Taal in Blokjes is een een geïntegreerde lees- en spellingmethode. Je kan het accent  natuurlijk wel (veel) meer op spelling dan op lezen leggen, maar het blijft nodig om fonologisch te coderen (het kleuren van klanken). Door het herkennen van klanken, regels en woordstructuren in geschreven tekst begrijpen leerlingen beter hoe woorden in elkaar zitten. Dat is belangrijk om zelf woorden goed op te schrijven. Eerst woordstructuren herkennen in geschreven teksten en daarna woordstructuren zelf produceren (zelf schrijven).

Zie ook: