Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan goed in combinatie met Spelling op maat worden gebruikt op verschillende ondersteuningsniveaus (in de klas, in groepjes en individueel).

Taal in Blokjes gebruikt een kleurcode voor klanken als extra ondersteuning bij de woordstructuren. Leerlingen kunnen de woorden van Spelling op maat bouwen met de klankblokjes van Taal in Blokjes. Taal in Blokjes is een multisensoriële en interactieve methode: taal leren met horen, zien en voelen.

De opbouw van Spelling op maat past goed bij Taal in Blokjes, gebruik de kleuren van Taal in Blokjes bij de spellingkaarten, zie voorbeeld.

Download de PDF hier als voorbeeld