Ja, dat kan. Taal in Blokjes is methode-onafhankelijk en kan individueel, in groepjes en in de klas bij elke taalmethode worden gebruikt. [link naar onderwerpkopje Taal in Blokjes in combinatie met taalmethodes] 

Vul je taalmethode in in het zoekvak van de FAQ-sectie en kijk of jouw taalmethode erbij staat.

Gebruik de materialen, werkboeken, software en de werkvormen van Taal in Blokjes naast de gebruikte taalmethode. Zie voor meer informatie onze website taalinblokjes.nl, bekijk ook het Inspiratieboek Taal in Blokjes en het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school. 

De voorkeur is om -indien mogelijk- door te gaan met (een selectie) van de leerstof van de reguliere taalmethode en dit te combineren met Taal in Blokjes.
Je kan bijvoorbeeld woorden van de reguliere taalmethode die voor de leerling niet te moeilijk zijn gebruiken met de werkvormen van Taal in Blokjes. Denk hierbij aan blokwoorden maken en opschrijven, woorden coderen, woorden van de taalmethode invoegen in de Taal in Blokjes Reader software en gecodeerd laten lezen vóór het maken van blokwoorden etc…
[link naar vraag spelling bij je taalmethode, nieuwsbrief februari 2024, hier moet nog een vraag van worden gemaakt!]

Afhankelijk van de situatie kunnen leerlingen bijvoorbeeld het ene jaar met Taal in Blokjes starten op Ondersteuningsniveau 1 of 2 (minder intensief) en het volgende jaar doorgaan op Ondersteuningsniveau 2 of 3 (meer intensief) of omgekeerd. Bekijk de basisopzetten op verschillende ondersteuningsniveaus in het Stappenplan.

Taal in Blokjes kan ook als evidence-based interventie voor lezen én voor spellen op ondersteuningsniveau 2 en 3 worden ingezet als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.