Kan de Taal in Blokjes Reader software ook zelf voorlezen?

Ja dat kan! Er zijn verschillende voorleesstemmen. Voorlezen kan ook als extra ondersteuning worden ingezet bij Nieuwkomers om de klanken van de Nederlandse taal te leren. Zie ook de vraag “Wanneer is voorlezen met de Reader software zinvol?" De Reader software heeft...

Wat is het 'leeshappertje' in de Reader software?

Het 'leeshappertje' is een leesversneller dat meeloopt met de te lezen woorden in een verhaal.  Het leeshappertje kan je per verhaal anders instellen. De leerling leest mee in het tempo waarop de woorden door het leeshappertje worden gecodeerd. Het doel van het...