De werkboeken van Taal in Blokjes zijn voor de leerling, en voor zelfstandige verwerking in de klas of thuis (thuis bijvoorbeeld als huiswerk of bij logopedie). De werkboeken 'dienen ook als 'baseline' voor het leren lezen en spellen met Taal in Blokjes.

Elk werkboek heeft zijn eigen handleiding/oefenmap. De handleiding/oefenmappen zijn voor de leerkracht/begeleider. De handleiding/oefenmappen bevatten nakijkvoorbeelden, uitleg, auditieve opdrachten en extra verdiepende
(auditieve) oefeningen.  De bladzijdes van de handleiding/oefenmappen zijn gekoppeld aan de bladzijdes van de werkboeken. Meer weten?

Zie ook Wat is de opbouw van de Taal in Blokjes Werkboeken en Handleidingen?