Omdat Taal in Blokjes een fonologische methode is met vaste kleuren voor klanken en regelafspraken die gekoppeld zijn aan de klanken. Lezen en spellen zijn geïntegreerd binnen één methode, de werkvormen voor lezen ondersteunen het spellen en andersom. De woordstructuren worden expliciet uitgelegd en geoefend. De schriftelijke taal wordt in kleine logische stapjes uitgelegd en elk voorgaand niveau komt weer terug in een hoger niveau.

Bij Taal in Blokjes leren de leerlingen hoe woorden in elkaar zitten met horen, zien, voelen en zelf doen. De methode is multisensorieel: auditief, visueel, tactiel/motorisch. In het algemeen is het zo dat je makkelijker leert naarmate er meer zintuigen worden ingeschakeld.

Het begrijpen hoe woorden in elkaar zitten, vergemakkelijkt het proces van lezen en spellen. De leerling leert hoe je de geheime code van de taal kan kraken.

Voor lezen moet een leerling begrijpen hoe woorden in elkaar zitten, bijvoorbeeld: hoe lees je lange woorden, hoe spreek je woorden uit met de regels voor de korte en de lange klinkers, Wanneer lees je ‘haken’ en wanneer lees je ‘hakken’? Hoe herken je de stomme klinkers in woord zoals in ‘boekje’, ‘begin’ en ‘fluisteren’? Dit is belangrijk voor de uitspraak. Met lezen kunnen woorden sneller ‘ontsleuteld’ worden als de leerling begrijpt hoe woorden in elkaar zitten.

Om een woord goed op te schrijven, moet een leerling eerst begrijpen hoe een woord in elkaar zit. Hierbij kan (veel) lezen erg nuttig zijn. Zeker als de woorden op klank zijn gecodeerd. Eerst kijken hoe woorden in elkaar zitten en dan zelf doen: van decoderen naar coderen. Welke klanken zijn er gebruikt en welke regels zijn er toegepast? Wanneer schrijf je ‘haken’ en wanneer schrijf je ‘hakken’? Alle woorden uit het hoofd leren kan niet, onze taal is gebouwd op klanken en regels.

Ga naar www.taalinblokjes.nl

Bekijk ook het Inspiratieboek Taal in Blokjes. In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Je kan de papieren versie kosteloos aanvragen bij info@taalinblokjes.nl Samen met het Stappenplan kan het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken.