cd096e18-8dd7-4fb9-b147-e40958151a79

De werkboeken zijn in kleur omdat Taal in Blokjes een fonologische methode is die werkt met vaste kleurafspraken voor klanken. 

  • De kleuren versterken de auditief-visuele aanpak van Taal in Blokjes.
    Taal in Blokjes is een auditief-visuele methode waarbij vaste kleuren voor klanken worden gebruikt voor de weergave van fonologische structuur van woorden. De kleuren in de werkboeken worden ook gebruikt om de klanken aan te geven bij de voorbeeldwoorden, om regels te verduidelijken en om het onderscheid tussen verschillende soorten oefeningen te verbeteren (dezelfde oefening heeft altijd dezelfde kleur).
  • De werkboeken zijn voor zelfstandige verwerking. De kleuren maken de werkboeken (nog) toegankelijker en makkelijker in het gebruik.
    Elke bladzijde heeft op klank gekleurde voorbeelden zodat de leerling snel begrijpt wat de bedoeling is en zelfstandig aan de slag kan. Extra instructie kan meestal worden beperkt tot: "kijk naar het voorbeeld". Daardoor kan de instructie van de leerkracht tot een minimum worden beperkt. 
    Omdat de instructie met de voorbeelden voor zich spreekt, kunnen de werkboeken ook aan ouders worden meegegeven om thuis te oefenen.
  • De kleuren en voorbeelden maken de werkboeken aantrekkelijker voor de leerling en verhogen de motivatie. Een aantrekkelijk werkboek verhoogt de motivatie in tegenstelling tot bijvoorbeeld stapeltjes losse blaadjes, ook kan de leerling later nog eens terugkijken om de stof op te frissen.