Wat is “het Sprekende Klankenbord”

Je kan schrijven met het sprekende klankenbord Dit is een flexibele werkvorm van de Module software waarmee leerlingen auditieve woord- en/of zinnendictees en teksten (verhaaltjes) kunnen schrijven. Deze werkvorm is bedoeld om de spelling te oefenen én uit te leggen....

Hoe moet je woorden coderen? De kunst van het coderen

Taal in Blokjes gebruikt vaste kleuren voor klanken voor het ontwikkelen van het fonologisch bewustzijn. Door het coderen van klanken leren de leerlingen denken in klanken en klankstukken en gecodeerde teksten kunnen makkelijker worden gelezen. Het coderen volgt een...

Wat is Dyslexie Handreiking NKD versie 2.0?

Het NKD heeft een nieuwe versie van de Handreiking voor de invulling van het ondersteuningsniveau 2 en 3 op school bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (2019, versie 2.0). Dit document is essentieel voor elke hulpverlener. Het bevat criteria en...

Wat is een schoolarrangement Taal in Blokjes?

volgens mij moeten we deze vraag even parkeren Steeds meer scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed in de onderbouw voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen. Veel scholen willen pro-actief handelen bij risicogroepen en onderwijs...