Het F&L-behandelprogramma is hèt vervolg op Taal in Blokjes. De F&L methode® software is een uitgebreid behandelprogramma voor lezen en spellen met een thuisprogramma. Het programma is ontwikkeld voor de behandeling van dyslexie en aanverwante taalproblemen. De software wordt door praktijken en instellingen gebruikt voor de specialistische behandeling van dyslexie en lees- en spellingproblemen.  

Bij dyslexie is specialistische behandeling nodig. De F&L methode® software is een uitgebreid evidence-based programma voor de behandeling van dyslexie en hardnekkige lees- en/of spellingproblemen. De F&L methode® is het enige behandelprogramma dat naadloos aansluit op Taal in Blokjes. Het programma wordt zowel voor vergoede als onvergoede zorg ingezet. F&L-praktijken en instellingen begeleiden leerlingen met dyslexie, dyslectische problemen en aanverwante taalproblemen zoals auditieve verwerkingsproblemen.

Zie ook onze brochure: Ketenzorg: van Taal in Blokjes naar de F&L methode

Het F&L-behandelprogramma is ingedeeld in modules voor lezen, spellen en basisvaardigheden, in opklimmende moeilijkheidsgraad. De ervaren behandelaar kan echter ook geheel zelf programmaonderdelen samenstellen om de behandeling nog beter af te stemmen op de behoefte van de leerling. 

Om de effectiviteit van de dyslexiebehandeling te vergroten, werkt de leerling thuis met de F&L-leerlingsoftware. Het huiswerk wordt door de behandelaar vanuit de behandelsoftware klaargezet. Het programma heeft een logboek en houdt de vorderingen bij.  

Binnen het F&L-behandelprogramma wordt cognitief, auditief, visueel-analytisch en taakgericht gewerkt vanuit leerpsychologische principes. De training van het fonologisch bewustzijn is vanaf het begin geïntegreerd in alle werkvormen. De methode gaat uit van de klanken van de taal. Het gebruik van een kleurcode voor klanken, klinkerafhankelijke regels en regelsymbolen maakt de klank- en regelstructuur van het taalsysteem zichtbaar.

Naast het oefenen met bestaande woorden wordt in de F&L methode® software ook geoefend met abstracte klankreeksen en pseudowoorden. De ondersteuning van de klank-teken koppeling door middel van de kleurcodering wordt ook doorgevoerd bij leenwoordklanken en de leenwoordspelling.

Voor extra informatie en een indruk van het behandelprogramma is te vinden op www.fenlexpertisecentrum.nl » Indruk F&L methode® 

Wil je zelf ook leerlingen behandelen met de F&L methode® software? Voor meer informatie over de F&L-software en licenties kan je contact opnemen met ons secretariaat: info@fenlexpertisecentrum.nl of bellen naar 0345 544 617

Zoek je een F&L-behandelpraktijk?

Ga dan naar ons zoekvak: Zoek een F&L-behandelaar bij u in de buurt! Vul je plaatsnaam of postcode in in het zoekvak en zoek een F&L-behandelpraktijk bij jou in de buurt.