Taal in Blokjes kan als interventie op Ondersteuningsniveau 2 en 3 worden ingezet voor lezen én spellen en bij risicoleerlingen. Ook kan Taal in Blokjes op Ondersteuningsniveau 1 worden gebruikt als aanvulling op de reguliere taalmethode. Taal in Blokjes kan worden ingezet vanaf de 2e helft van groep 2 tot groep 8 voor lezen èn spellen en is een erkend voortraject voor de (vergoede) dyslexiezorg.

In het “Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school” wordt per ondersteuningsniveau een basisopzet voor materialen, werkboeken, software en werkvormen beschreven.

Voor meer informatie zie:

  1. Taal in Blokjes klassenbreed van groep 2 tot en met groep 8 als doorlopende leerlijn.pdf
  2. Het inspiratieboek bladzijde 15