Ja dat kan. Taal in Blokjes kan ook als evidence-based interventie voor lezen én voor spellen op ondersteuningsniveau 2 en 3 worden ingezet als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.

Een voordeel van Taal en Blokjes als interventie is dat het een geïntegreerde methode is voor lezen en spellen. De werkvormen voor lezen ondersteunen het spellen en andersom.  Afhankelijk van de hulpvraag kan de interventie zich meer richten op lezen of op spellen. Geef dit aan in het dossier van de leerling.

Daarbij heeft Taal in Blokjes een vervolg voor de dyslexiebehandeling, dit is het F&L-behandelprogramma. Voor een F&L-behandelaar in de buurt ga naar:  www.fenlexpertisecentrum.nl/locaties/

Een interventie met Taal in Blokjes (of F&L-methode schoolversie) en een voorzetting met het het F&L-behandelprogramma (F&L-methode dyslexiebehandeling) zorgt voor een optimale Ketenzorg. Zie ook: Ketenzorg Taal in blokjes en F&L-methode

Zie hiervoor bijvoorbeeld ook de Analyse van Taal in Blokjes door het Expertisecentrum Nederlands van 2022/2023

“Deze analyse helpt onderwijsprofessionals om een afweging te maken voor een interventie op ondersteuningsniveau 3, op basis van beschreven didactische kenmerken en kenmerken die de effectiviteit van de interventie beïnvloeden.“

Taal in Blokjes kan als interventie op ON 3 worden ingezet voor lezen én spellen als voortraject voor de vergoede dyslexiezorg. Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L-methode®, deze methode is evidence based dn wetenschappelijk onderbouwd, zie hiervoor:

Zie ook de vragen: