Taal in Blokjes kan worden gebruikt vanaf de 2e helft van groep 2 (voorschotbenadering, serie 'het Voorlopertje') tot groep 8.

De hulp met lezen en spellen met Taal in Blokjes stopt niet na een jaar. De leerlingen kunnen doorgroeien in de methode en de extra ondersteuning kan – indien nodig – worden voortgezet.
Taal in Blokjes heeft een doorlopende leerlijn voor lezen en spellen zodat leerlingen die dat nodig hebben meerdere jaren optimaal kunnen profiteren van deze methode.
Taal in Blokjes kan worden ingezet op verschillende ondersteuningsniveaus: van minder naar meer intensief en omgekeerd. Afhankelijk van de situatie kunnen leerlingen bijvoorbeeld het ene jaar met Taal in Blokjes starten op Ondersteuningsniveau 2 (minder intensief) en het volgende jaar doorgaan op Ondersteuningsniveau 3 (meer intensief) of omgekeerd.
Zie voor de ondersteuningsniveaus  het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school.

De materialen en werkvormen van Taal in Blokjes kunnen individueel, in groepjes en in de klas worden ingezet als ‘doorlopende leerlijn’. Taal in Blokjes is opgebouwd vanuit de woordstructuur. De indeling in leerjaren is een indicatie. Het niveau van de leerlingen is leidend. Afhankelijk van het niveau van lezen en spellen van leerlingen wordt het instapniveau bepaald en worden aanpassingen en keuzes gemaakt.

Zie voor een overzicht van de materialen bij de doorlopende leerlijn de pdf: Taal in Blokjes klassenbreed van groep 2 tot en met groep 8 als doorlopende leerlijn.pdf