Thalita Boumans

Thalita Boumans

Klinkerlezen' met de Taal in Blokjes Reader software en de Taal in Blokjes Module software.

Wat is klinkerlezen? Klinkerlezen is een techniek om via de klinker naar het lezen van het hele woord (of klankstuk) te gaan.
Bekende leestechnieken zijn zoemend lezen, zingend lezen en voor-koor-door-lezen. Sommige leerlingen blijven desondanks hardnekkig doorgaan met spellend lezen.

Probeer eens 'klinkerlezen' als een leerling blijft hangen in het spellend lezen: eerst wordt de klinker benoemd en daarna wordt het hele woord in één keer gelezen. Deze leestechniek gebruiken wij al jaren met succes bij Stichting Taalhulp

Klinkerlezen met de Taal in Blokjes Reader software
Klinkerlezen bij teksten: kies verhalen op Avi 1 of 2 niveau binnen de Taal in Blokjes Reader software en zet de klinkercodering aan.
De leerling of de begeleider benoemt telkens de klinker in het woord en de leerling leest vervolgens het hele woord in één keer hardop.

Begin met eenvoudige woorden.
Instructie 1: zeg bij elk woord eerst de gekleurde klank en lees dan het woord hardop. Instructie 2: ik zeg bij elk woord telkens de gekleurde klank (klinker), probeer jij dan het hele woord te zeggen? Bijvoorbeeld bij het woord 'tak' zeg ik "a" en dan zeg jij 'tak'.

Een voorbeeld uit de Reader Software: de klinker is gecodeerd, de leerling of de begeleider spreekt de klinker uit. De leerling leest vervolgens het woord hardop.

Klinkerlezen met de Taal in Blokjes Module software
Klinkerlezen van woordrijtjes: binnen de Module software kies je de optie: lezen met hulp 2: het programma zegt de klinkers voor.
De leerling leest de aangeboden woorden zo snel mogelijk hardop.

Een voorbeeld uit de Module Software: het vakje om de klinker knippert en het programma spreekt de klinker uit. De leerling leest het woord hardop.Waarom werkt klinkerlezen?

Bij spellend lezen worden de letters klank voor klank op volgorde uitgesproken en samengevoegd tot een woord. Uit de praktijk blijkt dat leerlingen met de techniek van het klinkerlezen de aanpak van het klank voor klank lezen loslaten. Waarom werkt klinkerlezen het spellend lezen tegen? Bij klinkerlezen komt telkens het middenstuk van het woord eerst. Een deel van het woord is al bekend. De leerling plakt "in zijn hoofd" de medeklinkers aan de klinker en leest het woord in één keer. Het leesgedrag om klank voor klank te lezen botst hiermee en de strategie van het spellend lezen wordt met klinkerlezen doorbroken!

Door telkens de klinker als "ankerpunt" van het woord te nemen, kan de leerling het woord snel visueel segmenteren in klinkers en medeklinkers. De structuur van het woord wordt duidelijk.

Elke leerling doorloopt de fase van het aanvankelijk lezen (of analytisch-synthetisch lezen). Sommige leerlingen blijven echter te lang in deze fase hangen en gaan hardnekkig door met klank voor klank lezen. Gebruik de techniek van het 'klinkerlezen' om het spellend lezen tegen te gaan bij leerlingen die moeite hebben om de volgende leesstap te zetten. Daarbij is de strategie van 'klank voor klank lezen' niet goed werkbaar bij het lezen van langere woorden (woorden met twee of meer lettergrepen of klankgroepen). Met 'klinkerlezen' worden de  leerlingen ook alvast voorbereid op het lezen van langere woorden. Zij leren dat elke lettergreep/klankgroep één klinker heeft, dat je het woord breekt tussen de klinkers en dat het aantal klinkers in een woord gelijk is aan het aantal lettergrepen(klankgroepen). Dit bevordert het ontsleutelen en lezen van langere woorden.