Taal in Blokjes kan individueel, in groepjes of in de klas op elk ondersteuningsniveau worden ingezet.

Er zijn werkvormen voor:

  • zelfstandig gebruik, onder andere werkboeken, software
  • groepjes (interactieve werkvormen). Leerlingen leren en helpen elkaar door samen doen en samen nakijken. Dit zijn diverse werkvormen voor lezen en spellen, bijvoorbeeld blokwoorden maken en opschrijven, leeskwartetten, bordspellen en het dobbelspel.
  • onder begeleiding van de leerkracht of taalspecialist, onder andere de extra werkvormen uit de handleiding/oefenmappen, software voor lezen en spellen en auditieve oefeningen.Wat voor materialen heeft Taal in Blokjes?

Taal in Blokjes stopt niet in groep 4 of 5. Taal in Blokjes heeft een doorlopende leerlijn tot en met groep 8, zodat leerlingen die dat nodig hebben meerdere jaren optimaal kunnen profiteren van deze methode.

Bij de aanschaf van materialen en software kan hier rekening mee worden gehouden. Afhankelijk van de situatie kunnen leerlingen bijvoorbeeld het ene jaar met Taal in Blokjes starten op Ondersteuningsniveau 2 (minder intensief) en het volgende jaar doorgaan op Ondersteuningsniveau 3 (meer intensief) of omgekeerd.

Taal in Blokjes kan op verschillende ondersteuningsniveaus worden gebruikt naast de reguliere taalmethode. Bekijk hiervoor het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school.

Kijk naar het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school, hier staan onder andere basisopzetten in voor de ondersteuningsniveaus 1,2 en 3 en voorbeelden van werkvormen. Per ondersteuningsniveau wordt een basisopzet voor de aanschaf van werkboeken en materialen gegeven.

Kijk ook naar het Inspiratieboek Taal in Blokjes voor een overzicht van werkboeken, materialen, werkvormen en software.
In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en de basiswerkvormen lezen en spellen. Alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Bekijk het Inspiratieboek digitaal of vraag een exemplaar aan bij info@taalinblokjes.nl

Voor informatie over de Taal in Blokjes software ga naar:
Taal in Blokjes Reader software en de Taal in Blokjes Module software

Wist je dat je met de Taal in Blokjes software ook een lees- en spellingtraining kan opzetten om op school en thuis te oefenen?
Ga naar Leerlingbegeleiding thuis - lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader.pdf voor een voorbeeld van een behandelplan lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader software.

Op de website https://www.taalinblokjes.nl/videos/ staan een aantal video's waarin leerlingen oefenen met een aantal werkvormen van Taal in Blokjes.

Je kan ook overwegen om onze Workshop Taal in Blokjes te volgen. In de workshop leren leerkrachten/ taalspecialisten etc. onder andere om het lezen en spellen te beoordelen aan de hand van een casus (niveau, foutenanalyse, observaties) en om het instapniveau van de Taal in Blokjes behandeling te bepalen. Vervolgens wordt een behandelplan opgezet met de werkboeken, materialen en software van Taal in Blokjes.