. Ook kan er op een hoger niveau ingestapt worden. Maatwerk is mogelijk, er kunnen kleine stapjes worden gezet maar het tempo kan ook worden verhoogd door sneller door de stof te gaan of hoger in te stappen.
De opbouw van Taal in Blokjes is cumulatief: nieuwe leerstof wordt aangeboden en wat reeds behandeld is, wordt bij een volgend niveau herhaald en verdiept. Het technisch lezen wordt ondersteund door klankcodering, maatregelen voor tekstvereenvoudiging (on andere aangeven van klankstukken, leeshappertje) en door een voorleesstem. 

De Taal in Blokjes Reader software 

De Reader software heeft een automatische klankcodering, ook bij teksten die je zelf toevoegt. Onze Reader software kan ook voorlezen. Met een voorleesstem kunnen anderstalige leerlingen de Nederlandse klanken met kleurcodering goed koppelen aan de uitspraak. De klankwaarde van de Nederlandse letters (klinkers en medeklinkers) wordt hierdoor benadrukt. Dit helpt met het leren van de spelling en verduidelijkt de uitspraak van woorden.

Voorbeeld van het gebruik van de voorleesstem met de Taal in Blokjes Reader software. 

De voorleesstem geeft het goede voorbeeld bij het uitspreken van de gekleurde klanken. Dit is auditief en visueel heel sterk. Laat de op klank gecodeerde teksten voorlezen waarbij de leerling meekijkt en luistert naar de uitspraak van de gekleurde klanken. Gebruik de voorleesstem met het leeshappertje zodat de leerling de woorden goed kan volgen. Laat de leerling daarna zelf (zonder voorleesstem) of met voorleesstem het verhaal lezen. Er zijn meerdere voorleesstemmen. Zie ook het Inspiratieboek Taal in Blokjes blz. 10, 11 en 2- t/m 25 en https://www.taalinblokjes.nl/taal-in-blokjes-reader/ voor meer informatie. 

De Taal in Blokjes Module software heeft modules voor de basisvaardigheden en werkt o.a. met “het sprekende klankenbord” voor de spelling. Schrijven met het sprekende klankenbord is een flexibele werkvorm waarmee leerlingen auditieve woord- en/of zinnendictees en verhaaltjes kunnen schrijven. Deze werkvorm is bedoeld om de spelling te oefenen én uit te leggen. 

zie ook: Taal in Blokjes software.pdf 

Meer informatie? 

 • Vraag (kosteloos) het Inspiratieboek Taal in Blokjes aan (48 blz.) In dit boek staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden.
  Mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl  

 

 • Vraag het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school aan. In dit Stappenplan staan basisopzetten van materiaal beschreven op verschillende ondersteuningsniveaus met voorbeelden van gebruik. Het Stappenplan is geeft ook goede handvatten voor gebruik bij NT-2 onderwijs.   

           Mail hiervoor naar: info@taalinblokjes.nl 

 

 • Op de website taalinblokjes.nl staan video's die op een school zijn gefilmd. Dit geeft ook veel informatie over de toepassing van Taal in Blokjes in groepjes of in de klas. 

 

Bezoek de website van het F&L-expertisecentrum, op deze website staat veel praktische informatie bij de FAQ: https://www.fenlexpertisecentrum.nl/faq/
Bijvoorbeeld hoe Taal in Blokjes te combineren met een bepaalde taalmethode.

 

Taal in Blokjes kan worden ingezet als:

 • als preventie 
 • als interventie op niveau ON 2 en 3  
 • als interventie voorafgaand aan de aanmelding voor de vergoede dyslexiezorg (ED)  
 • als ondersteuning bij de reguliere taalmethode, bijvoorbeeld Staal, Veilig Leren Lezen, Spelling op Maat (ON 1)
 • als aanvulling op leesmethodieken zoals Leesbegeleiding van Luc Koning, Ralfi, Connect, Begeleid Hardop Lezen, Bouw!...  

als software voor het verbeteren van de klank-teken koppeling, de spelling en de leesvaardigheid op woord- en tekstniveau voor groep 3 tot groep 8: Taal in Blokjes Reader software en Taal in Blokjes Module software

Meer weten?

 

F&L-methode®
Bij hardnekkige lees- en/of spellingproblemen en bij dyslexie is specialistische behandeling nodig. Het F&L-behandelprogramma is hét vervolg op Taal in Blokjes voor de behandeling van dyslexie (ON 4).

Het F&L- behandelprogramma is wetenschappelijk onderbouwd en evidence-based zie hiervoor de vraag Is de F&L methode® / Taal in Blokjes wetenschappelijk onderzocht? Het F&L-behandelprogramma heeft modules voor lezen, spellen en basisvaardigheden en de F&L-Reader. Het F&L-programma bestaat uit meer dan 60 modules maar de behandelaar kan ook geheel zelf zijn/haar eigen oefeningen samenstellen. De behandelaar zet het huiswerk klaar in het thuisaccount van de leerling en krijgt feedback m.b.t. het oefenen. Het programma heeft uitgebreide mogelijkheden, een logboek en de vorderingen worden bijgehouden.

Het F&L-behandelprogramma wordt gebruikt door gespecialiseerde praktijken/instellingen voor de behandeling van dyslexie en aanverwante lees- en spellingproblemen. Ben je een praktijkhouder of behandelaar en wil je meer weten over de mogelijkheden van een licentie? Mail hiervoor naar info@fenlsoftware.nl

Alleen F&L-geregistreerde praktijken en instellingen gebruiken de F&L methode®. Deze praktijken kan je vinden door het zoekvak op onze website te gebruiken: "Zoek een F&L-behandelaar bij u in de buurt!"

Taal in Blokjes is de schoolversie van de F&L-methode®, het is een uitsnede van het F&L-behandelprogramma en speciaal ontwikkeld als interventie voorafgaand aan de behandeling voor dyslexie. Taal in Blokjes biedt materialen, software en workshops. Het Taal in Blokjes pakket wordt gebruikt op scholen, bijvoorbeeld met een schoolarrangement op maat, en in praktijken voor logopedie en remedial teaching.

Taal in Blokjes is een methode-onafhankelijk lees- en spellingpakket voor de aanpak van lees- en spellingproblemen op school (ON 2 en ON 3). Taal in Blokjes wordt tevens aangeboden aan risicoleerlingen met lees- en/ of spellingproblemen vanaf de 2e helft groep 2 (voorschotbenadering). Ook leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en NT2- leerlingen krijgen hulp met Taal in Blokjes.  

Taal in Blokjes kan als interventie op ON 3 worden ingezet voor lezen én spellen als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.

Ketenzorg

Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode® en is sinds 2009 beschikbaar voor scholen en hulpverleners. Het vervolg op Taal in Blokjes is de F&L methode®. De F&L methode® is de enige methode voor de behandeling van dyslexie met een continuüm van zorg tussen interventie op school met Taal in Blokjes en behandeling voor dyslexie met het F&L-behandelprogramma. Hiermee is een efficiënte en goede ketenzorg mogelijk tussen school, ouders en de praktijk of instelling.
De koppeling tussen de hulp met Taal in Blokjes en de behandeling met de F&L methode® zorgt voor een optimale afstemming van de hulp. Scholen die Taal in Blokjes gebruiken, kunnen hun leerlingen goed ondersteunen bij een F&L-dyslexiebehandeling. 

Meer weten? Zie onze brochure: Ketenzorg: van Taal in Blokjes naar de F&L methode

Ja, er zijn verschillende onderzoeken naar de effectiviteit van de F&L-methode gedaan. 

Wetenschappelijk onderzoek | Zoetermeergezond.nl

De F&L-methode is wetenschappelijk onderzocht aan de universiteit van Utrecht en bij het Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen. Zie hiervoor o.a. de publicaties in het tijdschrift voor Orthopedagogiek van E.C. van Geffen, M. Berends en J. Franssens (2008) en de publicaties in het tijdschrift voor Orthopedagogiek en Pedagogische Studiën en van M.A.R. Gijsel (2009) en van M.A.R. Gijsel en A.M.T. Bosman (2010).

Je kan meer lezen bij F&L methode® » publicaties

Er is in 2021 door het Expertisecentrum Nederland ook een taakanalyse uitgevoerd naar de effectiviteitskenmerken van Taal in Blokjes. Bekijk de analyse.

Het Taal in Blokjes klankenbord met de specifieke afspraken van kleuren voor klanken is in 1987 bedacht door Thalita Boumans toen zij de F&L-methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) voor de behandeling van dyslexie ontwikkelde. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd en onderzocht. Het F&L-behandelprogramma wordt gebruikt door praktijken en instellingen die dyslexie en aanverwante lees- en spellingproblemen  behandelen.

In 2009 ontwikkelde zij de schoolversie van de F&L-methode ofwel Taal in Blokjes.

Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L-methode® voor gebruik op school (Taal in Blokjes is de F&L-schoolversie). De F&L-methode® is de enige methode voor de behandeling van dyslexie die ook een remediërend interventiepakket voor scholen heeft. Hiermee is de Ketenzorg gewaarborgd. Inmiddels gebruiken steeds meer scholen Taal in Blokjes

Waarom zijn de medeklinkers blauw en de stomme klinkers oranje? Met de keuze van kleuren voor de soorten klinkers en medeklinkers heeft Thalita Boumans rekening gehouden met 'het kleurenbeeld' van het gehele woord. Zo zijn er veel meer medeklinkers dan klinkers en is blauw een rustige "steunkleur" voor de klinkers. Voor de stomme klinker is oranje gekozen omdat de stomme klinkers onbeklemtoond zijn, vaak meerdere keren voorkomen in een woord en oranje een relatief 'zachte' en 'rustige' kleur is. Toen bleven er nog drie kleuren over: groen, geel en rood. Rood is gebruikt voor de twee-teken klinkers omdat deze het lastigste zijn om te leren. Rood heeft een grote attentiewaarde. Vervolgens is geel gekozen voor de lange klinkers omdat de lange klinkers (zonder regel) met twee letters worden geschreven en twee gele letters (of twee blokjes) geven een rustiger (lees)beeld dan twee groene letters of blokjes. Toen bleef groen over voor de korte klinkers.

Ga naar www.fenlexpertisecentrum.nl voor: 

 • De uitgebreide sectie FAQ-ragen: vragen over Taal in Blokjes, het F&L-behandelprogramma voor dyslexie, praktijkvragen, werkvormen, aansluiting bij een bepaalde taalmethodes, taalkundige vragen enz.
 • Hulp bij het inzetten van TiB op school
 • Vragen en advies over leerlingbegeleiding
 • Verdieping, visie en achtergrond van Taal in Blokjes
 • De Ketenzorg: Taal in Blokjes op school en de F&L-methode voor de behandeling van dyslexie
 • Het vervolg op Taal in Blokjes: het F&L-behandelprogramma voor dyslexie
 • Zoek een F&L-behandelaar bij jou in de buurt, typ postcode of plaatsnaam in ons zoekvak en vind geregistreerde F&L-praktijken en instellingen bij jou in de buurt.

Taal in Blokjes is een geïntegreerde methode voor lezen én spelling. Lezen en spelling zijn twee kanten van dezelfde munt, ze hebben allebei betrekking op dezelfde Nederlandse woorden.

De werkvormen voor lezen (decoderen) en spellen (coderen) versterken elkaar en vullen elkaar aan binnen deze methode. Zo geeft het fonologisch coderen van teksten (klanken kleuren) ook inzicht in de spelling van woorden. Naar gelang het leerdoel kan het accent wel meer op lezen of op spelling komen te liggen.

Zie ook:

Omdat Taal in Blokjes een fonologische methode is met vaste kleuren voor klanken en regelafspraken die gekoppeld zijn aan de klanken. Lezen en spellen zijn geïntegreerd binnen één methode, de werkvormen voor lezen ondersteunen het spellen en andersom. De woordstructuren worden expliciet uitgelegd en geoefend. De schriftelijke taal wordt in kleine logische stapjes uitgelegd en elk voorgaand niveau komt weer terug in een hoger niveau.

Bij Taal in Blokjes leren de leerlingen hoe woorden in elkaar zitten met horen, zien, voelen en zelf doen. De methode is multisensorieel: auditief, visueel, tactiel/motorisch. In het algemeen is het zo dat je makkelijker leert naarmate er meer zintuigen worden ingeschakeld.

Het begrijpen hoe woorden in elkaar zitten, vergemakkelijkt het proces van lezen en spellen. De leerling leert hoe je de geheime code van de taal kan kraken.

Voor lezen moet een leerling begrijpen hoe woorden in elkaar zitten, bijvoorbeeld: hoe lees je lange woorden, hoe spreek je woorden uit met de regels voor de korte en de lange klinkers, Wanneer lees je ‘haken’ en wanneer lees je ‘hakken’? Hoe herken je de stomme klinkers in woord zoals in ‘boekje’, ‘begin’ en ‘fluisteren’? Dit is belangrijk voor de uitspraak. Met lezen kunnen woorden sneller ‘ontsleuteld’ worden als de leerling begrijpt hoe woorden in elkaar zitten.

Om een woord goed op te schrijven, moet een leerling eerst begrijpen hoe een woord in elkaar zit. Hierbij kan (veel) lezen erg nuttig zijn. Zeker als de woorden op klank zijn gecodeerd. Eerst kijken hoe woorden in elkaar zitten en dan zelf doen: van decoderen naar coderen. Welke klanken zijn er gebruikt en welke regels zijn er toegepast? Wanneer schrijf je ‘haken’ en wanneer schrijf je ‘hakken’? Alle woorden uit het hoofd leren kan niet, onze taal is gebouwd op klanken en regels.

Ga naar www.taalinblokjes.nl

Bekijk ook het Inspiratieboek Taal in Blokjes. In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Je kan de papieren versie kosteloos aanvragen bij info@taalinblokjes.nl Samen met het Stappenplan kan het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken.

Taal in Blokjes heeft twee softwareprogramma’s die elkaar aanvullen: de Taal in Blokjes Reader software met uitgebreide mogelijkheden voor technisch lezen op tekstniveau en de Taal in Blokjes Module software met technisch lezen op woordniveau, spelling en basisvaardigheden. Met de software van Taal in Blokjes (Reader en Module software) kan het technisch lezen van groep 3 tot en met groep 8 worden geoefend.  

Taal in Blokjes Module software: heeft klankenborden en woordenlijsten in oplopende moeilijkheidsgraad voor de spelling, oefent basisvaardigheden en woordlezen. De module software is voor behandeling op school/praktijk en heeft géén leerlingaccounts maar houdt wel per leerling de resultaten bij.

Bij de Taal in Blokjes Reader software ligt de nadruk op tekstlezen. De Taal in Blokjes Reader software is speciaal ontwikkeld voor kinderen die extra leesondersteuning nodig hebben. Door de klankhulp en diverse opmaakmogelijkheden wordt het technisch lezen vereenvoudigd en aantrekkelijk gemaakt. Dit heeft een positieve uitwerking op de leesmotivatie. Na een periode waarbij veel nadruk werd gelegd op woordlezen, mag het lezen en begrijpen van teksten zich verheugen op een toenemende belangstelling. Het doel van technisch lezen is begrijpen wat er staat. Bij tekstlezen gaat het om functioneel lezen, leesvloeiendheid en zelfredzaamheidslezen.

Meer weten:

 

De F&L methode® is hét vervolg op Taal in Blokjes. De F&L methode is ® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is een uitgebreid evidence-based programma voor de behandeling van dyslexie, hardnekkige lees- en spellingproblemen en aanverwante taalproblemen. 

Waar komt Taal in Blokjes vandaan? Taal in Blokjes is de schoolversie van de F&L methode®, het is een uitsnede van de F&L methode® voor de behandeling van kinderen met dyslexie. Met het F&L-behandelprogramma worden al jaren goede resultaten behaald door in dyslexie gespecialiseerde praktijken/ instellingen. De F&L methode® is wetenschappelijk onderbouwd en evidence based. bekijk publicaties over de F&L methode®

De F&L methode® is door Thalita Boumans in 1987 ontwikkeld vanuit de praktijk van het behandelen en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Het is een cognitieve en taalkundige (fonologische) methode voor lezen en spellen. Lezen en spellen worden aangeboden in één geïntegreerd systeem, de werkvormen voor lezen ondersteunen het spellen en omgekeerd.  

De F&L methode® is de enige methode voor de behandeling van dyslexie die ook een remediërend interventiepakket voor scholen heeft: Taal in Blokjes.  

De koppeling tussen hulp op school met Taal in Blokjes (ondersteuningsniveau 2 en 3) en

specialistische behandeling met de F&L methode® (ondersteuningsniveau 4) zorgt voor een optimale afstemming rondom de leerling.  

Het F&L-behandelprogramma wordt gebruikt door gespecialiseerde praktijken/instellingen voor de behandeling van dyslexie en aanverwante lees- en spellingproblemen. Wil je meer weten over het F&L-behandelprogramma? Ben je een praktijkhouder of behandelaar en wil je informatie over de mogelijkheden van een licentie? Mail hiervoor naar info@fenlsoftware.nl

Ben je op zoek naar een F&L-behandelaar bij jou in de buurt? Alleen F&L-geregistreerde praktijken en instellingen gebruiken de F&L methode®. Deze praktijken kan je vinden door het zoekvak op onze website te gebruiken: "Zoek een F&L-behandelaar bij u in de buurt!"

Het F&L-behandelprogramma is hèt vervolg op Taal in Blokjes. De F&L methode® software is een uitgebreid behandelprogramma voor lezen en spellen met een thuisprogramma. Het programma is ontwikkeld voor de behandeling van dyslexie en aanverwante taalproblemen. De software wordt door praktijken en instellingen gebruikt voor de specialistische behandeling van dyslexie en lees- en spellingproblemen.  

Bij dyslexie is specialistische behandeling nodig. De F&L methode® software is een uitgebreid evidence-based programma voor de behandeling van dyslexie en hardnekkige lees- en/of spellingproblemen. De F&L methode® is het enige behandelprogramma dat naadloos aansluit op Taal in Blokjes. Het programma wordt zowel voor vergoede als onvergoede zorg ingezet. F&L-praktijken en instellingen begeleiden leerlingen met dyslexie, dyslectische problemen en aanverwante taalproblemen zoals auditieve verwerkingsproblemen.

Zie ook onze brochure: Ketenzorg: van Taal in Blokjes naar de F&L methode

Het F&L-behandelprogramma is ingedeeld in modules voor lezen, spellen en basisvaardigheden, in opklimmende moeilijkheidsgraad. De ervaren behandelaar kan echter ook geheel zelf programmaonderdelen samenstellen om de behandeling nog beter af te stemmen op de behoefte van de leerling. 

