Taal in Blokjes wordt al vele jaren in combinatie met Montessorimateriaal gebruikt. Taal in Blokjes is methode onafhankelijk. Het handelend en interactief leren van Taal in Blokjes past goed bij de doelstellingen van het Montessori onderwijs. Taal in Blokjes is een multisensoriële methode:  taal leren door luisteren, zien, voelen en doen. Daarnaast is Taal in Blokjes een flexibel in te zetten methode waarbij veel variaties mogelijk zijn om de werkvormen bij de Montessori aanpak aan te passen.

Leerlingen kunnen de spellingswoorden fonologisch coderen met de kleurcode van Taal in Blokjes en bouwen met de klankblokken. Daarna woorden deze woorden opgeschreven, bijvoorbeeld door middel van een auditief dictee. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen werken met de werkboekjes van Taal in Blokjes. In de Taal in Blokjes Reader software kan je specifiek Montessori materiaal toevoegen (verhalen, thema's, woordenlijsten...).

Het kan zijn dat de regelvolgorde van de gebruikte taalmethode iets afwijkt van Taal in Blokjes, maar elke methode heeft een licht verschillende volgorde, de basisvolgorde is meestal hetzelfde.

Je kan het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) kosteloos aanvragen. Daar staat veel informatie in over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Bekijk hier ons inspiratieboek!

Op de website taalinblokjes.nl staan video's die op een school zijn gefilmd. Dit geeft ook inspiratie over de toepassing van Taal in Blokjes in groepjes of in de klas.