Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan bij elke lees- en spellingmethode worden ingezet.

Woorden zijn woorden. Taal in Blokjes werkt met woordstructuren en voegt een fonologische laag toe aan de woorden. Taal in Blokjes laat zien hoe woorden in elkaar zitten. Naast de werkboeken en andere materialen van Taal in Blokjes kunnen uiteraard ook woordpakketten van een taalmethode of diverse leesteksten met Taal in Blokjes fonologisch gecodeerd worden.

Zie ook de vragen:

Bekijk daarnaast ook het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school.

------------ Van montesorie vraag ----------

Taal in Blokjes wordt al vele jaren in combinatie met Montessorimateriaal gebruikt. Taal in Blokjes is methode onafhankelijk. Het handelend en interactief leren van Taal in Blokjes past goed bij de doelstellingen van het Montessori onderwijs. Taal in Blokjes is een multisensoriële methode:  taal leren door luisteren, zien, voelen en doen. Daarnaast is Taal in Blokjes een flexibel in te zetten methode waarbij veel variaties mogelijk zijn om de werkvormen bij de Montessori aanpak aan te passen.

Leerlingen kunnen de spellingswoorden fonologisch coderen met de kleurcode van Taal in Blokjes en bouwen met de klankblokken. Daarna woorden deze woorden opgeschreven, bijvoorbeeld door middel van een auditief dictee. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen werken met de werkboekjes van Taal in Blokjes. In de Taal in Blokjes Reader software kan je specifiek Montessori materiaal toevoegen (verhalen, thema's, woordenlijsten...).

Het kan zijn dat de regelvolgorde van de gebruikte taalmethode iets afwijkt van Taal in Blokjes, maar elke methode heeft een licht verschillende volgorde, de basisvolgorde is meestal hetzelfde.

Je kan het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) kosteloos aanvragen. Daar staat veel informatie in over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Bekijk hier ons inspiratieboek!

------------- van lijn 3 vraag --------

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk, laat zien hoe woorden in elkaar zitten, ondersteunt de klanken met een (vaste) kleurcode en voegt veel sensomotorische werkvormen toe die het proces van leren lezen en spellen ondersteunen (taal leren met horen, zien, voelen en doen).

----------- Hoe sluit ik aan bij andere taalmethodes? ----------

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan bij elke lees- en spellingmethode worden ingezet. Woorden zijn woorden. Taal in Blokjes werkt met woordstructuren en voegt een fonologische laag toe aan de woorden. Taal in Blokjes laat zien hoe woorden in elkaar zitten. Naast de werkboeken en andere materialen van Taal in Blokjes kunnen uiteraard ook woordpakketten van een taalmethode of diverse leesteksten met Taal in Blokjes fonologisch gecodeerd worden.