Om de effectiviteit van de dyslexiebehandeling te vergroten, werkt de leerling thuis met de F&L-leerlingsoftware. Het huiswerk wordt door de behandelaar vanuit de behandelsoftware klaargezet. Het programma heeft een logboek en houdt de vorderingen bij.  

Binnen het F&L-behandelprogramma wordt cognitief, auditief, visueel-analytisch en taakgericht gewerkt vanuit leerpsychologische principes. De training van het fonologisch bewustzijn is vanaf het begin geïntegreerd in alle werkvormen. De methode gaat uit van de klanken van de taal. Het gebruik van een kleurcode voor klanken, klinkerafhankelijke regels en regelsymbolen maakt de klank- en regelstructuur van het taalsysteem zichtbaar.

Naast het oefenen met bestaande woorden wordt in de F&L methode® software ook geoefend met abstracte klankreeksen en pseudowoorden. De ondersteuning van de klank-teken koppeling door middel van de kleurcodering wordt ook doorgevoerd bij leenwoordklanken en de leenwoordspelling.

Voor extra informatie en een indruk van het behandelprogramma is te vinden op www.fenlexpertisecentrum.nl » Indruk F&L methode® 

Wil je zelf ook leerlingen behandelen met de F&L methode® software? Voor meer informatie over de F&L-software en licenties kan je contact opnemen met ons secretariaat: info@fenlexpertisecentrum.nl of bellen naar 0345 544 617

Zoek je een F&L-behandelpraktijk?

Ga dan naar ons zoekvak: Zoek een F&L-behandelaar bij u in de buurt! Vul je plaatsnaam of postcode in in het zoekvak en zoek een F&L-behandelpraktijk bij jou in de buurt.

De F&L methode® is hét vervolg op Taal in Blokjes. Het F&L-behandelprogramma is een uitgebreid evidence-based programma voor de behandeling van dyslexie en aanverwante taalproblemen. 

De koppeling tussen hulp op school met Taal in Blokjes (ondersteuningsniveau 2 en 3) en specialistische behandeling met de F&L methode® bij een gespecialiseerde dyslexiepraktijk (ondersteuningsniveau 4) zorgt voor een optimale afstemming rondom de leerling zorgt voor een optimale afstemming rondom de leerling en een efficiënte en goede ketenzorg tussen school, ouders en praktijk. Scholen die hun leerlingen helpen met Taal in Blokjes kunnen ook hun leerlingen ondersteunen bij de F&L-behandeling. Meer weten? Zie onze brochure: Ketenzorg: van Taal in Blokjes naar de F&L methode

Zoek je een F&L-behandelpraktijk?

Met het zoekvak op onze website taalinblokjes.nl kan je snel een F&L-geregistreerde praktijk/instelling vinden die werkt met de F&L methode® en die de (ED) diagnostiek en behandeling kan verzorgen. Typ je plaats/postcode in het zoekvak en je ziet gelijk wie jou en je leerling kan helpen. 

Praktijken en instellingen die de F&L methode® gebruiken zijn te herkennen aan ons keurmerk.

 

Tip: bekijk de brochure Ketenzorg Dyslexie: van Taal in Blokjes naar F&L-dyslexiebehandeling

De F&L-methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk voor de behandeling van dyslexie en (ernstige) lees- en spellingproblemen. De methode bestaat o.a. uit een zeer uitgebreid computerprogramma ingedeeld in modules en is evidence based.

Taal in Blokjes, ook bekend als de F&L-schoolversie, is ontwikkeld als interventieprogramma voor scholen. Het is een uitsnede van de F&L-methode®. Taal in Blokjes wordt op scholen en praktijken gebruikt bij de begeleiding en behandeling van leerlingen met lees- en spellingproblemen.

Bij zeer hardnekkige lees- en/of spelling problematiek of dyslexie kan worden overgegaan naar specialistische behandeling met het F&L-behandelprogramma.
De koppeling tussen interventie met Taal in Blokjes op school en behandeling met het  F&L-behandelprogramma zorgt voor een doorlopende leerlijn.

Omdat scholen die Taal in Blokjes gebruiken al bekend zijn met de basisprincipes van de F&L-methode, kunnen zij de leerling optimaal ondersteunen bij zijn/haar dyslexiebehandeling. Op deze wijze is een efficiënte en goede Ketenzorg mogelijk tussen een school, ouders en de praktijk/instelling.

De F&L-methode® is de enige methode voor de behandeling van dyslexie die zorgt voor een continuüm van hulp van school naar dyslexiebehandeling. Bij alle andere programma’s voor de behandeling van (ernstige) dyslexie is er geen sprake van een koppeling tussen een (remediërend) schoolprogramma en het behandelprogramma voor dyslexie.

Zoek je een F&L-behandelpraktijk?

Met het zoekvak op onze website taalinblokjes.nl kan je snel een F&L-geregistreerde praktijk/instelling vinden die werkt met de F&L methode® en die de (ED) diagnostiek en behandeling kan verzorgen. Typ je plaats/postcode in het zoekvak en je ziet gelijk wie jou en je leerling kan helpen. 

Praktijken en instellingen die de F&L methode® gebruiken zijn te herkennen aan ons keurmerk.

Soms is een interventie met Taal in Blokjes niet voldoende en is doorverwijzing voor nader onderzoek en specialistische behandeling voor dyslexie nodig. Werkt jouw leerling met Taal in Blokjes en heeft je leerling gespecialiseerde behandeling voor dyslexie nodig? Of is er sprake van ernstige lees- en/of spellingproblemen?

Voor de behandeling wordt de F&L methode® gebruikt. De F&L methode® is hét vervolg op Taal in Blokjes.

Neem contact op met een F&L-behandelaar bij jou in de buurt via ons zoekvak. 
 

Met het zoekvak op onze website taalinblokjes.nl kan je snel een F&L-geregistreerde praktijk/instelling vinden die werkt met de F&L methode® en die de (ED) diagnostiek en behandeling kan verzorgen. Typ je plaats/postcode in het zoekvak en je ziet gelijk wie jou en je leerling kan helpen.  
 


Praktijken en instellingen die de F&L methode® gebruiken zijn te herkennen aan ons keurmerk.

 

Taal in Blokjes als interventie in de praktijk

Een goede basisopzet bestaat uit de volgende onderdelen:

foto kinderen springpleinen blz 18

 • basisset(s) met o.a. klankblokken, markers en het blokwoordenboek (bijvoorbeeld de basisset uitgebreid of een aantal blokboxen),
 • sets met gekleurde fluormarkers (gebruik géén potloden of viltstiften, dat duurt veel te lang en deze dekken de letters af),
 • werkboeken Taal in Blokjes 1 t/m 9, en het werkboek ‘Voorlopertje’, de werkboeken zijn voor zelfstandige verwerking in de klas,
 • bijbehorende handleiding/oefenmappen bij de werkboeken 1 t/m 9, de werkvormen uit een handleiding/oefenmap worden onder begeleiding gedaan en sluiten aan op de gemaakte bladzijdes in het werkboek,
 • springpleinen uitgebreid,
 • lees- en woordstructuurkwartetten,
 • klank-teken kaartjes en letterlijn (met letters, plaatjes en kapstokwoorden) en/of klank-teken kaartjes met alleen op kleur gecodeerde letters,

  foto tim krokodil

 • Taal in Blokjes Reader software voor school en thuis, voor het lezen van op klank gecodeerde verhalen maar ook te gebruiken voor spellingopdrachten. Ook een eigen leestraining samenstellen en monitoren binnen het programma is mogelijk. Voor toelichting en voorbeelden zie: “Leerlingbegeleiding thuis - lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader.pdf”
 • Taal in Blokjes Module software (met onder andere basisvaardigheden en het “sprekende klankenbord” voor de spelling).

Daarnaast kan je de volgende materialen toevoegen zoals woordbouwkaartjes, (magnetische) letters, bordspellen, dobbelspel, klankenbingo, poster voor in de klas, spiekpen, basiskaarten op A4 niveau waar de klankblokjes op passen, stickers met de basiskaart etc. Deze materialen bieden enorm veel afwisseling!

Voor meer informatie en een overzicht van de materialen ga naar:
- website taalinblokjes.nl
- intro verhaal en link naar Inspiratieboek
- bijlage pdf software (bijlage uit het stappenplan)
- pdf doorlopende leerlijn (bijlage uit het stappenplan)

Wil je starten met onze workshop Taal in Blokjes? ga naar [link]
heb je een leuke foto voor workshops?

Het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school geeft een basisopzet van groep 2 t/m groep 8 voor de Ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 van minder naar meer intensief (of soms omgekeerd afhankelijk van de situatie).

In het “Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school” wordt per ondersteuningsniveau een basisopzet voor materialen, werkboeken, software en werkvormen beschreven.

Het ‘Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school’ geeft:

basisopzetten voor de aanschaf en het gebruik van materiaal, werkboeken en software op verschillende ondersteuningsniveaus
- een stappenplan voor de implementatie van Taal in Blokjes op school vanaf groep 2 (voorschotbenadering) van minder naar meer intensief, ingedeeld in ON 1, ON 2, ON3.
- uitleg van werkvormen en tips voor gebruik op school.

Tip: gebruik het Stappenplan en het Inspiratieboek Taal in Blokjes als basis voor je eigen stappenplan.

Natuurlijk zijn er veel variaties in aanpak mogelijk. Dit is afhankelijk van de wensen, doelen en mogelijkheden van de school die met Taal in Blokjes gaat werken.

Je kan het Stappenplan inzien en downloaden door op onderstaande link te drukken. Het Stappenplan kan ook worden gemaild. Mail je aanvraag naar info@taalinblokjes.nl

Download "Het Stappenplan Taal in Blokjes"

Bijlagen die in het stappenplan zijn genoemd

 1. Taal in Blokjes klassenbreed van groep 2 tot en met groep 8 als doorlopende leerlijn.pdf
 2. Werkvormen lezen en spellen met Taal in Blokjes in de klas.pdf
 3. Taal in Blokjes software.pdf
 4. Ondersteun je leerlingen met Veilig & Vlot verhalen
 5. Leerlingbegeleiding thuis - lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader.pdf
 6. Ketenzorg Taal in blokjes en F&L-methode

 

Bekijk ook onze nieuwste filmpjes Taal in Blokjes op school 1 en 2

Taal in blokjes in de klas deel 1: https://youtu.be/dp7zQ_1lHRg

Taal in blokjes in de klas deel 2: https://youtu.be/_4QvC2HdHaA

Het Inspiratieboek Taal in Blokjes is een boekje van 48 bladzijdes waarin alle materialen werkboeken en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Tevens bevat het Inspiratieboek veel informatie over de methode en de basiswerkvormen lezen en spellen met Taal in Blokjes.

Het 'Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school' kan samen met het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken. Het  Stappenplan bevat onder andere basisopzetten van materialen op ON1,ON2 en ON3.
Bekijk het Stappenplan hier of mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl.

Er is een digitale en een papieren versie van het Inspiratieboek Taal in Blokjes.
Voor de digitale versie ga naar
https://www.taalinblokjes.nl/inspiratieboek-taal-in-blokjes/

De papieren versie kan kosteloos worden aangevraagd en opgestuurd. Mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl

Ja, wij geven ook workshops. In de workshop Taal in Blokjes leer je hoe je Taal in Blokjes kan gebruiken op school of in je praktijk. De workshop is zo opgezet dat je direct met de werkvormen en materialen van Taal in Blokjes op school aan de slag kan.

In de workshop worden de uitgangspunten en kenmerken van Taal in Blokjes besproken, je oefent met de werkvormen en je leert hoe je Taal in Blokjes op school kan inzetten op verschillende ondersteuningsniveaus. Je leert hoe je het instapniveau van een interventie kan bepalen en een behandelplan opzet. Ook de aansluiting bij taalmethodes en komt aan bod.

In de workshop wordt de opbouw van de woordstructuren in leermodules van Taal in Blokjes uitgelegd. Elke leermodule is afgestemd op de werkboeken, de werkbladen, de software en de overige materialen van Taal in Blokjes. Bij elke module wordt aangegeven welke materialen je kan inzetten en hoe je deze in een behandelprogramma met weektaken voor de leerling kan gebruiken

Wij geven workshops Taal in Blokjes in Leerdam en in België.  De workshop Taal in Blokjes kan ook 'in company' worden gegeven, bijvoorbeeld bij jou op school, binnen een samenwerkingsverband of bij een intervisiegroep. Zo kan je de workshop vlakbij volgen, samen met al je collega's. Meer informatie? Mail hiervoor naar bianca@taalinblokjes.nl.

Deelnamecertificaat, zelfstudie-opdrachten en accreditatie

Je kan kiezen voor een deelnamecertificaat voor 12 uur zonder zelfstudie-opdrachten, of voor 24 uur incl. zelfstudie-opdrachten.
Accreditatie voor logopedisten (NVLF / Stichting ADAP): de workshop is geaccrediteerd voor 20 uur incl. zelfstudie-opdrachten.

Voor meer informatie over workshop data, het programma, de kosten en de aanmelding ga naar https://www.taalinblokjes.nl/workshop-info/

Taal in Blokjes is een geïntegreerde methode voor lezen én spelling. Lezen en spelling zijn twee kanten van dezelfde munt, ze hebben allebei betrekking op dezelfde Nederlandse woorden.

De werkvormen voor lezen (decoderen) en spellen (coderen) versterken elkaar en vullen elkaar aan binnen deze methode. Zo geeft het fonologisch coderen van teksten (klanken kleuren) ook inzicht in de spelling van woorden. Naar gelang het leerdoel kan het accent wel meer op lezen of op spelling komen te liggen.

Zie ook:

Taal in Blokjes is een een geïntegreerde lees- en spellingmethode. Je kan het accent  natuurlijk wel (veel) meer op spelling dan op lezen leggen, maar het blijft nodig om fonologisch te coderen (het kleuren van klanken). Door het herkennen van klanken, regels en woordstructuren in geschreven tekst begrijpen leerlingen beter hoe woorden in elkaar zitten. Dat is belangrijk om zelf woorden goed op te schrijven. Eerst woordstructuren herkennen in geschreven teksten en daarna woordstructuren zelf produceren (zelf schrijven).

Zie ook:

Ja dat kan. Taal in Blokjes kan ook als evidence-based interventie voor lezen én voor spellen op ondersteuningsniveau 2 en 3 worden ingezet als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.

Een voordeel van Taal en Blokjes als interventie is dat het een geïntegreerde methode is voor lezen en spellen. De werkvormen voor lezen ondersteunen het spellen en andersom.  Afhankelijk van de hulpvraag kan de interventie zich meer richten op lezen of op spellen. Geef dit aan in het dossier van de leerling.

Daarbij heeft Taal in Blokjes een vervolg voor de dyslexiebehandeling, dit is het F&L-behandelprogramma. Voor een F&L-behandelaar in de buurt ga naar:  www.fenlexpertisecentrum.nl/locaties/

Een interventie met Taal in Blokjes (of F&L-methode schoolversie) en een voorzetting met het het F&L-behandelprogramma (F&L-methode dyslexiebehandeling) zorgt voor een optimale Ketenzorg. Zie ook: Ketenzorg Taal in blokjes en F&L-methode

Zie hiervoor bijvoorbeeld ook de Analyse van Taal in Blokjes door het Expertisecentrum Nederlands van 2022/2023

“Deze analyse helpt onderwijsprofessionals om een afweging te maken voor een interventie op ondersteuningsniveau 3, op basis van beschreven didactische kenmerken en kenmerken die de effectiviteit van de interventie beïnvloeden.“

Taal in Blokjes kan als interventie op ON 3 worden ingezet voor lezen én spellen als voortraject voor de vergoede dyslexiezorg. Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L-methode®, deze methode is evidence based dn wetenschappelijk onderbouwd, zie hiervoor:

Zie ook de vragen:

Taal in Blokjes kan individueel, in groepjes of in de klas op elk ondersteuningsniveau worden ingezet.

Er zijn werkvormen voor:

 • zelfstandig gebruik, onder andere werkboeken, software
 • groepjes (interactieve werkvormen). Leerlingen leren en helpen elkaar door samen doen en samen nakijken. Dit zijn diverse werkvormen voor lezen en spellen, bijvoorbeeld blokwoorden maken en opschrijven, leeskwartetten, bordspellen en het dobbelspel.
 • onder begeleiding van de leerkracht of taalspecialist, onder andere de extra werkvormen uit de handleiding/oefenmappen, software voor lezen en spellen en auditieve oefeningen.Wat voor materialen heeft Taal in Blokjes?

Taal in Blokjes stopt niet in groep 4 of 5. Taal in Blokjes heeft een doorlopende leerlijn tot en met groep 8, zodat leerlingen die dat nodig hebben meerdere jaren optimaal kunnen profiteren van deze methode.

Bij de aanschaf van materialen en software kan hier rekening mee worden gehouden. Afhankelijk van de situatie kunnen leerlingen bijvoorbeeld het ene jaar met Taal in Blokjes starten op Ondersteuningsniveau 2 (minder intensief) en het volgende jaar doorgaan op Ondersteuningsniveau 3 (meer intensief) of omgekeerd.

Taal in Blokjes kan op verschillende ondersteuningsniveaus worden gebruikt naast de reguliere taalmethode. Bekijk hiervoor het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school.

Kijk naar het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school, hier staan onder andere basisopzetten in voor de ondersteuningsniveaus 1,2 en 3 en voorbeelden van werkvormen. Per ondersteuningsniveau wordt een basisopzet voor de aanschaf van werkboeken en materialen gegeven.

Kijk ook naar het Inspiratieboek Taal in Blokjes voor een overzicht van werkboeken, materialen, werkvormen en software.
In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en de basiswerkvormen lezen en spellen. Alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Bekijk het Inspiratieboek digitaal of vraag een exemplaar aan bij info@taalinblokjes.nl

Voor informatie over de Taal in Blokjes software ga naar:
Taal in Blokjes Reader software en de Taal in Blokjes Module software

Wist je dat je met de Taal in Blokjes software ook een lees- en spellingtraining kan opzetten om op school en thuis te oefenen?
Ga naar Leerlingbegeleiding thuis - lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader.pdf voor een voorbeeld van een behandelplan lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader software.

Op de website https://www.taalinblokjes.nl/videos/ staan een aantal video's waarin leerlingen oefenen met een aantal werkvormen van Taal in Blokjes.

