De Analyse Taal in Blokjes staat op de de website Dyslexie Centraal. Deze website is ontwikkeld in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en is bedoeld als centraal digitaal platform waarop ouders, leerlingen, professionals en beleidsmakers alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg.

In 2022/2023 heeft het Expertisecentrum Nederlands een analyse van de werkzame componenten van Taal in Blokjes uitgevoerd als interventie voor lezen en spellen op ON3 niveau.

Bekijk deze analyse hier:

Deze analyse helpt onderwijsprofessionals om een afweging te maken voor een interventie op ondersteuningsniveau 3, op basis van beschreven didactische kenmerken en kenmerken die de effectiviteit van de interventie beïnvloeden.

De analyse is gemaakt op basis van bestudering van:

 • Handleiding
 • Oefenmappen en werkboeken
 • Materialen (zoals klankblokken, klank- en regelkaarten, spellen)
 • Module en Reader software

Een greep uit de conclusies en beoordelingen:

 • Het interventie programma voldoet aan alle bewezen effectieve didactische principes [link download hier de pdf] zie ook hieronder
 • Het interventieprogramma is wetenschappelijk onderbouwd.
 • Het interventieprogramma kan voor lezen èn spellen worden ingezet van groep 2/3 t/m groep 8. Er is een doorlopende leerlijn.
 • In het interventieprogramma wordt doelgericht en expliciet aandacht besteed aan letterkennis en fonologisch en fonemisch bewustzijn.
 • In het interventieprogramma worden oefeningen op letter/klank-, woord-, zins- en tekstniveau aangeboden.
 • De geoefende lees- en spellingmoeilijkheden worden toegepast in nieuwe en verschillende lees- en schrijfsituaties om te zorgen voor transfer.
 • In het interventieprogramma wordt aandacht besteed aan het herkennen van woordstructuren en spellingmoeilijkheden binnen een woord.
 • In het interventieprogramma wordt er bij het lezen eerst op accuratesse en daarna op tempo geoefend.
 • Er zijn veel keuzemogelijkheden om het programma uit te voeren, de workshops Taal in Blokjes kunnen helpen bij de implementatie van Taal in Blokjes op school.

Effectieve didactische kenmerken hieronder uit:  “Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3 lezen en spellen 2021”.