Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan goed in combinatie met Staal worden gebruikt, bijvoorbeeld op ON2 of ON3 of klassenbreed.

Taal in Blokjes gebruikt een kleurcode voor klanken als extra ondersteuning van woordstructuren. Leerlingen kunnen de woorden van Staal bouwen met de klankblokjes van Taal in Blokjes. Beide methodes gaan uit van een auditief-visuele benadering van de taal. Taal in Blokjes is voegt hier nog het motorische, tactiele kanaal aan toe: taal leren met horen, zien én voelen.

Auditief
Bij Staal ligt de nadruk op het auditief verwoorden van stappen en regels.

Bij Taal in Blokjes (TiB) wordt de klankstructuur van het woord auditief aangeboden en ondersteund met kleuren. De nadruk ligt bij TiB op het verklankend spellen op losse klank en klankgroep (afhankelijk van het niveau) en op het verklankend (hardop) lezen (afhankelijk van het niveau).

Visueel
Bij Staal bestaat de visuele ondersteuning uit pictogrammen bij iedere categorie. De kleuren van Taal in Blokjes ondersteunen de klankstructuur van het woord en ondersteunen daarbij ook de regels zoals die door Staal worden aangeboden.

Het klankenbord

Taal in Blokjes gebruikt een kleurcode om de klanken te visualiseren. De indeling van het klankenbord van Staal past goed bij het klankenbord van Taal in Blokjes. De kleuren voor klanken, de basiskaart en de klank-teken kaartjes van Taal in Blokjes kunnen naast het klankenbord van Staal worden gebruikt. Gebruik (een selectie van) de categoriewoorden van Staal met Taal in Blokjes: woorden bouwen met de klankblokken en auditief dictee.

Basisregels
De basisregels van Staal, zoals de regels voor de korte en de lange klinkers, gaan op klankgroep (net zoals bij andere taalmethodes). Woorden worden geoefend met hetzelfde spellingprobleem. Bij Taal in Blokjes gaan de basisregels ook op klankgroep, maar daarbij is de fonologische ondersteuning visueel gemaakt met kleuren voor klanken en worden de woorden gebouwd met klankblokjes.

Voorbeelden van werkvormen van Taal in Blokjes bij Staal

- Digibord: op klank gecodeerde categoriewoorden van Staal samen hardop lezen lezen op het digibord met de Taal in Blokjes Reader software.

- Gebruik de klankblokken als voorbereiding op schrijven en auditief dictee: leerlingen kunnen samen één basisset klankblokken gebruiken en daarmee de woorden van Staal bouwen. De leerlingen kijken samen na en schrijven het woord op.

- Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zelfstandig werken in de werkboeken van Taal in Blokjes. Bekijk daarvoor de categoriewoorden van Staal waar de leerling nog moeite mee heeft.

- Regelwoorden: de leerlingen kunnen de categoriewoorden woorden van Staal bouwen met de klankblokken samen met het auditief verwoorden van stappen en regels van Staal. De basisregels van Staal, zoals de regels voor de korte en de lange klinkers, gaan op klankgroep. Bij Taal in Blokjes gaan de basisregels ook op klankgroep, maar daarbij is de fonologische ondersteuning ook nog visueel gemaakt met een kleurcode voor klanken en worden de woorden gebouwd met klankblokjes. De regels van Taal in Blokjes combineren goed met de categoriekaart van Staal.

Zie ook: Kan je de Taal in Blokjes Reader software ook voor het oefenen van de spelling gebruiken?

Download de PDF hier als voorbeeld