Je kan ook overwegen om onze Workshop Taal in Blokjes te volgen. In de workshop leren leerkrachten/ taalspecialisten etc. onder andere om het lezen en spellen te beoordelen aan de hand van een casus (niveau, foutenanalyse, observaties) en om het instapniveau van de Taal in Blokjes behandeling te bepalen. Vervolgens wordt een behandelplan opgezet met de werkboeken, materialen en software van Taal in Blokjes.

Taal in Blokjes kan als interventie op Ondersteuningsniveau 2 en 3 worden ingezet voor lezen én spellen en bij risicoleerlingen. Ook kan Taal in Blokjes op Ondersteuningsniveau 1 worden gebruikt als aanvulling op de reguliere taalmethode. Taal in Blokjes kan worden ingezet vanaf de 2e helft van groep 2 tot groep 8 voor lezen èn spellen en is een erkend voortraject voor de (vergoede) dyslexiezorg.

In het “Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school” wordt per ondersteuningsniveau een basisopzet voor materialen, werkboeken, software en werkvormen beschreven.

Voor meer informatie zie:

 1. Taal in Blokjes klassenbreed van groep 2 tot en met groep 8 als doorlopende leerlijn.pdf
 2. Het inspiratieboek bladzijde 15

Bekijk hiervoor het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school met bijlagen.
In het Stappenplan wordt per ondersteuningsniveau een basisopzet voor materialen, werkboeken, software en werkvormen beschreven (van minder naar meer intensief of soms omgekeerd afhankelijk van de situatie).

Het ‘Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school’ geeft:
- tips voor gebruik op school,
- een basisopzet voor de aanschaf van materiaal voor ON1, ON2 en ON3,
- een voorbeeld van een stappenplan voor de implementatie van Taal in blokjes op school vanaf 2e helft groep 2 tot groep 8.

Bekijk het “Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school”

Uiteraard zijn er veel variaties in aanpak mogelijk, afhankelijk van de manier waarop je Taal in Blokjes wilt gaan inzetten. Bekijk ook de de Voorschotbenadering en bijlagen bij het Stappenplan en het Inspiratieboek Taal in Blokjes.

Bekijk het inspiratieboek Taal in Blokjes

In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Samen met het Stappenplan kan het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken.

De materialen en werkvormen van Taal in Blokjes kunnen individueel, in groepjes en in de klas worden ingezet vanaf 2e helft groep 2 t/m groep 8.  Taal in Blokjes  is opgebouwd vanuit de woordstructuur en heeft een ‘doorlopende leerlijn’. De indeling in leerjaren is een indicatie. Maatwerk is belangrijk, het niveau van de leerlingen is leidend.   Op basis van het niveau van lezen en spellen van de leerlingen wordt een instapniveau bepaald en worden aanpassingen en keuzes gemaakt m.b.t. de materialen en werkvormen.

Taal in Blokjes heeft:

 • Werkvormen voor zelfstandig gebruik, o.a. de werkboeken en de Taal in Blokjes Reader en Module software.
 • Interactieve werkvormen voor groepjes: samen doen en samen nakijken. Dit zijn diverse werkvormen voor lezen en spellen, o.a. blokwoorden maken met het blokwoordenboek en de leeskwartetten in opklimmende moeilijkheidsgraad.
 • Werkvormen die onder begeleiding van leerkracht of taalspecialist worden uitgevoerd, o.a. de extra werkvormen uit de handleiding/oefenmappen, dictees en auditieve oefeningen.

In de tweede helft van groep 2 (en 3) kan je werken met de serie van het Voorlopertje 

Zie ook

Gebruikt de klank-teken kaartjes en de klankblokken bij het werkboek Voorlopertje.
Hang in een poster van de klanken van het Voorlopertje op in de klas en gebruik de letterlijn (en dek de klanken af die nog niet zijn besproken).

Oefen de klank-teken koppeling in de klas met Klankenbingo. Met klankenbingo kunnen leerlingen in de klas of in een groepje met elkaar, op een speelse en intensieve manier, oefenen met de klank-teken koppeling en de eerste woordjes. Gebruik klankenbingo bijvoorbeeld bij het Voorlopertje Taal in Blokjes en bij de werkboeken van Taal in Blokjes deel 1, 2 en 3.

bekijk ook de FAQ-vraag: Welke materialen zijn geschikt voor het leren van de klank-teken koppeling?

Je kan ook de werkvormen voor groep 2 en 3 gebruiken uit "het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school".

Download "Het Stappenplan Taal in Blokjes"

Ja, dat kan. Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan individueel, in groepjes en in de klas bij elke taalmethode worden gebruikt. [link naar onderwerpkopje Taal in Blokjes in combinatie met taalmethodes] 

Vul je taalmethode in in het zoekvak van de FAQ-sectie en kijk of jouw taalmethode erbij staat.

Gebruik de materialen, werkboeken, software en de werkvormen van Taal in Blokjes naast de gebruikte taalmethode. Zie voor meer informatie onze website taalinblokjes.nl, bekijk ook het Inspiratieboek Taal in Blokjes en het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school. 

De voorkeur is om -indien mogelijk- door te gaan met (een selectie) van de leerstof van de reguliere taalmethode en dit te combineren met Taal in Blokjes.
Je kan bijvoorbeeld woorden van de reguliere taalmethode die voor de leerling niet te moeilijk zijn gebruiken met de werkvormen van Taal in Blokjes. Denk hierbij aan blokwoorden maken en opschrijven, woorden coderen, woorden van de taalmethode invoegen in de Taal in Blokjes Reader software en gecodeerd laten lezen vóór het maken van blokwoorden etc…
[link naar vraag spelling bij je taalmethode, nieuwsbrief februari 2024, hier moet nog een vraag van worden gemaakt!]

Afhankelijk van de situatie kunnen leerlingen bijvoorbeeld het ene jaar met Taal in Blokjes starten op Ondersteuningsniveau 1 of 2 (minder intensief) en het volgende jaar doorgaan op Ondersteuningsniveau 2 of 3 (meer intensief) of omgekeerd. Bekijk de basisopzetten op verschillende ondersteuningsniveaus in het Stappenplan.

Taal in Blokjes kan ook als evidence-based interventie voor lezen én voor spellen op ondersteuningsniveau 2 en 3 worden ingezet als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.

Taal in Blokjes kan worden gebruikt vanaf de 2e helft van groep 2 (voorschotbenadering, serie 'het Voorlopertje') tot groep 8.

De hulp met lezen en spellen met Taal in Blokjes stopt niet na een jaar. De leerlingen kunnen doorgroeien in de methode en de extra ondersteuning kan – indien nodig – worden voortgezet.
Taal in Blokjes heeft een doorlopende leerlijn voor lezen en spellen zodat leerlingen die dat nodig hebben meerdere jaren optimaal kunnen profiteren van deze methode.
Taal in Blokjes kan worden ingezet op verschillende ondersteuningsniveaus: van minder naar meer intensief en omgekeerd. Afhankelijk van de situatie kunnen leerlingen bijvoorbeeld het ene jaar met Taal in Blokjes starten op Ondersteuningsniveau 2 (minder intensief) en het volgende jaar doorgaan op Ondersteuningsniveau 3 (meer intensief) of omgekeerd.
Zie voor de ondersteuningsniveaus  het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school.

De materialen en werkvormen van Taal in Blokjes kunnen individueel, in groepjes en in de klas worden ingezet als ‘doorlopende leerlijn’. Taal in Blokjes is opgebouwd vanuit de woordstructuur. De indeling in leerjaren is een indicatie. Het niveau van de leerlingen is leidend. Afhankelijk van het niveau van lezen en spellen van leerlingen wordt het instapniveau bepaald en worden aanpassingen en keuzes gemaakt.

Zie voor een overzicht van de materialen bij de doorlopende leerlijn de pdf: Taal in Blokjes klassenbreed van groep 2 tot en met groep 8 als doorlopende leerlijn.pdf

 

De werkboeken zijn gemaakt voor zelfstandige verwerking en dienen ook als basis voor de andere werkvormen van Taal in Blokjes.

Je kan de werkboeken van Taal in Blokjes onder andere gebruiken voor:

 • ON 2 als extra ondersteuning bij leerlingen die dat nodig hebben,
 • ON 3 met extra begeleiding en de extra oefeningen uit de handleiding/oefenmap

Je kan ook:

 • in overleg en met begeleiding, een werkboek meegeven voor thuis, bijvoorbeeld in de vakantie om ‘het lezen en spellen bij te houden, om te voorkomen ‘dat alles wegzakt.

Zie ook:

Het instapniveau van Taal in Blokjes is onder andere afhankelijk van het niveau van de leerling met lezen en spellen en van de extra begeleiding die de school (en ouders) de leerling kunnen bieden. 

Bij lezen kan je uitgaan van het Avi-tekstniveau en het woordleesniveau op de DMT en EMT. Met de Taal in Blokjes Reader software kan je door de klankhulp en de maatregelen voor tekstvereenvoudiging al snel een of twee niveaus hoger gaan zitten dan het geteste leesniveau.

Bij de Taal in Blokjes Module software kies je een module op het geschatte niveau van de leerling. Als de oefening te makkelijk blijkt te zijn, ga je een stapje hoger. Als de oefening te moeilijk blijkt te zijn, ga je een stapje lager.  

Wat is het verschil tussen de Taal in Blokjes reader software en de Taal in Blokjes Module software? Bekijk hier [link naar brochure software als bijlage van het Stappenplan]

In het algemeen wordt aangeraden om met de werkboeken van Taal in Blokjes iets makkelijker in te stappen en het eerste werkboek sneller door te werken dan het volgende werkboek. Maak een foutenanalyse van de spelling van testdictees en eigen werk en kijk welk werkboek hier het beste bij past.

Zie ook het overzicht bij:  ‘Wat is de opbouw van de Taal in Blokjes werkboeken en handleidingen?’

De werkboeken zijn cumulatief, de leerstof uit voorgaande werkboeken wordt telkens meegenomen en verdiept in een volgend werkboek. Begin dus niet standaard in werkboek 1 omdat een leerling problemen met de klank-teken koppeling heeft!

Meer weten? In de workshop Taal in Blokjes leer je onder andere hoe je het instapniveau kan bepalen. 
De instapniveaus lezen en spellen komen uitgebreid aan bod in de workshop Taal in Blokjes.

Nee, maar het is wel een heel goed idee! Onze software is een goede ondersteuning bij de andere werkvormen en materialen van Taal in Blokjes. Veel werkvormen bij de software kunnen zelfstandig worden gemaakt, de vorderingen per leerling worden bijgehouden en er kunnen opdrachten voor thuis worden klaargezet.

De Taal in Blokjes Reader software heeft een leesbibliotheek op ingedeeld op Cito en Avi-niveau met automatische klankcodering en verschillende maatregelen voor de tekstvereenvoudiging en optimalisatie van het leesbeeld. Je kan onder andere je eigen teksten invoegen en ook een leestraining opzetten. Voor meer informatie ga naar: Taal in Blokjes software.pdf

Kijk ook eens naar: voorbeeld van een behandelplan lezen en spellen binnen de Taal in Blokjes Reader software en lees ‘’Ik wil een behandelplan lezen en spellen voor een leerling samenstellen met Taal in Blokjes, hoe pak ik dat aan?”

Ook kan je de Taal in Blokjes Reader software gebruiken op het digibord ga naar:  Kan je de Taal in Blokjes software ook op het digibord gebruiken? 

Voor informatie over de Taal in Blokjes Module software en het verschil met de Taal in Blokjes Reader software ga naar Taal in Blokjes software.pdf

Ja dat kan! Gebruik het digibord voor lezen en voor de spelling.

Voor-koor-zelf lezen met de Taal in Blokjes Reader software op het digibord doe je zo:

Voorlezen (voor)

In de eerste fase leest de leraar of een goed lezende leerling een (stukje) tekst voor. Het voorlezen gebeurt correct, in het juiste tempo én met de goede intonatie. De rest van de leerlingen luistert actief naar het voorlezen. Van belang is dat de leerlingen tijdens het voorlezen de tekst met de ogen volgen. Veel leerlingen vinden het fijn om met een bijwijzer of leesvenster te werken. Door de koppeling tussen ‘horen en zien’ krijgen leerlingen meer grip op een tekst.

Koorlezen (koor)

De volgende stap is koorlezen. Het stukje tekst dat de eerste keer is voorgelezen, lees je nu samen met de leerlingen hardop. De leraar leest in een hoog tempo dat de leerlingen als het ware meetrekt. Met koorlezen worden spreken, zien en horen aan elkaar gekoppeld. Koorlezen zorgt ervoor dat leerlingen teksten in een steeds hoger tempo kunnen lezen.

Zelf lezen (zelf)

Tijdens de laatste fase van voor-koor-zelf lezen de leerlingen hardop voor zichzelf. Leerlingen kunnen ook in tweetallen lezen.

Woordpakketten, spelling en auditief dictee met de Taal in Blokjes Reader software op het digibord oefenen doe je zo:

 1. Zet woordpakketten in Taal in Blokjes Reader software, codeer deze en projecteer deze op het digibord. Dan eerst voorlezen en samen lezen (koorlezen).
 2. Laat de woorden staan op het digibord. Visueel dictee: de leerlingen bouwen met de klankblokken de woorden op het digibord (de leerling verklankt bij het blokken maar kan "spieken" op het digibord).
 3. De leerlingen kijkt het blokwoord na m.b.v. het digibord. In een groepje kijken leerlingen elkaar na.

4. Zet het digibord uit. Zie hieronder voor stap 5 en verder: auditief dictee.

Gebruik bijvoorbeeld de spellinglijsten van de taalmethode die in de klas wordt gebruikt. Tijdens het behandelen van een spellingcategorie kan je steeds een stap weghalen totdat je alleen een auditief dictee geeft, zonder blokwoorden. Het doel is dat de leerlingen de kleuren internaliseren en gaan “blokken in het hoofd”. Stap 2 en 3 kan je soms al redelijk snel overslaan, afhankelijk van de situatie en het niveau van de leerlingen. Het blijft echter cruciaal om gecodeerde woorden (en teksten) hardop te lezen, ook voor de spelling! Bij de volgende spellingcategorie gebruik je weer meer
stappen.

Taal in Blokjes bij NT2-leerlingen

Ja, Taal in Blokjes is speciaal ontwikkeld voor leerlingen met lees- en spellingproblemen. maar Taal in Blokjes is ook heel geschikt voor NT2 leerlingen!  Zowel op een laag niveau (instromers, alfabetisering, speciale taalklassen) als op een hoger niveau (bijvoorbeeld bij Internationale scholen).

Taal in Blokjes is een taalkundige, fonologische methode, waarbij de structuur van de Nederlandse taal centraal staat. Taal in Blokjes laat zien hoe de Nederlandse taal in elkaar zit, dit geeft NT-2 leerders veel duidelijkheid. Taal in Blokjes is multi-sensorieel en interactief. Taal wordt geleerd met horen, zien en voelen. Leren gaat makkelijker en efficiënter als meer kanalen bij het leerproces worden ingeschakeld.

Taal in Blokjes is een geïntegreerde methode voor lezen en spelling. De werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en en omgekeerd. Taal in Blokjes kan worden ingezet bij meertalige leerlingen en cursisten, zowel op basis- als op gevorderd niveau.  

Elke taal heeft zijn eigen klank-teken afspraken, symbolen, regels. De eigenschappen van een taal bepalen voor een groot deel hoe je de taal het beste kan leren. Zo is Taal in Blokjes een goede aanpak voor het leren van de Nederlandse taal maar niet voor bijvoorbeeld het leren van de Engelse of Franse taal.

Voor een twee taalleerder is het belangrijk dat hij de systematiek van de nieuwe taal begrijpt. Wat bij het leren van de eerste taal een goede aanpak is, kan helemaal niet werken bij het leren van een andere taal.

Waarom is Taal in Blokjes is een goede methode voor NT-2 leerlingen? 

 • Taal in Blokjes is een expliciete, hoog gestructureerde methode voor lezen en spellen die uitlegt uit hoe de Nederlandse taal in elkaar zit, 
 • Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt gebruiken, 
 • Taal in Blokjes heeft duidelijke leerstappen en een cumulatieve opbouw, 
 • Taal in Blokjes is een multisensoriële methode : taal leren door horen, zien en doen, 
 • Met Taal in Blokjes is maatwerk mogelijk, het leertempo is individueel in te stellen. 
 • Taal in Blokjes heeft werkvormen voor individueel gebruik, voor groepjes en voor in de klas, 
 • De methode bestaat uit werkboeken en diverse materialen en werkvormen voor lezen en spellen. De werkboeken zijn voor zelfstandig gebruik, elke bladzijde bevat een voorbeeld van wat de bedoeling is, zodat de instructie tot een minimum beperkt is. Bij elk werkboek zit een oefenmap met verdiepingsoefeningen en nakijkvoorbeelden. 
 • Taal in Blokjes heeft uitgebreide software voor lezen en spellen: de Taal in Blokjes Reader software en Taal in Blokjes Module software. De Reader software heeft een eigen bibliotheek op Cito en Avi-niveau maar ook NT-2 teksten en eigen leerstof kunnen aan de Reader software worden toegevoegd.  
 • Bij Taal in Blokjes wordt de klankwaarde van woorden benadrukt, dit kan helpen bij een goede uitspraak van de mondelinge taal. 


Nederlands een transparante taal

Het Nederlands is een vrij transparante taal en maakt gebruik van een vrij eenduidige klank-teken koppeling. Aan de klanken zijn regels gekoppeld. Taal in Blokjes is een auditief-visuele methode waarbij een vaste kleurcode wordt gebruikt voor de fonologische ondersteuning van de klanken. In de Nederlandse taal hoeft de spelling van de meeste woorden niet uit het hoofd geleerd te worden. De spelling van het Nederlands woorden kan veelal worden afgeleid uit klanken en klankregels. Taal in Blokjes legt uit hoe dit moet. 

Taal in Blokjes legt op een logische, expliciete, heldere en “beeldende” manier uit hoe de Nederlandse Taal in elkaar zit. Er wordt niet uitgegaan van ‘taalgevoel’of impliciet leren. De aanpak is multisensorieel: taal leren door luisteren, zien en doen. Hoe meer zintuigen je gebruikt, hoe makkelijker je iets leert. Ook het leren van een taal is dit zeer effectief.

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt. De methode bestaat uit verschillende werkvormen, materialen, werkboeken en software.  

