Ja, Taal in Blokjes is speciaal ontwikkeld voor leerlingen met lees- en spellingproblemen en is ook geschikt voor leerlingen met een TOS.

Taal in Blokjes is een taalkundige, fonologische methode, waarbij de structuur van de Nederlandse taal centraal staat. Taal in Blokjes laat zien hoe de Nederlandse taal in elkaar zit met vaste kleurafspraken voor klanken. Bij de Taal in Blokjes Reader software kan de uitspraak aan de klanken gekoppeld worden met een voorleesstem.

Taal in Blokjes kan in kleine leerstapjes worden aangeboden vanaf de klank-teken koppeling. De eerste werkboeken van Taal in Blokjes hebben een langzame, voorzichtige  opbouw en worden ondersteund door veel werkvormen en software.

Taal in Blokjes is een taalmethode die het lezen en spellen in een geïntegreerd systeem aanbiedt.
Het is een auditief-visuele methode waarbij een vaste kleurcode wordt gebruikt voor de fonologische ondersteuning van de klanken. Taal in Blokjes heeft een multi-sensoriele aanpak en legt op een logische, expliciete, heldere en “beeldende” manier uit hoe de Nederlandse Taal in elkaar zit. Taal wordt geleerd met horen, zien en voelen. Leren gaat makkelijker en efficiënter als meer kanalen bij het leerproces worden ingeschakeld.

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt. De methode bestaat uit verschillende werkvormen, materialen, werkboeken en software.

Taal in Blokjes begint bij de basis vanaf niveau begin groep 3 en bouwt de moeilijkheidsgraad op. Ook kan er op een hoger niveau ingestapt worden. Maatwerk is mogelijk, er kunnen kleine stapjes worden gezet maar het tempo kan ook worden verhoogd door sneller door de stof te gaan of hoger in te stappen.
De opbouw van Taal in Blokjes is cumulatief: nieuwe leerstof wordt aangeboden en wat reeds behandeld is, wordt bij een volgend niveau herhaald en verdiept. Het technisch lezen wordt ondersteund door klankcodering, maatregelen voor tekstvereenvoudiging (on andere aangeven van klankstukken, leeshappertje) en door een voorleesstem.

Waarom is Taal in Blokjes is een goede methode voor leerlingen met een TOS?

  • Taal in Blokjes is een expliciete, hoog gestructureerde methode voor lezen en spellen,
  • Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt gebruiken,
  • Taal in Blokjes heeft duidelijke leerstappen en een cumulatieve opbouw,
  • Taal in Blokjes is een multi sensoriële methode : taal leren door horen, zien en doen,
  • Met Taal in Blokjes is maatwerk mogelijk, het leertempo is individueel in te stellen.
  • Taal in Blokjes heeft werkvormen voor individueel gebruik, voor groepjes en voor in de klas,
  • De methode bestaat uit werkboeken en diverse materialen en werkvormen voor lezen en spellen. De werkboeken zijn voor zelfstandig gebruik, elke bladzijde bevat een voorbeeld van wat de bedoeling is, zodat de instructie tot een minimum beperkt is. Bij elk werkboek zit een oefenmap met verdiepingsoefeningen en nakijkvoorbeelden.
  • Taal in Blokjes heeft uitgebreide software voor lezen, spellen en basisvaardigheden: de Taal in Blokjes Reader software en Taal in Blokjes Module software. De Reader software heeft een eigen bibliotheek op Cito en Avi-niveau maar ook eigen leerstof kan aan de Reader software worden toegevoegd. De Taal in Blokjes Module software heeft modules voor de basisvaardigheden en werkt o.a. met “het sprekende klankenbord” voor de spelling. Schrijven met het sprekende klankenbord is een flexibele werkvorm waarmee leerlingen auditieve woord- en/of zinnendictees en verhaaltjes kunnen schrijven. Deze werkvorm is bedoeld om de spelling te oefenen én uit te leggen.
  • Bij Taal in Blokjes wordt de klankwaarde van woorden benadrukt, dit kan helpen bij een goede uitspraak van de mondelinge taal.

De Taal in Blokjes Reader software

De Reader software heeft een automatische klankcodering, ook bij teksten die je zelf toevoegt. Onze Reader software kan ook voorlezen. Met een voorleesstem kunnen leerlingen de klanken met kleurcodering goed koppelen aan de uitspraak. De klankwaarde van de Nederlandse letters (klinkers en medeklinkers) wordt hierdoor benadrukt.

Voorbeeld van het gebruik van de voorleesstem met de Taal in Blokjes Reader software.

De voorleesstem geeft het goede voorbeeld bij het uitspreken van de gekleurde klanken. Dit is auditief en visueel heel sterk. Laat de op klank gecodeerde teksten voorlezen waarbij de leerling meekijkt en luistert naar de uitspraak van de gekleurde klanken. Gebruik het met het leeshappertje zodat de leerling de woorden goed kan volgen. Laat de leerling daarna zelf (zonder voorleesstem) of met voorleesstem het verhaal lezen. Er zijn meerdere voorleesstemmen.

https://www.taalinblokjes.nl/taal-in-blokjes-reader/ voor meer informatie.