volgens mij heb ik al zo'n vraag, maar ja alles komt me onderhand bekend voor... Als dat zo is dan deze content daarmee samenvoegen zodat ik er een geheel van kan maken want dit is wel een goed stuk!

Ja, dat kan, bijvoorbeeld in combinatie met de woordpakketten van school en de werkboeken van Taal in Blokjes.

Werkwijze Taal in Blokjes Reader software voor de spelling

  • Woordpakketten spelling invoegen in de Taal in Blokjes Reader software, bijvoorbeeld een woordpakket per bestand. Als er geen woordpakketten worden gebruikt, voer dan de kernwoorden per les in. Veel woordpakketten zijn digitaal beschikbaar. Zie ook Hoe kan je een woordpakket in de Taal in Blokjes Reader invoegen?
  • Woorden op klank laten coderen in de Reader en lay-out bepalen (lettergrootte, letterspatiëring, regelafstand, lettergreepweergave enz.).
  • Woorden samen hardop lezen.
  • Woorden blokken (auditief dictee blokken ) digibord uitdoen, tablet of laptop met Taal in Blokjes Reader software wegleggen. De leerling moet het woord op losse klank of op klankgroep hardop zeggen (voorbeeld: b-oo-t, of bo-ten*) en tegelijk het woord bouwen met de klankblokken.
  • Woorden laten op schrijven (auditief dictee woorden) waarbij de leerling mag kijken naar het woord dat hij met de blokjes heeft gemaakt.
  • Woorden samen nakijken met de Taal in Blokjes Reader software.
  • Moeilijke woorden ( fouten) opschrijven, verzamelen en gebruiken voor een nieuw woordbestand "mijn moeilijke woorden", deze extra aanbieden.

Tip 1: Voeg per woordpakket/bestand een leuke afbeelding toe van een woord dat in het bestand staat, bijvoorbeeld het plaatje van een pauw als het woord pauw in het woordpakket staat. Voor de leerling is het zo ook makkelijk te onthouden welk woordpakket is geoefend.

Tip 2: Zet de optie lettergreepweergave (streepjes tussen de lettergrepen) aan bij de woordpakketten voor spellingzwakke leerlingen.

Tip 3: Gebruik het digibord voor het samen lezen van de woorden en het nakijken van de blokwoorden en de geschreven woorden.
Zet de kleuren bij het nakijken van het auditief dictee eerst aan en daarna uit, zodat het eindproduct uit ongekleurde letters bestaat, gelijk aan het geschreven dictee van de leerling.

* het principe van de taal is: schrijf eerst wat je hoort, daarna pas je regels toe. Een klankgroep is hetzelfde als een lettergreep met uitzondering van de verdubbeling: je zegt pa-ken maar je schrijft pak-ken. Je hoort géén kk (anders is het ook geen regel die geleerd moet worden. Als je kk hoort, hoef je geen regel te leren). Laat de verdubbeling dus nooit uitspreken.