Taal in Blokjes begint bij de basis vanaf niveau begin groep 3 en bouwt de moeilijkheidsgraad op. Ook kan er op een hoger niveau ingestapt worden. Maatwerk is mogelijk, er kunnen kleine stapjes worden gezet maar het tempo kan ook worden verhoogd door sneller door de stof te gaan of hoger in te stappen.
De opbouw van Taal in Blokjes is cumulatief: nieuwe leerstof wordt aangeboden en wat reeds behandeld is, wordt bij een volgend niveau herhaald en verdiept. Het technisch lezen wordt ondersteund door klankcodering, maatregelen voor tekstvereenvoudiging (on andere aangeven van klankstukken, leeshappertje) en door een voorleesstem. 

De Taal in Blokjes Reader software 

De Reader software heeft een automatische klankcodering, ook bij teksten die je zelf toevoegt. Onze Reader software kan ook voorlezen. Met een voorleesstem kunnen anderstalige leerlingen de Nederlandse klanken met kleurcodering goed koppelen aan de uitspraak. De klankwaarde van de Nederlandse letters (klinkers en medeklinkers) wordt hierdoor benadrukt. Dit helpt met het leren van de spelling en verduidelijkt de uitspraak van woorden.

Voorbeeld van het gebruik van de voorleesstem met de Taal in Blokjes Reader software. 

De voorleesstem geeft het goede voorbeeld bij het uitspreken van de gekleurde klanken. Dit is auditief en visueel heel sterk. Laat de op klank gecodeerde teksten voorlezen waarbij de leerling meekijkt en luistert naar de uitspraak van de gekleurde klanken. Gebruik de voorleesstem met het leeshappertje zodat de leerling de woorden goed kan volgen. Laat de leerling daarna zelf (zonder voorleesstem) of met voorleesstem het verhaal lezen. Er zijn meerdere voorleesstemmen. Zie ook het Inspiratieboek Taal in Blokjes blz. 10, 11 en 2- t/m 25 en https://www.taalinblokjes.nl/taal-in-blokjes-reader/ voor meer informatie. 

De Taal in Blokjes Module software heeft modules voor de basisvaardigheden en werkt o.a. met “het sprekende klankenbord” voor de spelling. Schrijven met het sprekende klankenbord is een flexibele werkvorm waarmee leerlingen auditieve woord- en/of zinnendictees en verhaaltjes kunnen schrijven. Deze werkvorm is bedoeld om de spelling te oefenen én uit te leggen. 

zie ook: Taal in Blokjes software.pdf 

Meer informatie? 

 • Vraag (kosteloos) het Inspiratieboek Taal in Blokjes aan (48 blz.) In dit boek staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden.
  Mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl  

 

 • Vraag het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school aan. In dit Stappenplan staan basisopzetten van materiaal beschreven op verschillende ondersteuningsniveaus met voorbeelden van gebruik. Het Stappenplan is geeft ook goede handvatten voor gebruik bij NT-2 onderwijs.   

           Mail hiervoor naar: info@taalinblokjes.nl 

 

 • Op de website taalinblokjes.nl staan video's die op een school zijn gefilmd. Dit geeft ook veel informatie over de toepassing van Taal in Blokjes in groepjes of in de klas. 

 

Bezoek de website van het F&L-expertisecentrum, op deze website staat veel praktische informatie bij de FAQ: https://www.fenlexpertisecentrum.nl/faq/
Bijvoorbeeld hoe Taal in Blokjes te combineren met een bepaalde taalmethode.

 

Ja, Taal in Blokjes is speciaal ontwikkeld voor leerlingen met lees- en spellingproblemen en is ook geschikt voor leerlingen met een TOS.

Taal in Blokjes is een taalkundige, fonologische methode, waarbij de structuur van de Nederlandse taal centraal staat. Taal in Blokjes laat zien hoe de Nederlandse taal in elkaar zit met vaste kleurafspraken voor klanken. Bij de Taal in Blokjes Reader software kan de uitspraak aan de klanken gekoppeld worden met een voorleesstem.

Taal in Blokjes kan in kleine leerstapjes worden aangeboden vanaf de klank-teken koppeling. De eerste werkboeken van Taal in Blokjes hebben een langzame, voorzichtige  opbouw en worden ondersteund door veel werkvormen en software.

Taal in Blokjes is een taalmethode die het lezen en spellen in een geïntegreerd systeem aanbiedt.
Het is een auditief-visuele methode waarbij een vaste kleurcode wordt gebruikt voor de fonologische ondersteuning van de klanken. Taal in Blokjes heeft een multi-sensoriele aanpak en legt op een logische, expliciete, heldere en “beeldende” manier uit hoe de Nederlandse Taal in elkaar zit. Taal wordt geleerd met horen, zien en voelen. Leren gaat makkelijker en efficiënter als meer kanalen bij het leerproces worden ingeschakeld.

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt. De methode bestaat uit verschillende werkvormen, materialen, werkboeken en software.

Taal in Blokjes begint bij de basis vanaf niveau begin groep 3 en bouwt de moeilijkheidsgraad op. Ook kan er op een hoger niveau ingestapt worden. Maatwerk is mogelijk, er kunnen kleine stapjes worden gezet maar het tempo kan ook worden verhoogd door sneller door de stof te gaan of hoger in te stappen.
De opbouw van Taal in Blokjes is cumulatief: nieuwe leerstof wordt aangeboden en wat reeds behandeld is, wordt bij een volgend niveau herhaald en verdiept. Het technisch lezen wordt ondersteund door klankcodering, maatregelen voor tekstvereenvoudiging (on andere aangeven van klankstukken, leeshappertje) en door een voorleesstem.

Waarom is Taal in Blokjes is een goede methode voor leerlingen met een TOS?

 • Taal in Blokjes is een expliciete, hoog gestructureerde methode voor lezen en spellen,
 • Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt gebruiken,
 • Taal in Blokjes heeft duidelijke leerstappen en een cumulatieve opbouw,
 • Taal in Blokjes is een multi sensoriële methode : taal leren door horen, zien en doen,
 • Met Taal in Blokjes is maatwerk mogelijk, het leertempo is individueel in te stellen.
 • Taal in Blokjes heeft werkvormen voor individueel gebruik, voor groepjes en voor in de klas,
 • De methode bestaat uit werkboeken en diverse materialen en werkvormen voor lezen en spellen. De werkboeken zijn voor zelfstandig gebruik, elke bladzijde bevat een voorbeeld van wat de bedoeling is, zodat de instructie tot een minimum beperkt is. Bij elk werkboek zit een oefenmap met verdiepingsoefeningen en nakijkvoorbeelden.
 • Taal in Blokjes heeft uitgebreide software voor lezen, spellen en basisvaardigheden: de Taal in Blokjes Reader software en Taal in Blokjes Module software. De Reader software heeft een eigen bibliotheek op Cito en Avi-niveau maar ook eigen leerstof kan aan de Reader software worden toegevoegd. De Taal in Blokjes Module software heeft modules voor de basisvaardigheden en werkt o.a. met “het sprekende klankenbord” voor de spelling. Schrijven met het sprekende klankenbord is een flexibele werkvorm waarmee leerlingen auditieve woord- en/of zinnendictees en verhaaltjes kunnen schrijven. Deze werkvorm is bedoeld om de spelling te oefenen én uit te leggen.
 • Bij Taal in Blokjes wordt de klankwaarde van woorden benadrukt, dit kan helpen bij een goede uitspraak van de mondelinge taal.

De Taal in Blokjes Reader software

De Reader software heeft een automatische klankcodering, ook bij teksten die je zelf toevoegt. Onze Reader software kan ook voorlezen. Met een voorleesstem kunnen leerlingen de klanken met kleurcodering goed koppelen aan de uitspraak. De klankwaarde van de Nederlandse letters (klinkers en medeklinkers) wordt hierdoor benadrukt.

Voorbeeld van het gebruik van de voorleesstem met de Taal in Blokjes Reader software.

De voorleesstem geeft het goede voorbeeld bij het uitspreken van de gekleurde klanken. Dit is auditief en visueel heel sterk. Laat de op klank gecodeerde teksten voorlezen waarbij de leerling meekijkt en luistert naar de uitspraak van de gekleurde klanken. Gebruik het met het leeshappertje zodat de leerling de woorden goed kan volgen. Laat de leerling daarna zelf (zonder voorleesstem) of met voorleesstem het verhaal lezen. Er zijn meerdere voorleesstemmen.

https://www.taalinblokjes.nl/taal-in-blokjes-reader/ voor meer informatie.

In principe is kleurenblindheid géén contra-indicatie. Dit kan eenvoudig worden getest bij een leerling dit kleurenblind is.

 1. Gooi alle kleuren blokjes door elkaar en vraag of de leerling de blokjes van dezelfde kleur in stapeltjes bij elkaar kan leggen. (sorteerproef).
 2. Gebruik witte kaartjes en kleur een flink vlak met de fluormarkers in alle kleuren. Herhaal de sorteerproef: meng de kaartjes door elkaar en vraag de leerling om stapeltjes te maken met kaartjes van dezelfde kleur.
 3. Vraag vervolgens om de kaartjes te matchen met de blokjes. De leerling legt de groene kaartjes bij de groene blokjes, de oranje kaartjes bij de oranje blokjes enz).

Komt de leerling goed door de sorteerproef dan is hij geslaagd! Het maakt niet uit of groen dan bijvoorbeeld als bruin wordt gezien, het gaat om het onderscheid. Kleurenblind betekent niet dat een leerling geen kleurverschil kan zien. Wij hebben nog geen kleurenblinde leerling gehad die dit niet kon, maar het het kan natuurlijk voorkomen.
Vraag wel na hoe de kleuren worden gezien, wordt rood als een soort bruin ervaren?
De kleuren van de blokjes zijn verzadigd, de fluorkleuren van de markers niet. Daarom moet getest worden of de blokjes aan de juiste fluorkleuren gekoppeld kunnen worden.

 

Tip
Gebruik markeerstickers indien nodig
Als de leerling de kleuren verschillend waarneemt maar wel kan onderscheiden heb je geen markeerstickers nodig.
Als de leerling helemaal geen verschil ziet tussen de kleuren: plak groene ronde markeerstickertjes op de groene blokjes aan alle kanten, bijvoorbeeld een groene fluorkleur (liever een soort groen op groen als het kan, anders raken andere kinderen misschien in de war).

Markeerstickers van Avery kan je bijvoorbeeld aanschaffen bij:

 • https://www.123inkt.nl/Avery-Zweckform-PSA08MX-markeringspunten-O-8-mm-mix-420-etiketten-AV-PSA08MX-i47261-t165979.html
  Alle kleuren om uit te proberen: zelfs als de leerling moeite met de kleur houdt, dan kan hij nog het goede blokje kiezen omdat bijvoorbeeld de korte klank "het blokje met de ronde plakkertjes" is.

 

De Analyse Taal in Blokjes staat op de de website Dyslexie Centraal. Deze website is ontwikkeld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en is bedoeld als centraal digitaal platform waarop ouders, leerlingen, professionals en beleidsmakers alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg.

In 2022/2023 heeft het Expertisecentrum Nederlands een analyse van de werkzame componenten van Taal in Blokjes uitgevoerd als interventie voor lezen en spellen op ON3 niveau.

Bekijk deze analyse hier:

Deze analyse helpt onderwijsprofessionals om een afweging te maken voor een interventie op ondersteuningsniveau 3, op basis van beschreven didactische kenmerken en kenmerken die de effectiviteit van de interventie beïnvloeden.

De analyse is gemaakt op basis van bestudering van:

 • Handleiding
 • Oefenmappen en werkboeken
 • Materialen (zoals klankblokken, klank- en regelkaarten, spellen)
 • Module en Reader software

Een greep uit de conclusies en beoordelingen:

 • Het interventie programma voldoet aan alle bewezen effectieve didactische principes [link download hier de pdf] zie ook hieronder
 • Het interventieprogramma is wetenschappelijk onderbouwd.
 • Het interventieprogramma kan voor lezen èn spellen worden ingezet van groep 2/3 t/m groep 8. Er is een doorlopende leerlijn.
 • In het interventieprogramma wordt doelgericht en expliciet aandacht besteed aan letterkennis en fonologisch en fonemisch bewustzijn.
 • In het interventieprogramma worden oefeningen op letter/klank-, woord-, zins- en tekstniveau aangeboden.
 • De geoefende lees- en spellingmoeilijkheden worden toegepast in nieuwe en verschillende lees- en schrijfsituaties om te zorgen voor transfer.
 • In het interventieprogramma wordt aandacht besteed aan het herkennen van woordstructuren en spellingmoeilijkheden binnen een woord.
 • In het interventieprogramma wordt er bij het lezen eerst op accuratesse en daarna op tempo geoefend.
 • Er zijn veel keuzemogelijkheden om het programma uit te voeren, de workshops Taal in Blokjes kunnen helpen bij de implementatie van Taal in Blokjes op school.

Effectieve didactische kenmerken hieronder uit:  “Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen 2021”.

De F&L methode® is hét vervolg op Taal in Blokjes. Het F&L-behandelprogramma is een uitgebreid evidence-based programma voor de behandeling van dyslexie en aanverwante taalproblemen. 

De koppeling tussen hulp op school met Taal in Blokjes (ondersteuningsniveau 2 en 3) en specialistische behandeling met de F&L methode® bij een gespecialiseerde dyslexiepraktijk (ondersteuningsniveau 4) zorgt voor een optimale afstemming rondom de leerling zorgt voor een optimale afstemming rondom de leerling en een efficiënte en goede ketenzorg tussen school, ouders en praktijk. Scholen die hun leerlingen helpen met Taal in Blokjes kunnen ook hun leerlingen ondersteunen bij de F&L-behandeling. Meer weten? Zie onze brochure: Ketenzorg: van Taal in Blokjes naar de F&L methode

Zoek je een F&L-behandelpraktijk?

Met het zoekvak op onze website taalinblokjes.nl kan je snel een F&L-geregistreerde praktijk/instelling vinden die werkt met de F&L methode® en die de (ED) diagnostiek en behandeling kan verzorgen. Typ je plaats/postcode in het zoekvak en je ziet gelijk wie jou en je leerling kan helpen. 

Praktijken en instellingen die de F&L methode® gebruiken zijn te herkennen aan ons keurmerk.

 

Jazeker, we hebben letters op vierkante plastic kaartjes en twee soorten magneetletters. Ook hebben we grote vierkante magneetletters voor gebruik in de klas op een klankenbord. 

Werkvormen met de woordbouwkaartjes

 • Taal in Blokjes scrabble woorden (met of zonder woordwaarde), gebruik hiervoor de letterplank
 • Kruiswoorden leggen
 • Klankmemorie
 • Gedicteerde woorden maken met de kaartjes en opschrijven

Bekijk de materialen:

woordbouwkaartjes magnetisch extra groot: 1x alle letters

woordbouwkaartjes 3x alle letters, duurzaam kunststof

Grote en kleine magnetische letters

We hebben grote en kleine magnetische letters. Deze kunnen met en zonder een magneetbord worden gebruikt.

De letterboxen zitten vol grote of kleine magnetische kleurletters voor het maken van woorden. De grote magneetletters hebben naast de ‘gewone a’ ook een schrijf-a.

De magnetische letters zijn proportioneel, als de leerling de letters aan elkaar schuift ziet hij/zij een ‘normaal woordbeeld’.

De magneetletters kunnen ook zonder magneetbord worden gebruikt. De grote letters kunnen op de letterplankjes worden gebruikt.

Gebruik het magneetbord bij de letters van Taal in Blokjes

Naast de klankblokken kan je ook woorden bouwen met de gekleurde letters van Taal in Blokjes. Het is handig om daarbij een magneetbord te gebruiken. Wij hebben kleine magneetletters (letterbox klein) en grote magneetletters (letterbox groot).

 1. Zet de letters in de volgorde van de basiskaart op een magneetbord (aan de linkerkant van de lange zijde) met voldoende ruimte tussen de soorten klanken.
 2. Zeg een woord. De leerling zegt de klanken en schuift telkens met zijn vinger de goede klank van het woord naar de rechterkant van het magneetbord. Dit is het schrijfvlak.
 3. Woord klaar? De leerling schuift de klanken weer terug naar de juiste positie van de basiskaart op de linkerkant van het magneetbord. De letters gaan weer "terug op hun plaats". Geef dan het volgende woord en herhaal de werkwijze.

Omdat de basiskaart een vaste klank- of lettervolgorde heeft kan de leerling de juiste letters snel vinden en optillen of heen en weer schuiven.
Dit biedt overzicht en werkt plezieriger dan letters uit een stapeltje zoeken.
Zorg bij het schuiven dat de letters voldoende 'bovenruimte' hebben om te schuiven.

De letters kunnen op het magneetbord blijven in de volgorde van de basiskaart, klaar voor een volgende keer of voor de volgende leerling (als er ruimte is om het bord op te bergen).

Je kan de magneetletters ook gebruiken in combinatie met een werkboek, bijvoorbeeld van Veilig Leren Lezen. Gebruik dan het basisklankenbord van Taal in Blokjes 1+2.

Er zijn verschillende manieren om een behandelplan samen te stellen. Begin met het vaststellen van het instapniveau en het gewenste ondersteuningsniveau (van minder naar meer intensief). Kies vervolgens de materialen uit voor lezen en spellen.

Denk bij een basisopzet aan:

- basisset uitgebreid met klankblokken, gekleurde markers en klank-teken kaartjes,
- werkboeken Taal in Blokjes,
- bijbehorende handleiding/oefenmappen,
- springpleinen uitgebreid,
- lees- en woordstructuur kwartetten,
- Taal in Blokjes Reader software (eventueel ook Taal in Blokjes Module software)

Kijk naar het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school, hier staan onder andere basisopzetten in voor de ondersteuningsniveaus 1,2 en 3 en voorbeelden van werkvormen. Per ondersteuningsniveau wordt een basisopzet voor de aanschaf van werkboeken en materialen gegeven.

Kijk ook naar het Inspiratieboek Taal in Blokjes voor een overzicht van werkboeken, materialen, werkvormen en software.
In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en de basiswerkvormen lezen en spellen. Alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Bekijk het Inspiratieboek digitaal of vraag een exemplaar aan bij info@taalinblokjes.nl

Voor informatie over de Taal in Blokjes software ga naar:
Taal in Blokjes Reader software en de Taal in Blokjes Module software

Wist je dat je met de Taal in Blokjes software ook een lees- en spellingtraining kan opzetten om op school en thuis te oefenen?
Ga naar Leerlingbegeleiding thuis - lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader.pdf voor een voorbeeld van een behandelplan lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader software.

Op de website https://www.taalinblokjes.nl/videos/ staan een aantal video's waarin leerlingen oefenen met een aantal werkvormen van Taal in Blokjes.

