Je kan een aantal verhalen per week voor je leerlingen klaarzetten en zoveel leerlingen toevoegen als je wilt. Je leerlingen kunnen thuis inloggen met hun eigen leerlingaccount en de teksten lezen met klankhulp en andere leesondersteuning. In jouw hoofdaccount kan je terugzien wat de leerling thuis heeft gelezen en geschreven. Benieuwd hoe dit werkt?

Bekijk deze korte video over de bieb en leesgeschiedenis.

Laat de leerling thuis oefenen met technisch lezen, begrijpend lezen en verhalen schrijven met de Taal in Blokjes Reader software

Aan de slag:

  • Voeg de leerling toe aan de software, de leerling krijgt vanzelf inlogcodes opgestuurd.
  • Zet verhalen klaar voor thuis en kies de klankhulp en de opmaak.
  • Kijk een week later de opdrachten na in de software en geef feedback over bijv. wat de leerling in het tekstvak heeft geschreven.

Opdrachten voor thuis:

  • Lees thuis de verhalen die zijn klaargezet (kies: zelf lezen / samen te lezen / om de beurt te lezen...)
  • Vraag de leerling om, samen met zijn ouders indien nodig, bij elk verhaal in het kort op te schrijven waar het verhaal over gaat (= begrijpend lezen en schriftelijk formuleren).

Laat de leerling thuis oefenen met de spelling met de Taal in Blokjes Reader software

Aan de slag:

  • Zet woordenlijsten van de taalmethode en/of de te behandelen spellingcategorieën klaar in de Reader software, kies de klankhulp, opmaak en voeg een afbeelding toe.
  • Geef de volgende week feedback over de spellingresultaten m.b.v. wat ouders en leerlingen in het tekstvak bij het woordbestand hebben geschreven.

Opdrachten voor thuis:

  • Lees (samen) de woorden, kijk goed naar de codering van de klanken en leg de lap-top of tablet weg.
  • De ouder leest elk woord hardop en laat het woord bouwen met de klankblokken, daarna wordt het woord opgeschreven (auditief dictee).
  • Ouders en leerling geven feedback over het dictee in het tekstvak bij het woordbestand.

Het voordeel van deze werkwijze is dat ouders en kinderen met de Reader kunnen nakijken of het blokwoord goed is gemaakt en of het woord goed is opgeschreven.

Zie ook: