Taal in Blokjes kan worden ingezet als:

  • als preventie 
  • als interventie op niveau ON 2 en 3  
  • als interventie voorafgaand aan de aanmelding voor de vergoede dyslexiezorg (ED)  
  • als ondersteuning bij de reguliere taalmethode, bijvoorbeeld Staal, Veilig Leren Lezen, Spelling op Maat (ON 1)
  • als aanvulling op leesmethodieken zoals Leesbegeleiding van Luc Koning, Ralfi, Connect, Begeleid Hardop Lezen, Bouw!...  

als software voor het verbeteren van de klank-teken koppeling, de spelling en de leesvaardigheid op woord- en tekstniveau voor groep 3 tot groep 8: Taal in Blokjes Reader software en Taal in Blokjes Module software

Meer weten?