Ja, dat kan. De Taal in Blokjes Reader software is allereerst ontwikkeld voor de verbetering van het technisch lezen van verhalen (i.t.t. losse woorden lezen) maar je kan verhalen ook koppelen aan tekstbegrip, zelf schrijven en spelling binnen de software.
De Taal in Blokjes Reader zorgt voor tekstvereenvoudiging. Moeilijke onoverzichtelijke teksten met kleine lettertjes worden beter leesbaar. Het technisch lezen wordt makkelijker en de leerling kan zich meer richten op het begrijpend lezen.

Bij elk verhaal staat een schrijfvak  waar de leerling, na het lezen, de hoofdgedachte van een verhaal of een samenvatting in kan schrijven. Bespreek samen de inhoud, de zinsbouw en de spelling en voorzie het schrijfvak van commentaar. Bijvoorbeeld: "goede samenvatting", "let op de hoofdletters en punten". De inhoud van het schrijfvak wordt per verhaal en per leerling opgeslagen naast de andere gegevens en is altijd in te zien zodat je de ontwikkeling van het tekstbegrip en de schrijfvaardigheid kan volgen.

Je kan ook zelf teksten voor begrijpend lezen toevoegen (bijvoorbeeld Nieuwsbegrip) om het leesbeeld te optimaliseren voor leerlingen die zoveel moeite hebben met technisch lezen dat zij de inhoud niet goed opnemen. Stel de klankhulp en andere maatregelen voor tekstvereenvoudiging in. 

Werkwijze

  1. Voeg de leestekst toe aan de Reader, bijvoorbeeld van de begrijpend lezen-methode die de leerling gebruikt (of kies een verhaal uit de ingebouwde bibliotheek). Voeg eventueel een afbeelding toe. De tekstweergave wordt vanzelf vereenvoudigd met onder andere de kleurcodering van de klinkers, grotere letters en meer regelafstand. Deze vereenvoudiging is naar wens aan te passen. Stuur het verhaal door naar de leerling.
  2. De leerling leest de tekst in de Reader en klikt onderaan op 'klaar met lezen'. Er verschijnt een scherm waar de leerling een korte samenvatting schrijft. De samenvatting kunt u terugzien in de Reader bij de leesgeschiedenis van de leerling. Naast het oefenen van de schrijfvaardigheid kan zo ook gecontroleerd worden of de leerling de essentie van de tekst heeft begrepen.

Op deze manier kan de leerling bijvoorbeeld de tekst thuis voorbereiding. Na de voorbereiding maakt de leerling op school de vragen bij de tekst. Daarbij gebruikt de leerling de 'standaardtekst met kleine zwarte lettertjes' of de leerling mag daarbij ook de Reader gebruiken op een tablet. Naast de plezierige tekstweergave is dat ook fijn met het scrollen door de tekst en het uitvergroten van moeilijke woorden of kernwoorden.

Begrijpend lezen met de Reader