Je kan ook overwegen om onze Workshop Taal in Blokjes te volgen. In de workshop leren leerkrachten/ taalspecialisten etc. onder andere om het lezen en spellen te beoordelen aan de hand van een casus (niveau, foutenanalyse, observaties) en om het instapniveau van de Taal in Blokjes behandeling te bepalen. Vervolgens wordt een behandelplan opgezet met de werkboeken, materialen en software van Taal in Blokjes.

 

Taal in Blokjes in combinatie met Taalmethodes

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan bij elke lees- en spellingmethode worden ingezet. Woorden zijn woorden. Taal in Blokjes werkt met woordstructuren en voegt een fonologische laag toe aan de woorden. Taal in Blokjes laat zien hoe woorden en regels in elkaar zitten. Naast de werkboeken en andere materialen van Taal in Blokjes kan je  uiteraard ook je eigen woordpakketten of je leesteksten gebruiken en met Taal in Blokjes fonologisch coderen.

Het is de bedoeling dat je met de degelijke fonologische basis van Taal in Blokjes aansluit bij de gebruikte schoolmethode (Veilig Leren Lezen, Taaljournaal, Staal, Taalactief, enz.). De kleurcodering van Taal in Blokjes kan ook in de werkboeken van de op school gebruikte taalmethode worden voortgezet. Dit zorgt voor een mooie integratie tussen Taal in Blokjes en de schoolmethode. De leerling heeft dan niet het idee met twee verschillende dingen bezig te zijn.

Een goede fonologische basis is noodzakelijk om veel spellingregels goed te kunnen toepassen. Taal in Blokjes kan gecombineerd worden met de uitleg van de basisregels van de taalmethode die op school wordt gebruikt.

Leerlingen die niet zo sterk zijn in taal of juist heel veel moeite hebben met het begrijpen van ons taalsysteem begrijpen de fonologische component van regels meestal niet goed en blijven fouten maken. Regels kunnen zij wel uit het hoofd leren maar het toepassen is iets anders. Dit heeft consequenties voor spellen (schrijf je taaken, taken of takken?) én voor lezen (lees je taken of takken als er taken staat? is het hamer of hammer?).

In de workshop Taal in Blokjes wordt nader ingegaan op de regelsystematiek en op de leenwoordspelling.

Bekijk de Workshop Taal in Blokjes

Meer weten over jouw taalmethode in combinatie met Taal in Blokjes? Vul de naam van je methode in in het zoekvak van de faq pagina.

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke lees- en spellingmethode worden gebruikt. Woorden zijn woorden. Taal in Blokjes voegt met name fonologische informatie toe aan bestaande lees- en spellingmethodes (vaste kleuren voor soorten klinkers en medeklinkers).

Voor specifieke aansluiting op taalmethodes zie de andere vragen in de sectie "Taal in Blokjes in combinatie met Taalmethodes"

Er zijn heel veel mogelijkheden!

Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan heel goed worden gebruikt bij diverse schoolmethodes, waaronder  VLL.beamer

 • Hang de poster van Taal in Blokjes op in de klas.
 • Laat de leerlingen de woorden kleuren in hun werkboeken van Veilig Leren Lezen (VLL) met de kleurcode van Taal in Blokjes.
  Bekijk de werkboeken
 • Laat de leerlingen de woorden van VLL bouwen met de klankblokken van Taal in Blokjes en opschrijven.
  Bekijk de basisset
  Bekijk de Blokbox voor in de klas
 • Gebruik het springplein met de woorden van VLL. 
 • Stop woordenlijsten en teksten die aansluiten bij VLL in de Taal in Blokjes Reader en projecteer deze op het digibord. Ga samen de woorden lezen. Verberg de woorden op het digibord en geef een auditief blokkendictee. Laat de leerlingen de geblokte woordjes met elkaar vergelijken en opschrijven.
 • Geef elke leerling een gekleurd blad papier (geel, groen, rood, blauw; daarnaast oranje indien van toepassing) en speel het spel ‘levende woorden’. Roep telkens een woord en laat de leerlingen in de juiste formatie het woord vormen (dit is spelling). Omgekeerd kan ook: laat de leerlingen in formatie een woord vormen met het gekleurde blad papier in de hand. De rest van de klas weet niet welk woord. Roep telkens één woord en vraag aan de klas of dat het woord is dat het groepje leerlingen heeft uitgebeeld (dit is lezen).
  Met geselecteerde woorden (van de aangeboden letters) kan het spel ‘levende woorden’ ook in groep 2 worden gespeeld. 

De uitvallers bij VLL zijn leerlingen die het tempo niet kunnen volgen en afhaken. Gebruik voor deze leerlingen de werkboeken Taal in Blokjes. De werkboeken 1 t/m 4 hebben een langzame opbouw. De versnelling zit vooral in de werkboeken 6, 7, 8 en 9. Bij leerlingen waarvan in groep 2 al bekend is dat zij risicoleerlingen zijn voor het leren lezen en spellen kan het beste gelijk werkboek 1 naast VLL in groep 3 worden ingezet.

En gebruik de Taal in Blokjes Reader software. Daarbij staat een aantal verhalen van VVL ook in de reader software!

In plaats van VLL kan je natuurlijk ook aan een andere methode denken zoals Lijn 3.

Zie ook de volgende materialen:

Zie ook:

Taal in blokjes kan goed gecombineerd worden met Lijn 3.
Net zoals bij Lijn 3, staat bij Taal in Blokjes de letterkennis centraal en een analytisch synthetische aanpak. Telkens nieuwe woorden lezen en maken met de letters (klanken). De letters en woorden van Lijn 3 kunnen op kleur worden gecodeerd en de woorden van Lijn 3 kunnen met de klankblokken van Taal in Blokjes worden gebouwd en opgeschreven. Met de Taal in Blokjes Reader software kunnen leerlingen op klank gecodeerde verhaaltjes lezen vanaf niveau M3. Daarbij kan je in de software ook woorden en teksten van Lijn 3 in een eigen “schoolbibliotheek” plaatsen en de vorderingen van de leerlingen bijhouden. De basisvaardigheden zoals klank-teken koppeling en analyse en synthese van klanken en klankgroepen worden geoefend met klankenbingo, de springpleinen, de klankblokken en met de Taal in Blokjes Module software.

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk, laat zien hoe woorden in elkaar zitten, ondersteunt de klanken met een (vaste) kleurcode en voegt veel sensomotorische werkvormen toe die het proces van leren lezen en spellen ondersteunen (taal leren met horen, zien, voelen en doen).

Lijn 3 en Taal in Blokjes integreren het leren lezen en spellen. Lijn 3: “We leren de kinderen niet alleen lezen, maar meteen ook spellen: uit je hoofd woorden opschrijven. Aanvankelijk lezen en spellen zijn zeer nauw met elkaar verbonden.”

Zowel Taal in Blokjes als Lijn 3 gebruiken de begrippen lange klanken, korte klanken, twee-teken klanken (klinkers) en medeklinkers.

Lijn 3 gebruikt voor het leren lezen en spellen veel plaatjes en pictogrammen bij de materialen en werkboeken. Deze aanpak gaat goed samen met de vaste kleuren voor klanken en de multisensoriële werkvormen van Taal in Blokjes.

Letters
In het werkboek en bij de materialen van Lijn 3 worden geen vaste kleuren voor klanken gebruikt en bij Taal in Blokjes wel. De letters van Lijn 3 zijn zwart op een wit vlak en krijgen een vaste kleur met Taal in Blokjes (soms wordt bij Lijn 3 een willekeurige accentkleur voor een letter gebruikt, passend bij de stijl van een afbeelding). De grote letterkaarten van Lijn 3 hebben een plaatje op een gekleurde achtergrond met zwarte letters. De letters van de letterkaarten van Taal in Blokjes (de letterlijn) kunnen bij de letterkaarten van Lijn 3 worden gebruikt. Op deze wijze worden de zwarte letters op een wit vlak van Lijn 3 gekoppeld aan de letters met de kleurenondersteuning van Taal in Blokjes. Begin met de klankkaarten 1+2 en 3+4 op A4 en A5 formaat van Taal in Blokjes. Op het A4 formaat passen ook de fysieke blokjes. Voor oefeningen met de klank-teken koppeling, met het hakken en plakken en met het bouwen en opschrijven van woorden  m.b.v. deze klankkaarten zie de werkvormen voor groep 3 van het "Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school" (dit kan je hieronder aanvragen).
[zie ook de FAQ vraag over het gebruik van de klankenborden]

Overzicht van de letters
Als je de letterkaarten van Lijn 3 gebruikt en niet het letterbord overzicht is geen aanpassing nodig. Gebruik de letterkaarten van Lijn 3 en hang het letterbord (klankbord) overzicht van Taal in Blokjes op. Hiervoor kan je kiezen uit twee posters: de poster met plaatjes en blokwoorden of de poster met de klinkers en medeklinkers in gekleurde blokjes. Zie de afbeeldingen hieronder. Dek de letters af die nog niet aan bod zijn gekomen.

Lijn 3 heeft een letterbord (klankstraat) waar de letters op een wit vlak met een gekleurde achtergrond afgebeeld zijn. De kleuren van dit bord hebben in de methode Lijn 3 geen specifieke functie. De gekleurde straten zijn niet gekoppeld aan de letters maar komen toevallig wel grotendeels overeen met het klankbord van Taal in Blokjes.

Als je naast de letterkaarten van Lijn 3 ook het letterbord van Lijn 3 gebruikt, kan je overwegen om de achtergrond kleuren van de aai,oo,oei en de sch, ch, ng en nk aan te passen aan de vaste kleuren voor klanken van Taal in Blokjes. Bijvoorbeeld met een strook papier. Maak het oranje bij de sch, ch, ng en nk (donker)blauw, het zijn ook medeklinkers! Maak de paarse achtergrond bij de aai, ooi, oei wit en zet twee streepjes onder de aai, ooi en oei, net zoals bij Taal in Blokjes.

Hierbij kan je het klankbord van Taal in Blokjes in de klas ophangen. Je kan kiezen uit twee posters, zie onder. Dek de letters af die nog niet zijn behandeld.

Een aanpassing van de kleuren van Taal in Blokjes wordt niet geadviseerd omdat Lijn 3 kleuren niet gebruikt als vaste kleuren voor klanken en omdat Lijn 3 maar één jaar wordt gebruikt. Taal in Blokjes kan vanaf groep 4 tot groep 8 worden ingezet en kan zo aansluiten op het vervolg op Lijn 3 bijvoorbeeld Staal, Taalactief, Taaljournaal...

Meer informatie en inspiratie opdoen?

Vraag het Inspiratieboek Taal in Blokjes aan!

In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl Er zijn geen kosten aan verbonden.

We kunnen je ook het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school mailen. Het Stappenplan bevat een opzet met materialen en werkvormen voor ON1,2 en 3. Samen met het stappenplan kan het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken. Mail hiervoor naar: info@taalinblokjes.nl

Op de website taalinblokjes.nl staan video's van Taal in Blokjes in groepjes of in de klas.

Taal actief spelling heeft dezelfde klinker-medeklinker indeling van het klankenbord als Taal in Blokjes. Een verschil is dat Taal in Blokjes vaste kleuren voor de klinkers en de medeklinkers gebruikt om de klanken te visualiseren, waardoor de fonologische structuur van woorden ook visueel wordt ondersteund.  De werkvormen van Taal in Blokjes kunnen Taal actief ondersteunen door de multisensoriële aanpak: taal leren met horen, zien en voelen.

Taal actief werkt per leerjaar met woordpakketten op categorie. Dit werkt heel prettig met de twee basiswerkvormen van Taal in Blokjes: woorden van de woordpakketten op klank coderen met markeerstiften en de woorden bouwen met onze klankblokken vóór het opschrijven. Deze basiswerkvormen kunnen dienen als voorbereiding en extra oefening voor het goed spellen van woorden.

Taal actief spelling is ingedeeld in luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden. Taal in Blokjes  volgt dezelfde basisindeling waarbij grotendeels dezelfde spellingcategorieën aan bod komen. Door het coderen op klank hebben de leerlingen met Taal in Blokjes de stomme klinkers snel onder de knie waardoor de (stukjes met) stomme klinkers snel achter elkaar kunnen worden aangeboden en niet worden verspreid over leerjaren.  De basisregels van Taalactief zijn geformuleerd op klankgroep, de basisregels bij Taal in Blokjes zijn geformuleerd op klankgroep en op klinker-medeklinker structuur. Bij de regeluitleg legt Taal in Blokjes meer nadruk op de klinkers en de medeklinkers die erachter komen. De regelkaarten van Taalactief zoals de "bakker-jager" regel zijn goed aan te passen aan de kleuren van Taal in Blokjes. [foto invoegen bakker-jager uit workshopmap denk ik]

Voorbeelden van werkvormen (zie ook foto's):

- Digibord: de leerlingen lezen samen hardop de op klank gecodeerde woorden van het woordpakket van Taal actief met de Taal in Blokjes Reader software. Op het digibord met de Taal in Blokjes Reader software.

- verwijzen naar deze FAQ vraag: Hoe kan je de Taal in Blokjes Reader software voor het oefenen van de spelling gebruiken?

- Laat de woorden van de woordpakketten op klank coderen (zie onder) en gebruik de klankblokken voor het bouwen van de woorden: de leerlingen lezen om de beurt één gecodeerd woord uit het woordpakket voor, bouwen het woord met de blokken, kijken samen na en schrijven het woord op.

- Gebruik de klankblokken als voorbereiding op het schrijven bij een  auditief dictee.
Leerlingen kunnen samen één basisset klankblokken gebruiken.

- Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zelfstandig werken in de werkboeken van Taal in Blokjes. Pas het niveau van de werkboeken aan bij de lesstof van Taal actief waar de leerling moeite mee heeft. Voor een overzicht van de woordstructuren en regels per werkboek zie: https://www.taalinblokjes.nl/werkboeken/

Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan goed in combinatie met Staal worden gebruikt, bijvoorbeeld op ON2 of ON3 of klassenbreed.

Taal in Blokjes gebruikt een kleurcode voor klanken als extra ondersteuning van woordstructuren. Leerlingen kunnen de woorden van Staal bouwen met de klankblokjes van Taal in Blokjes. Beide methodes gaan uit van een auditief-visuele benadering van de taal. Taal in Blokjes is voegt hier nog het motorische, tactiele kanaal aan toe: taal leren met horen, zien én voelen.

Auditief
Bij Staal ligt de nadruk op het auditief verwoorden van stappen en regels.

Bij Taal in Blokjes (TiB) wordt de klankstructuur van het woord auditief aangeboden en ondersteund met kleuren. De nadruk ligt bij TiB op het verklankend spellen op losse klank en klankgroep (afhankelijk van het niveau) en op het verklankend (hardop) lezen (afhankelijk van het niveau).

Visueel
Bij Staal bestaat de visuele ondersteuning uit pictogrammen bij iedere categorie. De kleuren van Taal in Blokjes ondersteunen de klankstructuur van het woord en ondersteunen daarbij ook de regels zoals die door Staal worden aangeboden.

Het klankenbord

Taal in Blokjes gebruikt een kleurcode om de klanken te visualiseren. De indeling van het klankenbord van Staal past goed bij het klankenbord van Taal in Blokjes. De kleuren voor klanken, de basiskaart en de klank-teken kaartjes van Taal in Blokjes kunnen naast het klankenbord van Staal worden gebruikt. Gebruik (een selectie van) de categoriewoorden van Staal met Taal in Blokjes: woorden bouwen met de klankblokken en auditief dictee.

Basisregels
De basisregels van Staal, zoals de regels voor de korte en de lange klinkers, gaan op klankgroep (net zoals bij andere taalmethodes). Woorden worden geoefend met hetzelfde spellingprobleem. Bij Taal in Blokjes gaan de basisregels ook op klankgroep, maar daarbij is de fonologische ondersteuning visueel gemaakt met kleuren voor klanken en worden de woorden gebouwd met klankblokjes.

Voorbeelden van werkvormen van Taal in Blokjes bij Staal

- Digibord: op klank gecodeerde categoriewoorden van Staal samen hardop lezen lezen op het digibord met de Taal in Blokjes Reader software.

- Gebruik de klankblokken als voorbereiding op schrijven en auditief dictee: leerlingen kunnen samen één basisset klankblokken gebruiken en daarmee de woorden van Staal bouwen. De leerlingen kijken samen na en schrijven het woord op.

- Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zelfstandig werken in de werkboeken van Taal in Blokjes. Bekijk daarvoor de categoriewoorden van Staal waar de leerling nog moeite mee heeft.

- Regelwoorden: de leerlingen kunnen de categoriewoorden woorden van Staal bouwen met de klankblokken samen met het auditief verwoorden van stappen en regels van Staal. De basisregels van Staal, zoals de regels voor de korte en de lange klinkers, gaan op klankgroep. Bij Taal in Blokjes gaan de basisregels ook op klankgroep, maar daarbij is de fonologische ondersteuning ook nog visueel gemaakt met een kleurcode voor klanken en worden de woorden gebouwd met klankblokjes. De regels van Taal in Blokjes combineren goed met de categoriekaart van Staal.

Zie ook: Kan je de Taal in Blokjes Reader software ook voor het oefenen van de spelling gebruiken?

Download de PDF hier als voorbeeld

Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan goed in combinatie met Spelling op maat worden gebruikt op verschillende ondersteuningsniveaus (in de klas, in groepjes en individueel).

Taal in Blokjes gebruikt een kleurcode voor klanken als extra ondersteuning bij de woordstructuren. Leerlingen kunnen de woorden van Spelling op maat bouwen met de klankblokjes van Taal in Blokjes. Taal in Blokjes is een multisensoriële en interactieve methode: taal leren met horen, zien en voelen.

De opbouw van Spelling op maat past goed bij Taal in Blokjes, gebruik de kleuren van Taal in Blokjes bij de spellingkaarten, zie voorbeeld.

Download de PDF hier als voorbeeld

Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan goed in combinatie met Taalverhaal worden gebruikt, bijvoorbeeld op ondersteuningsniveau 1,2 of 3.

Taal in Blokjes gebruikt een kleurcode voor klanken als extra ondersteuning van woordstructuren. Leerlingen kunnen de woorden van Taalverhaal bouwen met de klankblokjes van Taal in Blokjes. Taal in Blokjes is een multisensoriële en interactieve methode: taal leren met horen, zien en voelen. zie ook:
Hoe kan je de Taal in Blokjes Reader software voor het oefenen van de spelling gebruiken?

De opbouw en de kleurcodering van Taal in Blokjes past goed bij Taalverhaal.

