Tip: bekijk de brochure Ketenzorg Dyslexie: van Taal in Blokjes naar F&L-dyslexiebehandeling

De F&L-methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk voor de behandeling van dyslexie en (ernstige) lees- en spellingproblemen. De methode bestaat o.a. uit een zeer uitgebreid computerprogramma ingedeeld in modules en is evidence based.

Taal in Blokjes, ook bekend als de F&L-schoolversie, is ontwikkeld als interventieprogramma voor scholen. Het is een uitsnede van de F&L-methode®. Taal in Blokjes wordt op scholen en praktijken gebruikt bij de begeleiding en behandeling van leerlingen met lees- en spellingproblemen.

Bij zeer hardnekkige lees- en/of spelling problematiek of dyslexie kan worden overgegaan naar specialistische behandeling met het F&L-behandelprogramma.
De koppeling tussen interventie met Taal in Blokjes op school en behandeling met het  F&L-behandelprogramma zorgt voor een doorlopende leerlijn.

Omdat scholen die Taal in Blokjes gebruiken al bekend zijn met de basisprincipes van de F&L-methode, kunnen zij de leerling optimaal ondersteunen bij zijn/haar dyslexiebehandeling. Op deze wijze is een efficiënte en goede Ketenzorg mogelijk tussen een school, ouders en de praktijk/instelling.

De F&L-methode® is de enige methode voor de behandeling van dyslexie die zorgt voor een continuüm van hulp van school naar dyslexiebehandeling. Bij alle andere programma’s voor de behandeling van (ernstige) dyslexie is er geen sprake van een koppeling tussen een (remediërend) schoolprogramma en het behandelprogramma voor dyslexie.

Zoek je een F&L-behandelpraktijk?

Met het zoekvak op onze website taalinblokjes.nl kan je snel een F&L-geregistreerde praktijk/instelling vinden die werkt met de F&L methode® en die de (ED) diagnostiek en behandeling kan verzorgen. Typ je plaats/postcode in het zoekvak en je ziet gelijk wie jou en je leerling kan helpen. 

Praktijken en instellingen die de F&L methode® gebruiken zijn te herkennen aan ons keurmerk.