Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan goed in combinatie met Taalverhaal worden gebruikt, bijvoorbeeld op ondersteuningsniveau 1,2 of 3.

Taal in Blokjes gebruikt een kleurcode voor klanken als extra ondersteuning van woordstructuren. Leerlingen kunnen de woorden van Taalverhaal bouwen met de klankblokjes van Taal in Blokjes. Taal in Blokjes is een multisensoriële en interactieve methode: taal leren met horen, zien en voelen. zie ook:
Hoe kan je de Taal in Blokjes Reader software voor het oefenen van de spelling gebruiken?

De opbouw en de kleurcodering van Taal in Blokjes past goed bij Taalverhaal.

Download de PDF hier als voorbeeld