Download de PDF hier als voorbeeld

Taal in Blokjes wordt al vele jaren in combinatie met Montessorimateriaal gebruikt. Taal in Blokjes is methode onafhankelijk. Het handelend en interactief leren van Taal in Blokjes past goed bij de doelstellingen van het Montessori onderwijs. Taal in Blokjes is een multisensoriële methode:  taal leren door luisteren, zien, voelen en doen. Daarnaast is Taal in Blokjes een flexibel in te zetten methode waarbij veel variaties mogelijk zijn om de werkvormen bij de Montessori aanpak aan te passen.

Leerlingen kunnen de spellingswoorden fonologisch coderen met de kleurcode van Taal in Blokjes en bouwen met de klankblokken. Daarna woorden deze woorden opgeschreven, bijvoorbeeld door middel van een auditief dictee. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen werken met de werkboekjes van Taal in Blokjes. In de Taal in Blokjes Reader software kan je specifiek Montessori materiaal toevoegen (verhalen, thema's, woordenlijsten...).

Het kan zijn dat de regelvolgorde van de gebruikte taalmethode iets afwijkt van Taal in Blokjes, maar elke methode heeft een licht verschillende volgorde, de basisvolgorde is meestal hetzelfde.

Je kan het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) kosteloos aanvragen. Daar staat veel informatie in over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Bekijk hier ons inspiratieboek!

Op de website taalinblokjes.nl staan video's die op een school zijn gefilmd. Dit geeft ook inspiratie over de toepassing van Taal in Blokjes in groepjes of in de klas.

Dit is meestal geen probleem, het kleurengebruik in schoolmethodes is meestal van korte duur (bijvoorbeeld alleen in groep 3) en is vooral illustratief bedoeld ("leuke plaatjes"). Er wordt niet consequent dezelfde kleur voor dezelfde klank wordt gebruikt.

Bij Taal in Blokjes geven de vaste kleuren voor klanken de fonologische structuur van de woorden weer. Hang de poster van Taal in Blokjes op in de klas en geef je leerlingen de opdracht om de kleuren van Taal in Blokjes te gebruiken. Omdat de kleuren van Taal in Blokjes bij alle werkvormen (blokken, coderen, Taal in Blokjes Reader, werkboekjes etc.) consequent worden gebruikt van groep 2/3 t/m groep 8,  kan je het beste deze kleurafspraken gebruiken.

Je kan de kleurafspraken van Taal in Blokjes ook gebruiken bij het oefenen met de  woordpakketten of categoriewoorden van je schoolmethode. Zet de woordenlijsten in de Taal in Blokjes Reader en laat deze op het digibord zien.

Materialen

In het “Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school” wordt per ondersteuningsniveau een basisopzet voor materialen, werkboeken, software en werkvormen beschreven. Bekijk dit Stappenplan online of mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl

Op onze website taalinblokjes.nl staat een overzicht van  materialen, werkboeken, software en werkvormen.

Bekijk ook de digitale of papieren versie van het Inspiratieboek Taal in Blokjes https://www.taalinblokjes.nl/inspiratieboek-taal-in-blokjes/

Het Inspiratieboek Taal in Blokjes  is een boekje van 48 bladzijdes waarin alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Tevens bevat het Inspiratieboek veel informatie over de methode en de basiswerkvormen lezen en spellen met Taal in Blokjes. De papieren versie kan kosteloos worden aangevraagd en opgestuurd. Mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl

Samen met het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school kan het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken.

Zie ook: Ik wil een behandelplan lezen en spellen voor een leerling samenstellen met Taal in Blokjes, hoe pak ik dat aan? 

Er zijn ook workshops Taal in Blokjes waarmee je leert werken met de materialen.
Meer weten? zie: https://www.taalinblokjes.nl/workshop-info/

Taal in Blokjes heeft werkboeken voor de leerling en handleiding/oefenmappen voor de leerkracht/begeleider.

De werkboeken zijn voor zelfstandig gebruik individueel, in een groepje of in de klas. Elke bladzijde bevat een voorbeeld in kleur waardoor de leerling snel ziet wat de bedoeling is en zelfstandig kan werken.  Zo kan de instructie door de leerkracht tot een minimum worden beperkt.

De opzet werkboek Taal in Blokjes met bijbehorende handleiding/oefenmap maakt het mogelijk om een deel van Taal in Blokjes zelfstandig te oefenen en om de extra oefeningen met de leerkracht/ begeleider te doen.

De handleiding/oefenmappen bevatten nakijkvoorbeelden, uitleg, auditieve opdrachten en extra oefeningen. De oefeningen en werkvormen kunnen individueel of in groepjes worden gedaan onder begeleiding van een leerkracht, remedial teacher, leesspecialist of logopedist. De werkvormen en oefeningen uit de handleiding/oefenmappen zijn in niveau en moeilijkheidsgraad afgestemd op de bladzijdes van de werkboeken.

Elke bladzijde van een werkboek is gekoppeld aan werkvormen en oefeningen van de bijbehorende handleiding. Bladzijde 14 van werkboek 4 correspondeert bijvoorbeeld met bladzijde 14 van handleiding 4: nakijkvoorbeeld en werkvormen en oefeningen onder begeleiding. 

De werkvormen en oefeningen uit de handleiding/oefenmap kunnen ook voor de hele klas worden gebruikt. Er zitten veel interactieve werkvormen in waarbij leerlingen elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.
De basiswerkvormen –coderen en woorden bouwen met de klankblokken– komen aan bod bij de diverse werkvormen in de werkboeken en handleidingen van Taal in Blokjes. 

In welk werkboek kan je het beste beginnen? In het algemeen is het beter om iets lager in te stappen om aan de methode te wennen en faalervaringen te voorkomen. Het eerste boekje kan dan eventueel versneld worden doorgewerkt.

Bekijk hier de inhoud van elk werkboek en de bijbehorende handleiding/oefenmap.

Zie voor meer informatie:

De werkboeken van Taal in Blokjes zijn voor de leerling, en voor zelfstandige verwerking in de klas of thuis (thuis bijvoorbeeld als huiswerk of bij logopedie). De werkboeken 'dienen ook als 'baseline' voor het leren lezen en spellen met Taal in Blokjes.

Elk werkboek heeft zijn eigen handleiding/oefenmap. De handleiding/oefenmappen zijn voor de leerkracht/begeleider. De handleiding/oefenmappen bevatten nakijkvoorbeelden, uitleg, auditieve opdrachten en extra verdiepende
(auditieve) oefeningen.  De bladzijdes van de handleiding/oefenmappen zijn gekoppeld aan de bladzijdes van de werkboeken. Meer weten?

Zie ook Wat is de opbouw van de Taal in Blokjes Werkboeken en Handleidingen?

cd096e18-8dd7-4fb9-b147-e40958151a79

De werkboeken zijn in kleur omdat Taal in Blokjes een fonologische methode is die werkt met vaste kleurafspraken voor klanken. 

 • De kleuren versterken de auditief-visuele aanpak van Taal in Blokjes.
  Taal in Blokjes is een auditief-visuele methode waarbij vaste kleuren voor klanken worden gebruikt voor de weergave van fonologische structuur van woorden. De kleuren in de werkboeken worden ook gebruikt om de klanken aan te geven bij de voorbeeldwoorden, om regels te verduidelijken en om het onderscheid tussen verschillende soorten oefeningen te verbeteren (dezelfde oefening heeft altijd dezelfde kleur).
 • De werkboeken zijn voor zelfstandige verwerking. De kleuren maken de werkboeken (nog) toegankelijker en makkelijker in het gebruik.
  Elke bladzijde heeft op klank gekleurde voorbeelden zodat de leerling snel begrijpt wat de bedoeling is en zelfstandig aan de slag kan. Extra instructie kan meestal worden beperkt tot: "kijk naar het voorbeeld". Daardoor kan de instructie van de leerkracht tot een minimum worden beperkt. 
  Omdat de instructie met de voorbeelden voor zich spreekt, kunnen de werkboeken ook aan ouders worden meegegeven om thuis te oefenen.
 • De kleuren en voorbeelden maken de werkboeken aantrekkelijker voor de leerling en verhogen de motivatie. Een aantrekkelijk werkboek verhoogt de motivatie in tegenstelling tot bijvoorbeeld stapeltjes losse blaadjes, ook kan de leerling later nog eens terugkijken om de stof op te frissen.

Het werkboek Voorlopertje Taal in Blokjes is een stap voor stap kennismaking met de letters en de eerste woordjes. Elke letter wordt aangeboden met een kapstokwoord en een plaatje als ondersteuning. In elke opdracht komen alle klanken met de bijbehorende kapstokwoorden en plaatjes weer aan bod.  

De leerling leert de klank-teken koppeling door letterherkenning, het kapstokwoord, het plaatje, vaste kleuren voor klanken en door het bouwen van woorden met klankblokken. Op deze wijze wordt het leren van de letters op alle mogelijke manieren ondersteund. Door het gebruik van vaste kleurafspraken voor letters wordt de klank-teken koppeling versterkt en worden de letters gelijk ingedeeld in korte klinkers, lange klinkers, twee-teken klinkers en medeklinkers. Daardoor begrijpt de leerling beter hoe woorden in elkaar zitten en leert de leerling letters samenvoegen tot woorden.  

Met dit werkboek kan de leerling op een aantrekkelijke manier zelfstandig oefenen met alle basisletters en de eerste woorden. Het zelf schrijven van letters mag maar is niet noodzakelijk.  

Ga na dit werkboek verder met de werkboeken Taal in Blokjes. Het werkboek Voorlopertje Taal in Blokjes kan los of in combinatie met een taalmethode worden aangeboden, bijvoorbeeld bij 'risicoleerlingen' in de 2e helft van groep 2 (voorschotbenadering), bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in groep 3, bij leerlingen met een TOS en bij NT-2 leerlingen.

Het werkboek Voorlopertje maakt deel uit van de serie het Voorlopertje met bijbehorende klank-teken kaartjes, letterlijn en een poster. Ga hiervoor naar het voorlopertje pakket

Bekijk ook: Tips voor gebruik: hoe is het werkboek Voorlopertje Taal in Blokjes opgebouwd?

De serie het Voorlopertje bestaat uit een werkboekje, een poster, klank-teken kaartjes en een letterlijn.
Het Voorlopertje wordt gebruikt in groep 2 en groep 3 basisonderwijs, bij kinderen met een TOS en binnen het speciaal onderwijs.

Voor wie is het werkboek Voorlopertje?
- voor leerlingen in de 2e helft van groep 2
- voor leerlingen in groep 2 die al heel veel willen weten over letters en extra willen oefenen
- voor leerlingen aan het begin groep 3, bijvoorbeeld bij gesignaleerde 'risico' leerlingen
- voor leerlingen in groep 3 die uitvallen bij de wintersignalering
- voor leerlingen die vastlopen met de reguliere taalmethode in groep 3 en waarbij werkboek 1 nog te lastig is
- voor leerlingen die heel veel herhaling extra oefenmateriaal nodig hebben om de beginselen van de schriftelijke taal te leren.
- voor leerlingen met een TOS
- voor anderstaligen die beginnen met het leren van het Nederlands.

Hoe is het werkboek Voorlopertje opgezet?
Het Voorlopertje wordt gebruikt vóór werkboek 1.

De werkboeken van Taal in Blokjes zijn voor zelfstandige verwerking. Gebruik na het werkboek Voorlopertje werkboek 1 en 2 van Taal in Blokjes met de bijbehorende handleiding/oefenmap voor de begeleiding en de extra (auditieve) oefeningen.

Het werkboekje Voorlopertje kan meer of minder intensief worden aangeboden afhankelijk van het leerdoel.

In het werkboekje wordt geoefend met de de kennismaking en herkenning van de verschillende soorten letters (klanken) in woorden van de basis klankkaart. De leerling krijgt zo een overzicht van "het taalgereedschap". Dit is de basis voor het verdiepen van de verschillende letters met extra oefeningen.

Een volledige letterkennis is niet vereist om met het boekje te beginnen. Laagdrempelig kan er -bijvoorbeeld in de 2e helft van groep 2-

aan een kennismaking met de letters worden gewerkt, aan de klank-teken koppeling en aan het overzicht van klinkers en medeklinkers.  Naast het werkboekje kunnen telkens een paar letters(klanken) uitgelicht en extra geoefend worden met aanvullende werkvormen.

Instructie: elke opdracht bevat een kleurenvoorbeeld dat precies laat zien wat de leerlingen moeten doen. Daarmee kunnen
de meeste leerlingen zelfstandig de opdrachten maken, ook van "moeilijke"letters of van letters die nog niet "officieel" zijn aangeboden.
Gaandeweg kunnen bepaalde letters (klanken) uitgelicht en benadrukt worden.De rest van de letterset 'hobbelt' rustig mee op een lager pitje.

Werkboek Voorlopertje meer of minder intensief aanbieden?
Het Voorlopertje wordt meer of minder intensief aangeboden, afhankelijk van het leerdoel en de mogelijkheden.
In groep 2 kan het Voorlopertje bijvoorbeeld worden gebruikt als kennismaking met alle (eenvoudige) letters. Het werkboek is  een soort 'baseline' waarbij telkens een paar letters worden uitgelicht voor intensieve (auditieve) oefeningen zoals woorden hakken en plakken, blokjes op de juiste klanken leggen, kleine woordjes bouwen met de blokjes, klanken sorteren etc.)

Van de auteur: "ik vind dat leerlingen een eenvoudige complete set letters moeten hebben om mee te werken en om te begrijpen hoe taal 
in elkaar zit. Anders ontbreekt het overzicht en kan het aantal letters oneindig lijken. Alle letters van het meest eenvoudige klankenbord (TIB 1 +2) worden in het werkboekje tegelijk "in de week gezet" . Ter kennisgeving staan de overige letters aan het einde van het boekje (sch, ng, nk, aai, ooi, oei etc.). De leerkracht kan vervolgens -afhankelijk van de op school gevolgde methode- dié letters benadrukken met extra oefeningen en met herhaling die binnen de les aan de orde komen."

Voorbeelden van gebruik
Minder intensief:
zelfstandig in de klas of thuis in het boekje werken en klank-teken koppeling oefenen met de bijbehorende klank-teken kaartjes.
Meer intensief: zelfstandig in de klas in het boekje werken, extra oefenen met bepaalde klanken,  klank-teken koppeling oefenen met de bijbehorende klank-teken kaartjes, woorden bouwen met de klankblokken, woorden hardop lezen, woorden hakken en plakken, springpleinen, klanken sorteren, klankenbingo, woorden uit het boekje overschrijven of opschrijven (eerst visueel dictee daarna auditief dictee).

Groep 3
Begin gelijk in groep 3 bij de risicoleerlingen van groep 2. Verder na de wintersignalering in groep 3 bij de leerlingen

die vastlopen met de reguliere methode (bijv. VLL) en waarbij werkboek 1 van Taal in Blokjes nog te moeilijk is en/of
bij leerlingen die heel veel herhaling extra oefenmateriaal nodig hebben om de beginselen van de schriftelijke taal te leren.
Ga na het Voorlopertje door met het werkboek 1 van Taal in Blokjes en met werkboek 2 (stof t/m kern 6 van VLL
maar dan veel langzamer opgebouwd).
Probeer bij de leerlingen die vastgelopen zijn om weer aansluiting te vinden bij VLL.

Het werkboekje Voorlopertje kan met instructie ook meegegeven worden aan ouders geven als huiswerk of om in de vakantie te oefenen (om te voorkomen dat alle letters na de vakantie "weggezakt"zijn).

Ervaringen van een leerkracht met het Voorlopertje.
Met groep 2 en 3 ben ik de afgelopen periode met het Voorlopertje bezig geweest.
In groep 2 heb ik het werkboekje met extra hulp aangeboden aan een paar leerlingen waarvan ik dacht dat zij het heel moeilijk zouden krijgen met het leren van de letters in groep 3. Ook heb ik het werkboekje aangeboden aan een aantal kinderen die al toe zijn
aan geletterdheid. Deze kinderen lopen al best zelfstandig het boekje door. Dit gaat ze goed af. Ze zijn erg nieuwsgierig en werken met veel plezier in het werkboekje. Voor de kinderen die nog wat moeite hebben is het herkennen van de letters met de bijbehorende kleuren vaak nog een zoekopdracht: welke kleur heeft deze letter?
Ze zoeken de letter op de letterkaart. Dan benoem ik de klank. Ik vraag dan bijvoorbeeld of deze lang of kort klinkt.

In groep 3 hebben we het werkboek aan de kinderen gegeven die nog moeite hadden met de leesontwikkeling.
Als ze eenmaal weten hoe de opdrachten gemaakt kunnen worden lopen ze hier snel en goed doorheen.

Het is een mooie aanvulling op ons remediërend materiaal. Ook worden de kinderen zich nogmaals bewust van de kleuren die bij de klanken horen. Hierna gaan we verder met werkboek 1 van Taal in Blokjes naast Veilig Leren Lezen.
Ik hoop dat ze door extra oefening en de stevige basis na de Kerst gewoon mee kunnen komen met Veilig Leren Lezen.

Taal in Blokjes heeft twee softwareprogramma’s die elkaar aanvullen: de Taal in Blokjes Reader software met uitgebreide mogelijkheden voor technisch lezen op tekstniveau en de Taal in Blokjes Module software met technisch lezen op woordniveau, spelling en basisvaardigheden. Met de software van Taal in Blokjes (Reader en Module software) kan het technisch lezen van groep 3 tot en met groep 8 worden geoefend.  

Taal in Blokjes Module software: heeft klankenborden en woordenlijsten in oplopende moeilijkheidsgraad voor de spelling, oefent basisvaardigheden en woordlezen. De module software is voor behandeling op school/praktijk en heeft géén leerlingaccounts maar houdt wel per leerling de resultaten bij.

Bij de Taal in Blokjes Reader software ligt de nadruk op tekstlezen. De Taal in Blokjes Reader software is speciaal ontwikkeld voor kinderen die extra leesondersteuning nodig hebben. Door de klankhulp en diverse opmaakmogelijkheden wordt het technisch lezen vereenvoudigd en aantrekkelijk gemaakt. Dit heeft een positieve uitwerking op de leesmotivatie. Na een periode waarbij veel nadruk werd gelegd op woordlezen, mag het lezen en begrijpen van teksten zich verheugen op een toenemende belangstelling. Het doel van technisch lezen is begrijpen wat er staat. Bij tekstlezen gaat het om functioneel lezen, leesvloeiendheid en zelfredzaamheidslezen.

