Het belangrijkste is dat leerlingen op eigen kracht leren lezen met de klankhulp en de andere mogelijkheden die de Taal in Blokjes Reader software biedt. Voorlezen vervangt natuurlijk niet het zelf lezen maar kan wel een goede aanvulling zijn voor leerlingen in bepaalde situaties en kan op veel verschillende manieren worden ingezet.

Bijvoorbeeld:

  • Voorlezen als voorbereiding bij het zelf lezen van 'moeilijke teksten' voor leerlingen die daar baat bij hebben en die zo makkelijker de volgende stap naar een hoger leesniveau kunnen zetten. De leerling leest een 'makkelijke' tekst zelf met klankhulp en het zelf lezen van een 'moeilijke' tekst wordt voorbereid door eerst naar de tekst te luisteren. Vervolgens leest de leerling de tekst zelf zonder voorleesfunctie.
  • Voorlezen als variatie voor de afwisseling, het leesplezier en de motivatie, bijvoorbeeld door mee te lezen met de voorlezer.
  • Voorlezen als ondersteuning van het begrijpend lezen in combinatie met technisch lezen als het technisch lezen zoveel inspanning vergt dat het tekstbegrip erbij inschiet. De leerling wordt extra ondersteund bij het technisch lezen waardoor er meer "ruimte is" voor het tekstbegrip.
  • Voorlezen als voorbereiding voor het begrijpend lezen: begin met begrijpend luisteren (voorleesstem). De leerling luistert naar het verhaal en leest niet mee. Vraag waar het verhaal over gaat. Geef hulp daar waar nodig. Daarna leest de leerling het verhaal zelf (zonder voorleesstem) terwijl hij veel beter begrijpt waar het over gaat.
  • Voorlezen van op klank gecodeerde teksten met NT-2 leerlingen. De voorleesstem geeft het goede voorbeeld bij het uitspreken van de gekleurde klanken. Dit is auditief en visueel heel sterk. Laat eerst de voorleesstem de gecodeerde woorden en zinnen voorlezen waarbij de leerling meekijkt (met het leeshappertje) en luistert naar de uitspraak van de groene, de gele klanken etc. Laat de leerling daarna zelf (zonder voorleesstem) of met voorleesstem het verhaal met de kleuren voor klanken lezen. voor meer infomatie zie: Is Taal in Blokjes geschikt voor NT2 leerlingen (nieuwkomers)?
  • Voorlezen als oefening voor de luistervaardigheid en het verhaalbegrip: luister goed naar het verhaal en vertel daarna waar het verhaal over gaat (begrijpend luisteren). Tevens als geheugentraining voor de gesproken taal.

Elke behandeling is maatwerk. De mogelijkheid tot voorlezen is een extra ondersteuning bij de fonologische ondersteuning en de maatregelen voor tekstvereenvoudiging. Leerlingen die baat hebben bij voorleesondersteuning hebben nu de mogelijkheid om deze functie aan te zetten (zie video). De leerling kan zelf de stem en het tempo kiezen die hij/zij prettig vindt.

Wil je liever dat je leerling helemaal geen gebruik kan maken van de voorleesfunctie, dan kan je de mogelijkheid per leerling volledig uitschakelen.