"Ik begeleid kinderen met leesproblemen in het basisonderwijs. Naast Taal in Blokjes wil ik ook blijven werken met Connect. Kan ik Connect combineren met Taal in Blokjes en met de Taal in Blokjes Reader? Het thuis oefenen van herhaald lezen vind ik belangrijk."

Ja, je kan Connect of een andere leesmethode met Taal in Blokjes Reader software combineren of  de methodes naast elkaar gebruiken. Woorden zijn woorden en zinnen zijn zinnen bij elke leesmethode. Taal in Blokjes voegt een fonologische structuur toe aan de woorden met vaste kleurafspraken voor klanken.

De werkwijze en didactiek van Connect of een andere leesmethode kan gewoon worden gehandhaafd. Een combinatie met Taal in Blokjes kan de leesaanpak versterken.

Met de Taal in Blokjes Reader software kan je ook herhaald lezen oefenen. Je kan verhalen kiezen uit de bibliotheek maar je kan ook zelf teksten aan de Reader toevoegen en aan de leerlingen doorsturen om thuis te oefenen. Deze teksten worden automatisch fonologisch gecodeerd en het leesniveau wordt bepaald. Je kan binnen de software ook zien hoe vaak de leerling een bepaalde tekst herhaald heeft gelezen en in hoeveel tijd, gaat het lezen van een tekst sneller bij herhaald lezen? Deze  terugkoppeling is belangrijk voor het beoordelen van de resultaten en voor het aanpassen van de leesinterventie, indien nodig.

Het grote voordeel van de Taal in Blokjes Reader software is dat de opmaak voor elke leerling optimaal kan worden ingesteld. Bijvoorbeeld klankcodering, klankstukken weergeven (lettergrepen), lettergrootte, letter- en regelafstand, marges enz. Geen klankcodering toepassen is ook mogelijk. Bied bijvoorbeeld de teksten op beheersingsniveau aan zonder klankcodering en de teksten op instructieniveau met klankcodering. Bij meerlettergrepige woorden coderen we alleen de klinkers .

Een ingewikkelde tekst kan, door een goede opmaak, heel leesbaar worden in de Reader!

stekelvarken zwart-wit en in kleurcode (1)

Meer informatie over de Taal in Blokjes Reader software