Taal actief spelling heeft dezelfde klinker-medeklinker indeling van het klankenbord als Taal in Blokjes. Een verschil is dat Taal in Blokjes vaste kleuren voor de klinkers en de medeklinkers gebruikt om de klanken te visualiseren, waardoor de fonologische structuur van woorden ook visueel wordt ondersteund.  De werkvormen van Taal in Blokjes kunnen Taal actief ondersteunen door de multisensoriële aanpak: taal leren met horen, zien en voelen.

Taal actief werkt per leerjaar met woordpakketten op categorie. Dit werkt heel prettig met de twee basiswerkvormen van Taal in Blokjes: woorden van de woordpakketten op klank coderen met markeerstiften en de woorden bouwen met onze klankblokken vóór het opschrijven. Deze basiswerkvormen kunnen dienen als voorbereiding en extra oefening voor het goed spellen van woorden.

Taal actief spelling is ingedeeld in luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden. Taal in Blokjes  volgt dezelfde basisindeling waarbij grotendeels dezelfde spellingcategorieën aan bod komen. Door het coderen op klank hebben de leerlingen met Taal in Blokjes de stomme klinkers snel onder de knie waardoor de (stukjes met) stomme klinkers snel achter elkaar kunnen worden aangeboden en niet worden verspreid over leerjaren.  De basisregels van Taalactief zijn geformuleerd op klankgroep, de basisregels bij Taal in Blokjes zijn geformuleerd op klankgroep en op klinker-medeklinker structuur. Bij de regeluitleg legt Taal in Blokjes meer nadruk op de klinkers en de medeklinkers die erachter komen. De regelkaarten van Taalactief zoals de "bakker-jager" regel zijn goed aan te passen aan de kleuren van Taal in Blokjes. [foto invoegen bakker-jager uit workshopmap denk ik]

Voorbeelden van werkvormen (zie ook foto's):

- Digibord: de leerlingen lezen samen hardop de op klank gecodeerde woorden van het woordpakket van Taal actief met de Taal in Blokjes Reader software. Op het digibord met de Taal in Blokjes Reader software.

- verwijzen naar deze FAQ vraag: Hoe kan je de Taal in Blokjes Reader software voor het oefenen van de spelling gebruiken?

- Laat de woorden van de woordpakketten op klank coderen (zie onder) en gebruik de klankblokken voor het bouwen van de woorden: de leerlingen lezen om de beurt één gecodeerd woord uit het woordpakket voor, bouwen het woord met de blokken, kijken samen na en schrijven het woord op.

- Gebruik de klankblokken als voorbereiding op het schrijven bij een  auditief dictee.
Leerlingen kunnen samen één basisset klankblokken gebruiken.

- Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zelfstandig werken in de werkboeken van Taal in Blokjes. Pas het niveau van de werkboeken aan bij de lesstof van Taal actief waar de leerling moeite mee heeft. Voor een overzicht van de woordstructuren en regels per werkboek zie: https://www.taalinblokjes.nl/werkboeken/