Taal in blokjes kan goed gecombineerd worden met Lijn 3.
Net zoals bij Lijn 3, staat bij Taal in Blokjes de letterkennis centraal en een analytisch synthetische aanpak. Telkens nieuwe woorden lezen en maken met de letters (klanken). De letters en woorden van Lijn 3 kunnen op kleur worden gecodeerd en de woorden van Lijn 3 kunnen met de klankblokken van Taal in Blokjes worden gebouwd en opgeschreven. Met de Taal in Blokjes Reader software kunnen leerlingen op klank gecodeerde verhaaltjes lezen vanaf niveau M3. Daarbij kan je in de software ook woorden en teksten van Lijn 3 in een eigen “schoolbibliotheek” plaatsen en de vorderingen van de leerlingen bijhouden. De basisvaardigheden zoals klank-teken koppeling en analyse en synthese van klanken en klankgroepen worden geoefend met klankenbingo, de springpleinen, de klankblokken en met de Taal in Blokjes Module software.

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk, laat zien hoe woorden in elkaar zitten, ondersteunt de klanken met een (vaste) kleurcode en voegt veel sensomotorische werkvormen toe die het proces van leren lezen en spellen ondersteunen (taal leren met horen, zien, voelen en doen).

Lijn 3 en Taal in Blokjes integreren het leren lezen en spellen. Lijn 3: “We leren de kinderen niet alleen lezen, maar meteen ook spellen: uit je hoofd woorden opschrijven. Aanvankelijk lezen en spellen zijn zeer nauw met elkaar verbonden.”

Zowel Taal in Blokjes als Lijn 3 gebruiken de begrippen lange klanken, korte klanken, twee-teken klanken (klinkers) en medeklinkers.

Lijn 3 gebruikt voor het leren lezen en spellen veel plaatjes en pictogrammen bij de materialen en werkboeken. Deze aanpak gaat goed samen met de vaste kleuren voor klanken en de multisensoriële werkvormen van Taal in Blokjes.

Letters
In het werkboek en bij de materialen van Lijn 3 worden geen vaste kleuren voor klanken gebruikt en bij Taal in Blokjes wel. De letters van Lijn 3 zijn zwart op een wit vlak en krijgen een vaste kleur met Taal in Blokjes (soms wordt bij Lijn 3 een willekeurige accentkleur voor een letter gebruikt, passend bij de stijl van een afbeelding). De grote letterkaarten van Lijn 3 hebben een plaatje op een gekleurde achtergrond met zwarte letters. De letters van de letterkaarten van Taal in Blokjes (de letterlijn) kunnen bij de letterkaarten van Lijn 3 worden gebruikt. Op deze wijze worden de zwarte letters op een wit vlak van Lijn 3 gekoppeld aan de letters met de kleurenondersteuning van Taal in Blokjes. Begin met de klankkaarten 1+2 en 3+4 op A4 en A5 formaat van Taal in Blokjes. Op het A4 formaat passen ook de fysieke blokjes. Voor oefeningen met de klank-teken koppeling, met het hakken en plakken en met het bouwen en opschrijven van woorden  m.b.v. deze klankkaarten zie de werkvormen voor groep 3 van het "Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school" (dit kan je hieronder aanvragen).
[zie ook de FAQ vraag over het gebruik van de klankenborden]

Overzicht van de letters
Als je de letterkaarten van Lijn 3 gebruikt en niet het letterbord overzicht is geen aanpassing nodig. Gebruik de letterkaarten van Lijn 3 en hang het letterbord (klankbord) overzicht van Taal in Blokjes op. Hiervoor kan je kiezen uit twee posters: de poster met plaatjes en blokwoorden of de poster met de klinkers en medeklinkers in gekleurde blokjes. Zie de afbeeldingen hieronder. Dek de letters af die nog niet aan bod zijn gekomen.

Lijn 3 heeft een letterbord (klankstraat) waar de letters op een wit vlak met een gekleurde achtergrond afgebeeld zijn. De kleuren van dit bord hebben in de methode Lijn 3 geen specifieke functie. De gekleurde straten zijn niet gekoppeld aan de letters maar komen toevallig wel grotendeels overeen met het klankbord van Taal in Blokjes.

Als je naast de letterkaarten van Lijn 3 ook het letterbord van Lijn 3 gebruikt, kan je overwegen om de achtergrond kleuren van de aai,oo,oei en de sch, ch, ng en nk aan te passen aan de vaste kleuren voor klanken van Taal in Blokjes. Bijvoorbeeld met een strook papier. Maak het oranje bij de sch, ch, ng en nk (donker)blauw, het zijn ook medeklinkers! Maak de paarse achtergrond bij de aai, ooi, oei wit en zet twee streepjes onder de aai, ooi en oei, net zoals bij Taal in Blokjes.

Hierbij kan je het klankbord van Taal in Blokjes in de klas ophangen. Je kan kiezen uit twee posters, zie onder. Dek de letters af die nog niet zijn behandeld.

Een aanpassing van de kleuren van Taal in Blokjes wordt niet geadviseerd omdat Lijn 3 kleuren niet gebruikt als vaste kleuren voor klanken en omdat Lijn 3 maar één jaar wordt gebruikt. Taal in Blokjes kan vanaf groep 4 tot groep 8 worden ingezet en kan zo aansluiten op het vervolg op Lijn 3 bijvoorbeeld Staal, Taalactief, Taaljournaal...

Meer informatie en inspiratie opdoen?

Vraag het Inspiratieboek Taal in Blokjes aan!

In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl Er zijn geen kosten aan verbonden.

We kunnen je ook het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school mailen. Het Stappenplan bevat een opzet met materialen en werkvormen voor ON1,2 en 3. Samen met het stappenplan kan het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken. Mail hiervoor naar: info@taalinblokjes.nl

Op de website taalinblokjes.nl staan video's van Taal in Blokjes in groepjes of in de klas.