Marlon ten Braak

Remedial Teacher Bosbeekschool en RTpraktijk Klim-Op

Op de Bosbeekschool zijn wij enthousiaste gebruikers van de methode en materialen van Taal In Blokjes. In de RT gebruiken wij Taal In Blokjes al vele jaren.

Sinds vorig schooljaar (2017-2018)  zijn we gestart TIB schoolbreed te implementeren. Vorig jaar boden wij dan ook TIB aan aan de leerlingen van de groepen 3 tm 5. Dit schooljaar komt daar groep 2 bij en gebruiken we TIB dus voor de groepen 2 tm 6. Volgend jaar is dat dan 2 tm 7 etc.

Ik ben als Remedial Teacher een zeer enthousiast gebruiker van de methode, die we moeiteloos naast onze eigen spellingmethode gebruiken. Als RT-er in mijn eigen praktijk gebruik ik TIB ook gewoon naast alle andere spellingmethoden. Het enige wat je moet doen is dezelfde bewoordingen gebruiken als de spellingmethode die op school wordt aangeboden.

Ik benoem dan de termen uit de spellingmethode en de term uit TIB, zodat de leerlingen die als een geheel gaan zien.

In alle groepen (vanaf 3) die TIB nu gebruiken hangt een grote poster met de gekleurde klanken.

Voor onze 3 kleuterklassen heb ik de letterlijnen aangeschaft. Als er in groep 2 een klank wordt aangeboden, spelenderwijs, wordt de klank getoond met de juiste kleur en het plaatje. Zo zullen de leerlingen er in de loop van het schooljaar al veel kennis mee maken.

Groep 3 biedt het aanleren van de letters/ klanken natuurlijk ook aan met de kleuren en het benoemen van de klank. Ook de gebaren van de korte, lange en 2-tekenklank nemen we hierin mee.

Vanuit de werkboeken en de handleidingen van Taal in Blokjes werken de leerlingen met leuke en leerzame opdrachten die passen bij de les. Even goed investeren in het correct aanleren van de kleuren is wel een must maar dat vinden de kinderen leuk!!

Het 5 woorden dictee die iedere groep dagelijks krijgt wordt ook gekleurd door de leerlingen en achteraf door de leerkracht besproken met de TIB methode erbij. De leerkrachten bepalen in de hogere groepen wel zelf wie het wel en wie het niet nodig heeft.

Voor de spelling zwakke kinderen is de TIB methode een heel prettige visuele methode. Maar ook het blokken van de woorden blijft voor een groep kinderen erg prettig. Mijn ervaring is dat de leerkracht tm groep 4 standaard moet blijven blokken en kleuren met de hele groep om zo de regelwoorden met de lange en de korte klank goed te laten inslijpen.

Naast de werkboeken die we voor alle leerlingen kunnen gebruiken maken we ook graag gebruik van de leuke spellen die Taal In Blokjes aanbiedt.

In de RT maak ik van veel meer materialen gebruik dan de leerkrachten in de groepen. De letterkaartjes gebruik ik graag, maar ook de spelletjes zoals het klankgroepenspel (slangen en ladders) en de kwartetten zet ik graag in. De kinderen zijn hier heel enthousiast over. Meedoen met de kinderen met deze spelletjes biedt de mogelijkheid de methode heel goed te modellen.

Naast dit alles gebruiken wij ook de software van Taal In Blokjes, zowel de Reader als de Modules. Met de reader kun je boeken op niveau van de kinderen laten lezen en zelf instellen hoe je het wilt aanbieden. Ook kun je teksten zelf invoeren, Nieuwsbegrip bijvoorbeeld.

De software Modules biedt extra oefenstof op de onderdelen die lastig zin voor de kinderen.

De kinderen die wij verdenken van dyslexie verwijzen wij standaard door naar een dyslexiebehandelaar van Stichting Taalhulp met de uitleg aan ouders dat wij goed bekend zijn met de methode en dus goed kunnen aansluiten bij de behandeling van hun kind.

Hartelijke groet van enthousiaste TIB gebruikers.

Marlon ten Braak

Remedial Teacher Bosbeekschool en RTpraktijk Klim-Op