Kies een verhaal of woordenlijst
Zowel individueel als klassikaal kan je  verhalen kiezen uit de bibliotheek maar je kan ook zelf teksten toevoegen aan de Reader. Bijvoorbeeld verhalen of woordenlijsten van een bepaalde methode.

Lezen met de klas
Leeshappertje
Open de Taal in Blokjes Reader op het digibord / de beamer. Kies een verhaal om te lezen. Stel daarna het leeshappertje in op de juiste leessnelheid. Lees het verhaal voor in het tempo van het leeshappertje. De kinderen lezen mee met het leeshappertje op het ritme van de lettergreep/klankgroep.

Daarna kunnen de leerlingen zelf het verhaal lezen met een boek of leesblad, of op hun eigen leerlingaccount van de Reader.

Individueel lezen
De leerling opent de Reader op zijn/haar iPad/tablet/laptop. De leerling kiest het goede verhaal om te lezen, en stelt het leeshappertje in op de goede snelheid. Hij/zij leest het verhaal in het tempo van het leeshappertje.

Zie ook:

  1. Werkvormen lezen en spellen met Taal in Blokjes in de klas.pdf