Meer weten:

 

Een goed geautomatiseerde klank-teken koppeling is nodig voor het leren lezen en spellen. Met de klank-teken kaartjes van Taal in Blokjes worden de letters geleerd met een kleurcode voor klanken. Elk groepje klanken heeft zijn eigen kleur: korte klinkers zijn groen, lange klinkers zijn geel, tweeteken klinkers zijn rood, stomme klinkers zijn oranje en medeklinkers zijn blauw. 

Je kan de volgende materialen en werkvormen gebruiken voor de klank-teken koppeling:

1.Module Software
Taal in Blokjes Module software

 

2. Klank-teken kaartjes
Taal in Blokjes heeft
twee soorten klankteken kaartjes: kaartjes met kapstokwoorden en plaatjes en  gekleurde kaartjes met letters. De kaartjes met kapstokwoorden en plaatjes zijn makkelijker door de extra ondersteuning van de klanken met plaatjes. Bekijk de klank-teken kaartjes

3. Letterlijn
Daarnaast is er ook
een letterlijn om in de klas op te hangen (1/4 A4 per kaartje). Bespreek de letters en voeg gaandeweg meer kaartjes toe aan de letterlijn. Beide soorten klank-teken kaartjes staan op de letterlijn, de letterlijn is tweezijdig .
Bekijk de Letterlijn.

4. Posters
Taal in Blokjes heeft ook twee posters die bij de klank-teken kaartjes horen om in d klas op te hangen.
Bekijk de posters.

5. Klankkaarten op A4 formaat
Deze klankkaarten kunnen ook worden gebruikt voor het leren van de klank-teken koppeling: klank benoemen en het blokje met de juiste letter aanwijzen of een klankblokje op de juiste letter leggen.  Op klankenbord 1+2 en 3+4 passen de fysieke blokjes. Ook kan de analyse en synthese van klanken met de klankkaarten oefenen ('hakken en plakken').
Bekijk de Klank-kaarten.

6. Woordbouwkaartjes
Dit zijn letters op gekleurde kaartjes waarmee woordjes geschreven kunnen woorden en ook voor lettermemory.
Bekijk de woordbouwkaartjes

7. Letterbox klein magnetisch en Letterbox groot magnetisch
De letters zijn proportioneel, als de leerling de letters aan elkaar schuift ziet hij 'een
normaal woordbeeld'. De letters kunnen met en zonder magneetbord worden gebruikt.
Bekijk de Letterboxen

8. Klankenbingo
Met klankenbingo kunnen leerlingen in de klas of in een groepje met elkaar, op een speelse en intensieve manier, oefenen met de klank-teken koppeling en de eerste woordjes. Gebruik klankenbingo bijvoorbeeld bij het Voorlopertje Taal in Blokjes en bij de werkboeken van Taal in Blokjes deel 1, 2 en 3.

Klankenbingo 1 en 2 bevatten samen 35 unieke kaarten, voldoende voor 35 leerlingen. Gebruik de set van 15 of 20 kaarten voor een groepje leerlingen.
Bekijk de Klankenbingo

Wat is er nou leuker dan spelend leren? Met de leeskwartetten van Taal in Blokjes kan dat! Elke speler in het groepje oefent het lezen met de leeskwartetten en leerlingen kunnen elkaar zo nodig helpen. Er zijn leeskwartetten van verschillende niveaus. Van makkelijke woorden zoals ‘ham’ en ‘tuin’ naar moeilijkere en langere woorden zoals ‘strand’, ‘aardig’, ‘gebakje’, ‘vrolijk’ en ‘dobbelstenen’. Op deze wijze kan je instappen op het goede niveau en kunnen leerlingen steeds moeilijkere woorden leren lezen. Natuurlijk kunnen de kwartetten van verschillende niveaus met elkaar worden gecombineerd.

Hoe werkt het leeskwartet? Een kwartet bestaat uit 4 bij elkaar horende kaartjes, op elk kaartje staat een gekleurd woord in blokjes met 4 woorden eronder. De speler moet bepalen welk van de 4 woorden correspondeert met het gekleurde woord in blokjes op elk kaartje. Zo kijkt de speler welke woorden hij al heeft en welke woorden hij moet vragen om een kwartet compleet te krijgen.


 
Bij de kwartetten moet elke speler telkens alle woorden lezen en vergelijken met de gekleurde blokwoorden op de kaartjes. Bij het spelen van een potje moeten leerlingen zo al gauw honderden woorden lezen en vergelijken: de vrager moet telkens alle woorden lezen en vergelijken met het gekleurde blokwoord om te kijken welk woord hij aan de tegenspeler moet vragen. De tegenspeler moet ook alle woorden lezen en vergelijken met het blokwoord om te bepalen of hij het gevraagde kaartje heeft

Bekijk het overzicht hieronder en kies het juiste instapniveau, begin eerder wat te makkelijk dan te moeilijk. De niveaus van de kwartetten corresponderen met de werkboeken.

Tip 1: kies het aantal kwartetten op basis van het doel en de beschikbare tijd. Een kwartet doosje bevat hoeft niet in één keer gespeeld te worden!  Je kan beginnen met kleine (oneven) potjes, van bijvoorbeeld 5 kwartetten. Kwartetten in de klas? Laat de setjes met kwartetten rouleren tussen de groepjes.

Tip 2: stel je eigen combinatie samen! Het is mogelijk om een selectie van één woordkwartet te gebruiken of om selecties van diverse woordkwartetten met elkaar te mengen, bijvoorbeeld om bepaalde woordcategorieën te benadrukken. Je kan bijvoorbeeld één- en tweelettergrepige woorden met elkaar combineren van de diverse kwartetten. Door te kijken naar de kleuren van de cijfers rechtsboven, kan je de kwartetten per doosje weer bij elkaar (laten) zoeken.

Bij dictees en werkbladen worden woorden altijd voorgezegd. Met het dobbelspel worden leerlingen opgeleid tot taaldenker: zij gaan creatief aan de slag met het zelf bedenken van woorden met de klankblokjes die zij met de klankdobbelstenen hebben ‘gewonnen’.

Als je een verhaal schrijft, moet je toch ook zelf bedenken hoe je woorden goed schrijft?

Bij het dobbelspel worden speciale dobbelstenen gebruikt met de kleuren voor klanken van Taal in Blokjes. De kleuren voor klanken op de dobbelstenen volgen de frequentie van de klanken in de Nederlandse taal.

Hoe werkt het dobbelspel?

Bij elke worp pakt de speler de klankblokjes die horen bij de gegooide kleuren van de dobbelstenen. Spreek van te voren het aantal worpen per beurt af.

Het aantal klanken en regels in een woord bepaalt de woordwaarde. Hoe knapper het bedachte woord, hoe meer punten de leerling kan verdienen. De uitdaging is om een woord met de hoogste woordwaarde te bedenken en te bouwen met de beschikbare klankblokjes. Regels leveren extra punten op en fout geschreven woorden tellen niet mee.

Tip: Gebruik het blokwoordenboek om het lezen en spellen te oefenen. Opdracht: zoek een woord met de hoogste woordwaarde in het blokwoordenboek bij de gekleurde blokjes die je hebt gewonnen. Doe het boek dicht. Bouw dit woord met de klankblokken, schrijf het woord op en kijk samen na.

Bekijk het dobbelspel

nog meer spellen?

Spelend leren met de bordspellen
Wat is er nou leuker dan spelend leren? Met de bordspellen van Taal in Blokjes kan dat! Speel met het stratenspel, het klankgroepenspel of met de taalquiz. Bij de spellen moeten de spelers verschillende taalopdrachten uitvoeren en vragen over taal beantwoorden volgens de systematiek van Taal in Blokjes.

Er zijn 6 bordspellen met een uitgebreid spellenboek. Elk bordspel heeft opdrachten op twee verschillende niveaus en een aantal spelvariaties.

Met de 6 bordspellen gaan de spelers actief aan de slag met taal. Leerdoelen en vaardigheden die aan bod komen zijn: klank-teken koppeling, klankgroepen, spelling en lezen. De bordspellen kunnen worden gebruikt bij alle werkboeken.

De bordspellen zijn zeer interactief en heel geschikt om leerlingen in groepjes te laten werken. Zij helpen elkaar, leren van elkaar en ervaren dat taal heel leuk kan zijn.

De bordspellen sluiten aan bij het principe van ‘gamification’ of spelend leren.
Bij spelend leren verpak je de oefeningen en het harde werken in een spel. Dat is iets heel anders dan oefeningen maken en als beloning een spelletje doen! Het spelletje heeft dan niets met leerdoelen te maken en dient alleen als beloning voor het harde werken.

De bordspellen bevatten opdrachten voor de leerdoelen van de werkboeken 1 tot en met 9. Bij de bordspellen van Taal in Blokjes zitten spellen en opdrachten voor elk niveau. In het bijbehorende spellenboek staan de spelinstructies per niveau ingedeeld, met een verschillende moeilijkheidsgraad per niveau en veel variaties.

Tip 1: rouleer de spellen tussen groepjes.

Tip 2: lamineer de bordspellen.

Tip 3: gebruik themawoorden bij het klankgroepenspel, bijvoorbeeld Sinterklaas- of vakantiewoorden.

Bekijk hier de bordspellen

Naast de bordspellen hebben we nog veel meer leerzame en uitdagende spellen!
Nog meer leerzame spellen?

Taal in Blokjes voor ouders

Ja dat kan, veel materialen, werkboeken en software zijn ook geschikt voor thuisonderwijs. Bekijk op welk niveau je het beste kan beginnen, vraag hiervoor advies. Hieronder volgt een overzicht van wat je kan inzetten.

Bekijk eerst het Inspiratieboek Taal in Blokjes. In het Inspiratieboek Taal in Blokjes worden alle materialen werkboeken en software beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Tevens bevat het Inspiratieboek veel informatie over de methode en de basiswerkvormen lezen en spellen. Gebruik deze basiswerkvormen.

Er is een digitale en een papieren versie. Voor de digitale versie ga naar
https://www.taalinblokjes.nl/inspiratieboek-taal-in-blokjes/

De papieren versie kan kosteloos worden aangevraagd en opgestuurd. Mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl

Voor verdieping:  bekijk ook eens de didactische principes die bij Taal in Blokjes worden ingezet. Ga hiervoor naar Taakanalyse van Taal in Blokjes. Zie daarnaast ook de tabel van de “doorlopende leerlijn"

Met de Basiskoffer van Taal in Blokjes (inspiratieboek blz. 13) kan je onder andere woorden bouwen met de klankblokken en opschrijven. In deze basiskoffer zit ook een blokwoordenboek. De woorden van het blokwoordenboek worden steeds moeilijker en zijn ingedeeld op werkboek. Als je bijvoorbeeld werkboek 4 gebruikt, pak dan de woorden voor werkboek 4 uit het blokwoordenboek.
(Opmerking: Basisset 1,  (Inspiratieboek blz. 12),  kan ook maar is minder uitgebreid , o.a. géén klank-teken kaartjes.)

Tips bij de basiskoffer:

Tip 1: gebruik het blokwoordenboek voor het bouwen van woorden met de klankblokken, begin makkelijk en probeer steeds een stapje hoger te gaan. Laat de woorden hardop verklanken bij het maken van het blokwoord. Gebruik klanknamen, géén alfabetnamen.

Tip 2: gebruik ook de werkvorm lezen die bij het blokwoordenboek hoort (‘woordvelden’)

Tip 3: gebruik woordpakketten en categoriewoorden van de schoolmethode en laat deze woorden bouwen met de klankblokken.

Tip 4: geef een auditief dictee met de klankblokken. Zeg een woord, laat het woord bouwen met de klankblokken en opschrijven.

Tip 5: gebruik de klankkaart 3+4 op A4 formaat om de klankblokjes op te leggen, gebruik deze kaart voor het oefenen van de klank-teken koppeling (leg het goede blokje op de ‘a’), bij het hakken van woorden in losse klanken (ik zeg ‘boot’ pijltje ‘b-oo-t’, leg de blokjes van ‘boot’ maar op de kaart in de goede volgorde) en als tussenstap bij het maken van blokwoorden.

Je kan ook de Werkboeken van Taal in Blokjes gebruiken, bekijk de inhoud van de werkboeken en handleidin/oefenmappen (inspiratieboek blz. 14 en 15). Overleg met de leerkracht op wel niveau je het beste kan instappen. Elk werkboek heeft bladzijdes met een voorbeeld in kleur van de opdracht. Je kind ziet snel wat de bedoeling is en kan in principe zelfstandig met het werkboek aan de slag. Gebruik de bijbehorende handleiding/oefenmappen voor de extra oefeningen, de opdrachten zijn gekoppeld aan de bladzijdes van elk werkboek.

Om het lezen en de kennis van woordstructuren te bevorderen zijn de Leeskwartetten van Taal in Blokjes heel geschikt (inspiratieboek blz. 33, 34 en 35).

Door er een spel van te maken, wordt het lezen gestimuleerd zonder dat je kind de indruk heeft dat het om lezen gaat. Iedereen thuis kan meedoen! Je kan een kwartet opdelen in kleine (oneven) potjes en de niveaus van de kwartetten mixen zodat je elke keer een originele combinatie hebt. Er zijn 8 kwartetten die gekoppeld zijn aan de niveaus van de werkboeken.

Lees verder bij "Hoe werken de leeskwartetten eigenlijk? Wat zijn de niveaus en hoe weet ik welke kwartetten ik bij een werkboek kan gebruiken?"

Je kan ook Taal in Blokjes Reader software gebruiken, deze software heeft ook een ouderversie. De software draait op elk apparaat, ook op de mobiel. Handig voor in de vakantie!

Bij de Taal in Blokjes Reader software kan je verhaaltjes op verschillende leesniveaus kiezen uit de foto hiernaast te klein, ik denk foto op volle blz doen van bieb bibliotheek en het niveau langzaam opbouwen. Door de klankhulp en de opmaakmogelijkheden wordt het technisch lezen vereenvoudigd en aantrekkelijk gemaakt. Je kind kan al snel moeilijkere en teksten lezen. Deze zijn meestal ook interessanter! Ook kan je zelf verhaaltjes met foto’s en afbeeldingen toevoegen aan de software. Zie voor de software ook het Inspiratieboek op bladzijde 20 t/m 24.

Er is ook een Ouderpakket met de Taal in Blokjes Reader software en een basiskoffer.

Daarnaast kan je ook een keuze maken uit de volgende materialen:

Klank-teken kaartjes,
Probeer elke dag een paar keer kort met de kaartjes te flitsen. Gebruik klanknamen, geen alfabetnamen, net zoals je een woord in losse klanken hakt. Bijvoorbeeld ‘boot’= b-oo-t en niet ‘bee-oo-oo-tee’. Bij de kaartjes a = a (zoals in kat), aa = aa (zoals in kaas), b = b zoals in ‘boot’(niet bee), g = g zoals in ‘geit’ (niet gee).

Letterlijn
Knip deze grote kaarten uit, maak een slinger en hang ze op in de woonkamer, boven het bed of in de keuken!

Letterbox met magnetische letters

Woordbouwkaartjes

Voor het leggen van woorden, scrabble, kruiswoorden en klankmemorie. Iedereen thuis kan meedoen! (artikelnummer 1240135, Inspiratieboek blz. 28 en 29.

Dobbelspel

Ook een spel voor het hele gezin. Inspiratieboek blz. 28 en 29.

Hang een poster op!

Er zijn twee verschillende posters met bijbehorende letterkaartjes (ie Inspiratieboek blz. 30)
- Poster met kapstokwoorden en plaatjes, artikelnummer 124058,.
- Poster met alle letters in kleur, Inspiratieboek blz. 30.

Klankkaart 3+4

Dit is een kaart op A4 formaat waar je klankblokjes precies op kan leggen. Oefen hiermee de klank-teken koppeling, het opdelen en samenvoegen van woorden in losse klanken. Dit is ook een eerste stap bij het leggen van blokwoorden. NB deze kaart zit in de uitgebreide basiskoffer! (artikelnummer 1240135, Inspiratieboek blz. 28 en 29).

Spiekpen

Als geheugensteuntje voor de klanken (Inspiratieboek blz. 28 en 29).

Sticker voor op tafel of op de map

Zie ook Inspiratieboek blz. 28 en 29.

Ja dat kan. Ouders kunnen thuis ook heel veel doen!

Overleg met de leerkracht wat je thuis het beste kan doen.

Bekijk het Inspiratieboek Taal in Blokjes. In het Inspiratieboek Taal in Blokjes worden alle materialen werkboeken en software beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Tevens bevat het Inspiratieboek veel informatie over de methode en de basiswerkvormen lezen en spellen.

Er is een digitale en een papieren versie. Voor de digitale versie ga naar
https://www.taalinblokjes.nl/inspiratieboek-taal-in-blokjes/

De papieren versie kan kosteloos worden aangevraagd en opgestuurd. Mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl

Met de basiskoffer van Taal in Blokjes, kunnen ouders onder andere met hun kind woorden bouwen met de klankblokken en laten opschrijven. In deze basiskoffer zit ook een blokwoordenboek. De woorden van het blokwoordenboek worden steeds moeilijker en zijn ingedeeld op werkboek. Als je werkboek 4 gebruikt, pakt dan de woorden voor werkboek 4 van het blokwoordenboek.

Opmerking: Basisset 1, artikelnummer 12404, Inspiratieboek blz. 12  kan ook maar is minder uitgebreid , o.a. géén klank-teken kaartjes.

Tips bij de basiskoffer:
Tip 1: gebruik het blokwoordenboek voor het bouwen van woorden met de klankblokken, begin makkelijk en probeer steeds een stapje hoger te gaan. Laat de woorden hardop verklanken bij het maken van het blokwoord. Gebruik klanknamen, géén alfabetnamen.
Tip 2: gebruik ook de werkvorm lezen die bij het blokwoordenboek hoort (‘woordvelden’)
Tip 3: gebruik woordpakketten en categoriewoorden van de schoolmethode en laat deze woorden bouwen met de klankblokken.
Tip 4: geef een auditief dictee met de klankblokken. Zeg een woord, laat het woord bouwen met de klankblokken en opschrijven.
Tip 5: gebruik de klankkaart 3+4 op A4 formaat om de klankblokjes op te leggen, gebruik deze kaart voor het oefenen van de klank-teken koppeling (leg het goede blokje op de ‘a’), bij het hakken van woorden in losse klanken (ik zeg ‘boot’ pijltje ‘b-oo-t’, leg de blokjes van ‘boot’ maar op de kaart in de goede volgorde) en als tussenstap bij het maken van blokwoorden.

Je kan ook de werkboeken van Taal in Blokjes gebruiken. Inspiratieboek blz. 14 en 15. Overleg met de leerkracht op wel niveau je het beste kan instappen. Elke bladzijde van de werkboeken heeft een voorbeeld in kleur van de opdracht. Je kind ziet snel wat de bedoeling is en kan in principe zelfstandig met het werkboek aan de slag.

Om het lezen en de kennis van woordstructuren te bevorderen zijn de leeskwartetten van Taal in Blokjes heel geschikt. Inspiratieboek blz. 33, 34 en 35.

Door er een spel van te maken, wordt het lezen gestimuleerd zonder dat je kind de indruk heeft dat het om lezen gaat. Iedereen thuis kan meedoen! Je kan een kwartet opdelen in kleine (oneven) potjes en de niveaus van de kwartetten mixen zodat je elke keer een originele combinatie hebt. Er zijn 8 kwartetten die gekoppeld zijn aan de niveaus van de werkboeken.

Lees verder bij: Hoe werken de leeskwartetten eigenlijk? Wat zijn de niveaus en hoe weet ik welke kwartetten ik bij een werkboek kan gebruiken?

Je kan ook Taal in Blokjes Reader software gebruiken, deze heeft een ouderversie. De software draait op elk apparaat, ook op de mobiel. Handig voor in de vakantie!

Bij de Taal in Blokjes Reader software kan je verhaaltjes op verschillende leesniveaus kiezen uit de bibliotheek en het niveau langzaam opbouwen. Door de klankhulp en de opmaakmogelijkheden wordt het technisch lezen vereenvoudigd en aantrekkelijk gemaakt. Je kind kan al snel moeilijkere en teksten lezen. Deze zijn meestal ook interessanter! Ook kan je zelf verhaaltjes met foto’s en afbeeldingen toevoegen aan de software. Zie voor de software ook het Inspiratieboek op bladzijde 20 t/m 24.

Er is ook een ouderpakket met de Taal in Blokjes Reader software en een basiskoffer.

Daarnaast kan je ook een keuze maken uit de volgende materialen:

klank-teken kaartjes,
Probeer elke dag een paar keer kort met de kaartjes te flitsen. Gebruik klanknamen, geen alfabetnamen, net zoals je een woord in losse klanken hakt. Bijvoorbeeld ‘boot’= b-oo-t en niet ‘bee-oo-oo-tee’. Bij de kaartjes a = a (zoals in kat), aa = aa (zoals in kaas), b = b zoals in ‘boot’(niet bee), g = g zoals in ‘geit’ (niet gee).

Letterlijn
Knip deze grote kaarten uit, maak een slinger en hang ze op in de woonkamer, boven het bed…

Letterbox met magnetische letters

Woordbouwkaartjes

voor het leggen van woorden, scrabble, kruiswoorden en klankmemorie. Iedereen thuis kan meedoen. artikelnummer 1240135, Inspiratieboek blz. 28 en 29. [link naar product op website]

Dobbelspel

Inspiratieboek blz. 28 en 29.

Hang een poster op!

Er zijn twee verschillende posters met bijbehorende letterkaartjes. Zie Inspiratieboek blz. 30
- poster met kapstokwoorden en plaatjes, artikelnummer 124058,.
-poster met alle letters in kleur, Inspiratieboek blz. 30.

Klankkaart 3+4

Op A4 formaat waar je klankblokjes op kan leggen. Oefen hiermee de klank-teken koppeling, het opdelen en samenvoegen van woorden in losse klanken. Dit is ook een eerste stap bij het leggen van blokwoorden. NB deze kaart zit in de basiskoffer! artikelnummer 1240135, Inspiratieboek blz. 28 en 29. [link naar product op website]

Spiekpen

Als geheugensteuntje van de klanken, Inspiratieboek blz. 28 en 29.

Sticker voor op tafel of op de map

Inspiratieboek blz. 28 en 29.

Moet je kind leeskilometers maken voor school en/of zijn/haar leesniveau bijhouden in de vakantie? Of ben je bang dat de leesvaardigheid 'wegzakt'? Gebruik de Taal in Blokjes Reader software om beter te lezen in de vakantie en om het lezen en de kennis van de klanken bij te houden!

Laat je kind verhalen lezen met klankhulp en stel de optimale tekstweergave in. Kies een leesniveau dat je kind aankan (Cito of Avi-niveau) en probeer steeds een stapje verder te komen.
Tip: codeer de klinkers en de medeklinkers bij woorden van één lettergreep (klankstuk)
en codeer alleen de klinkers bij woorden van meer dan één lettergreep (de “rest” is medeklinker = blauw) en zet de lettergreepstreepjes aan.

Moeilijke teksten met lange woorden en kleine lettertjes worden opeens goed leesbaar. Lezen wordt weer leuk!

De Taal in Blokjes Reader software draait op elk apparaat maar wist je dat je ook heel goed op de mobiel kan lezen? Lezen op de mobiel heeft een aantal voordelen: zo is de mobiel altijd bij de hand en beschikbaar, als je even tijd hebt, kan je een stukje gaan lezen tussen de vakantieactiviteiten door. Het scherm is klein vergeleken met een tablet of laptop maar dit kan ook een voordeel zijn! Het kleine scherm werkt heel overzichtelijk voor zwakke lezers. De leerling wordt niet overweldigd door een brei van woorden en letters. Je kan het scherm instellen op 3-4 woorden per regel en een grote regelafstand instellen. De leerling kan moeilijke woorden uitvergroten en lekker doorscrollen. Een paar bladzijdes lezen is zo gebeurd!

En... Lezen met klankhulp is ook goed voor de spelling, zo leert je kind hoe woorden in elkaar zitten.

Taal in Blokjes Reader software

De Taal in Blokjes Reader software is het enige programma dat de klanken van de Nederlandse taal begrijpt en automatisch kan coderen. Het programma kan ook woordkenmerken analyseren. De reader zorgt voor tekstvereenvoudiging door fonologische codering en diverse geavanceerde opmaakmogelijkheden, zoals onder andere lettergreepweergave, lettergrootte, letterafstand en regelafstand. Moeilijke teksten met lange woorden en kleine lettertjes worden opeens goed leesbaar. De leerling kan teksten beter lezen en begrijpen.

stekelvarken zwart-wit en in kleurcode (1)

De Taal in Blokjes Reader software heeft een eigen bibliotheek met verhalen op alle Avi-niveaus. Maar u kunt ook uw eigen biblotheek inrichten en content toevoegen, bijvoorbeeld eigen teksten, verhalen met een thema, teksten begrijpend lezen, teksten van leerlingen enz.

Combineer de reader bijvoorbeeld met de spellingles (woordpakketten), begrijpend lezen (bijv. Nieuwsbegrip) of met een schrijfopdracht: laat de leerling een samenvatting van een tekst of een origineel eigen verhaal schrijven voor in de reader.

De reader codeert ook uw eigen teksten automatisch in kleuren voor klanken en berekent daarbij het leesniveau. U kunt voor elke leerling maatwerk verzorgen door de het klaarzetten van teksten en het instellen van een optimaal leesbeeld.

Benieuwd hoe de leerlingen lezen met de reader en wat zij ervan vinden? bekijk het filmpje op taalinblokjes.nl/reader 

Zo kunt u onder andere de mate van klankondersteuning instellen door alle klanken of alleen de klinkers op kleur laten coderen. Ook kunt u klankgroepen (lettergrepen) laten aangeven om de woordstructuur te verduidelijken. Uiteraard is het aangeven van de woordstructuur ook belangrijk voor het leren van de spelling. Leerlingen met spellingproblemen kunnen bijvoorbeeld woordpakketten spelling op school of thuis voorbereiden met de reader: woordpakketten hardop lezen, woorden bouwen met de blokken en opschrijven.

Bekijk de instructievideo’s en handleiding om gelijk te beginnen! taalinblokjes.nl/reader 

Voor wie is de Taal in Blokjes Reader software?

De Taal in Blokjes Reader software helpt leerlingen met lezen. Bijvoorbeeld leerlingen die moeite hebben met de klank-teken koppeling, met de overstap van één- naar meerlettergrepige woor-den en met het maken van leeskilometers. Met de reader kunnen leerlingen lezen met klankhulp.

De leesondersteuning kan op maat voor elke leer-ling worden ingesteld. De reader is voor scholen, individuele behandelaars en ouders. Teksten worden automatisch gecodeerd en op leesniveau ingedeeld. Er is een bi bliotheek maar u kunt ook zelf teksten invoegen.

7065c795-5d64-460e-8466-13969d874866

Hoe werkt het?

U kunt eenvoudig zelf verha-len toevoegen aan de reader. Log in op uw beheeraccount. Schrijf uw tekst of kies een tekstbestand. Voeg een afbeel-ding toe. Kies de codering, de regelhoogte, de regelbreedte, de lettergrootte en sla het verhaal op.

Geef aan met welke leerling u het verhaal wilt delen. De leerling leest het verhaal op school of thuis en maakt een (kleine) samenvatting. Laat de leerling ook thuis extra lezen! In de leesgeschie-denis wordt de leestijd bijgehouden en kunt u de samenvatting inzien.

Klankondersteuning

De reader codeert automatisch de klinkers en medeklinkers met de kleurcodering van Taal in Blokjes. De klankondersteuning kan geleidelijk worden afgebouwd.

De Bieb

U kunt ook verhalen kiezen uit de Bieb. U kunt zoeken op leesniveau, aantal woorden, titel, auteur enz. Uniek is de leenwoordenindex. U stelt de de mate van leesondersteuning in (codering, regelhoogte, regelbreedte, letter-grootte) en u deelt het verhaal met de leerling. U kunt natuurlijk ook samen met de leerling teksten uitkiezen voor de motivatie!

Behandelplan lezen

De leesondersteuning kan voor elke leerling apart worden ingesteld. Voorbeeld: geef maximale ondersteuning bij ‘moeilijke verhalen’ en minimale ondersteuning bij ‘makkelijke verhalen’. Stel het leesniveau bij (10 niveaus) aan de hand van de vorderingen die u ziet in de leesgeschiedenis. Kies op tekstkenmerken zoals het aantal leenwoorden. Bij elk verhaal kunt u het aantal klankgroepen en andere woordkenmerken inzien.

83758e68-e5e4-4133-839b-f62d79414435
Stuur de verhalen van uw eigen bibliotheek naar uw col-lega’s. Maak samen een schoolbibliotheek in combinatie met de gebruikte lees- en spellingmethodes. De Taal in Blokjes Reader wordt gebruikt met de werk-boeken en materialen van Taal in Blokjes maar kan ook bij andere lees- en spelling methodes worden toegepast.

Toepassingen

 • Gebruik de Taal in Blokjes Reader software bij de lees instructiegroep, laat elke leerling om de beurt een verhaal lezen, in de leesgeschiedenis wordt het resultaat bijgehouden.
 • Gebruik de reader voor tempolezen met klankhulp bij de remedial teacher.
 • Huiswerk: zet leesteksten voor de leerlingen klaar om thuis te lezen.
 • Zet de woordpakketten spelling in de reader en laat leerlingen hiermee oefenen met lezen en met de klankblokken.
 • Geef een les op het digibord met de reader.
 • Leg de nadruk op informatieve teksten en samenvattingen voor het begrijpend lezen en de schriftelijke formuleervaardigheid.
 • Combineer de reader met verschillende leesmethodes.

De Taal in Blokjes Reader is web-based en werkt op de computer, laptop, tablet, smart-phone en het digibord. Windows, Apple (o.a. iPad en iPhone) en Android worden onder-steund. De verhalen, instellingen en resul-taten worden online opgeslagen. Vraag bij ons na welke voorleessoftware kan worden gebruikt met de reader om zinnen en tekst-blokken voor te lezen. Dan leest de leerling met visuele én auditieve ondersteuning!

Taal in Blokjes heeft twee softwareprogramma’s.
Met de Taal in Blokjes Module software worden technisch lezen op woordniveau, spelling en basisvaardigheden geoefend.
Met de Taal in Blokjes Reader software wordt het technisch lezen op tekstniveau geoefend met de mogelijkheid om zelf teksten toe te voegen en ook het begrijpend lezen en de schrijfvaardigheid te oefenen.
 
 
Beide programma’s zijn vullen elkaar aan en zijn geschikt voor lezen én spellen, net zoals de rest van Taal in Blokjes.  
 
De Taal in Blokjes Module software heeft klankenborden op verschillende niveaus (toetsenborden) voor het schrijven van woorden en woordenlijsten voor de spelling in oplopende moeilijkheidsgraad. De software heeft ook woordenlijsten voor lezen en verschillende oefeningen voor de klank-teken koppeling en de basisvaardigheden. De module software is bedoeld voor behandeling op school/praktijk en heeft géén leerlingaccounts maar houdt wel per leerling de resultaten bij.  

Met de Taal in Blokjes Reader software kan het technisch lezen van groep 3 tot en met groep 8 worden behandeld.
De Taal in Blokjes Reader software oefent het tekstlezen (functioneel lezen) op Avi-niveau en op Cito-niveau.  Andere mogelijkheden zijn begrijpend lezen en schrijfvaardigheid oefenen. De Reader software heeft een eigen bibliotheek met teksten die automatisch op klank gecodeerd kunnen worden en kent veel mogelijkheden voor tekstvereenvoudiging en leesbeeld optimalisatie. Ook kan je een voorleesstem inschakelen. Je kan ook zelf je eigen content (bijvoorbeeld verhalen, woordenlijsten voor de spelling, Kerstthema, Nieuwsbegrip) toevoegen en delen met je  collega's en leerlingen. Het leesniveau (Avi en Cito) wordt daarbij automatisch berekend en de teksten worden automatisch op klank gecodeerd (en voorgelezen indien zinvol). Je eigen content komt in je "privé bibliotheek".

De Reader heeft behandelaar en leerlingaccounts zodat de leerling ook thuis de aan de slag kan. De Reader heeft een eigen bibliotheek op Avi en Cito-niveau maar je kan ook je eigen leesteksten of woordenlijsten klaarzetten voor de leerling thuis. De de resultaten van de leerling worden bijgehouden. 

Meer weten?

Bekijk de video:

Je gebruikt de Taal in Blokjes Reader software om je leerlingen op eigen kracht beter te laten lezen en om je leerlingen meer leesplezier te geven.

Je gebruikt de Taal in Blokjes Reader software omdat dit het enige programma is dat  ontwikkeld is om leerlingen ‘op eigen kracht’ beter en sneller te laten lezen. Verhaal te moeilijk? Dan maar niet lezen of laten voorlezen? Nee, met met de nodige hulpmaatregelen waaronder de kleurcodering voor klanken, de indeling van woorden in klankstukken en de andere maatregelen voor tekstvereenvoudiging kunnen leerlingen al snel 'moeilijke teksten' lezen. Teksten waar ze eerst niet aan zouden beginnen. Ook teksten die (veel) moeilijker zijn dan hun geteste leesniveau zijn nu binnen bereik. Interessante verhalen kunnen nu ‘op eigen kracht’ worden gelezen. Dit bevordert het leesplezier en de leesmotivatie!

De kleurcodering voor klanken en de andere hulpmaatregelen kunnen op maat worden ingesteld en stapsgewijs worden afgebouwd. 
 
Je kan ook zelf teksten in de Taal in Blokjes Reader software zetten en automatisch op klank laten coderen.Je kan onze bibliotheek gebruiken of zelf teksten invoegen, ook van methodes voor begrijpend lezen en doorsturen naar leerlingen om thuis te oefenen. De toegevoegde teksten staan in je eigen bibliotheek en de leesgeschiedenis van de leerlingen wordt bijgehouden.

De Taal in Blokjes Reader software is het enige programma dat de klanken van de Nederlandse taal begrijpt en automatisch kan coderen. Het programma kan ook automatisch de woordkenmerken van een tekst analyseren zodat de woorden aangepast kunnen worden die niet in het leesniveau thuishoren.

De Reader zorgt voor tekstvereenvoudiging door fonologische codering, verdeling van woorden in klankstukken en diverse geavanceerde opmaakmogelijkheden, zoals onder andere lettergrootte, letterafstand, regelafstand en leesversneller. Moeilijke teksten met lange woorden en kleine lettertjes worden opeens goed leesbaar. De leerling kan teksten beter lezen en begrijpen.


Kenmerken en mogelijkheden van de Taal in Blokjes Reader software  

 • beter lezen met klankhulp
 • leesaccounts voor op school en thuis
 • klank-letter koppelingen versterken en werken aan het fonologisch bewustzijn
 • onze bibliotheek gebruiken en een eigen bibliotheek opbouwen 
 •  verschillende niveaus van leesondersteuning instellen
 • ingebouwde leesversneller (het leeshappertje)
 • tekst samenvatten: begrijpend lezen en tekst opschrijven
 • een leestraining opzetten en de leesgeschiedenis van leerlingen gebruiken
 • zelf teksten schrijven of invoegen, automatisch op klank laten coderen en afbeeldingen toevoegen
 • woordenlijsten voor de spelling invoegen,
 • teksten en woordpakketten delen met leerlingen en collega’s, 
 • automatische berekening van leesniveau en woordkenmerken
 • werkt op alle apparaten: computer, laptop, tablet, iPad, smartphone en digibord.

 

De Reader heeft een algemene bieb met verhalen op alle Avi-niveaus. Je kan ook je eigen content toevoegen, bijvoorbeeld eigen teksten, verhalen met een thema of teksten voor begrijpend lezen. Maar ook woordenlijsten zodat je de spelling kan oefenen. De software codeert alle teksten automatisch, dit hoef je niet zelf te doen.

Meer weten? Zie:

Ja. De Taal in Blokjes Reader software heeft een ‘algemene bieb’ met verhalen op alle Avi- en Cito niveaus maar je kan ook je eigen teksten (met afbeelding) toevoegen en automatisch laten coderen op klank.  Daarbij worden ook de Avi- en Cito niveaus bij de eigen teksten berekend.  Je ingevoerde teksten staan in je eigen (school)bibliotheek.
 
Elke week kan je verhalen op het juiste Avi of Cito niveau voor je leerlingen klaarzetten voor op school of thuis vanuit onze leesbibliotheek of je eigen bibliotheek. Je kan daarbij elk verhaal instellen voor een optimaal leesbeeld. Zo kan je onder andere de mate van klankondersteuning instellen door alle klanken of alleen de klinkers op kleur laten coderen. Je kan de klankstukken (lettergrepen) laten aangeven om het lezen van langere woorden te vergemakkelijken. Ook kan je de lettergrootte, zinslengte en de regelafstand instellen en een voorleesstem inschakelen.

Bekijk onze brochure