De Taal in Blokjes Reader software is het enige programma dat de klanken van de Nederlandse taal begrijpt en automatisch kan coderen. Het programma kan ook woordkenmerken analyseren. De reader zorgt voor tekstvereenvoudiging door fonologische codering en diverse geavanceerde opmaakmogelijkheden, zoals onder andere lettergreepweergave, lettergrootte, letterafstand en regelafstand. Moeilijke teksten met lange woorden en kleine lettertjes worden opeens goed leesbaar. De leerling kan teksten beter lezen en begrijpen.

stekelvarken zwart-wit en in kleurcode (1)

De Taal in Blokjes Reader software heeft een eigen bibliotheek met verhalen op alle Avi-niveaus. Maar u kunt ook uw eigen biblotheek inrichten en content toevoegen, bijvoorbeeld eigen teksten, verhalen met een thema, teksten begrijpend lezen, teksten van leerlingen enz.

Combineer de reader bijvoorbeeld met de spellingles (woordpakketten), begrijpend lezen (bijv. Nieuwsbegrip) of met een schrijfopdracht: laat de leerling een samenvatting van een tekst of een origineel eigen verhaal schrijven voor in de reader.

De reader codeert ook uw eigen teksten automatisch in kleuren voor klanken en berekent daarbij het leesniveau. U kunt voor elke leerling maatwerk verzorgen door de het klaarzetten van teksten en het instellen van een optimaal leesbeeld.

Benieuwd hoe de leerlingen lezen met de reader en wat zij ervan vinden? bekijk het filmpje op taalinblokjes.nl/reader 

Zo kunt u onder andere de mate van klankondersteuning instellen door alle klanken of alleen de klinkers op kleur laten coderen. Ook kunt u klankgroepen (lettergrepen) laten aangeven om de woordstructuur te verduidelijken. Uiteraard is het aangeven van de woordstructuur ook belangrijk voor het leren van de spelling. Leerlingen met spellingproblemen kunnen bijvoorbeeld woordpakketten spelling op school of thuis voorbereiden met de reader: woordpakketten hardop lezen, woorden bouwen met de blokken en opschrijven.

Bekijk de instructievideo’s en handleiding om gelijk te beginnen! taalinblokjes.nl/reader 

Voor wie is de Taal in Blokjes Reader software?

De Taal in Blokjes Reader software helpt leerlingen met lezen. Bijvoorbeeld leerlingen die moeite hebben met de klank-teken koppeling, met de overstap van één- naar meerlettergrepige woor-den en met het maken van leeskilometers. Met de reader kunnen leerlingen lezen met klankhulp.

De leesondersteuning kan op maat voor elke leer-ling worden ingesteld. De reader is voor scholen, individuele behandelaars en ouders. Teksten worden automatisch gecodeerd en op leesniveau ingedeeld. Er is een bi bliotheek maar u kunt ook zelf teksten invoegen.

7065c795-5d64-460e-8466-13969d874866

Hoe werkt het?

U kunt eenvoudig zelf verha-len toevoegen aan de reader. Log in op uw beheeraccount. Schrijf uw tekst of kies een tekstbestand. Voeg een afbeel-ding toe. Kies de codering, de regelhoogte, de regelbreedte, de lettergrootte en sla het verhaal op.

Geef aan met welke leerling u het verhaal wilt delen. De leerling leest het verhaal op school of thuis en maakt een (kleine) samenvatting. Laat de leerling ook thuis extra lezen! In de leesgeschie-denis wordt de leestijd bijgehouden en kunt u de samenvatting inzien.

Klankondersteuning

De reader codeert automatisch de klinkers en medeklinkers met de kleurcodering van Taal in Blokjes. De klankondersteuning kan geleidelijk worden afgebouwd.

De Bieb

U kunt ook verhalen kiezen uit de Bieb. U kunt zoeken op leesniveau, aantal woorden, titel, auteur enz. Uniek is de leenwoordenindex. U stelt de de mate van leesondersteuning in (codering, regelhoogte, regelbreedte, letter-grootte) en u deelt het verhaal met de leerling. U kunt natuurlijk ook samen met de leerling teksten uitkiezen voor de motivatie!

Behandelplan lezen

De leesondersteuning kan voor elke leerling apart worden ingesteld. Voorbeeld: geef maximale ondersteuning bij ‘moeilijke verhalen’ en minimale ondersteuning bij ‘makkelijke verhalen’. Stel het leesniveau bij (10 niveaus) aan de hand van de vorderingen die u ziet in de leesgeschiedenis. Kies op tekstkenmerken zoals het aantal leenwoorden. Bij elk verhaal kunt u het aantal klankgroepen en andere woordkenmerken inzien.

83758e68-e5e4-4133-839b-f62d79414435
Stuur de verhalen van uw eigen bibliotheek naar uw col-lega’s. Maak samen een schoolbibliotheek in combinatie met de gebruikte lees- en spellingmethodes. De Taal in Blokjes Reader wordt gebruikt met de werk-boeken en materialen van Taal in Blokjes maar kan ook bij andere lees- en spelling methodes worden toegepast.

Toepassingen

  • Gebruik de Taal in Blokjes Reader software bij de lees instructiegroep, laat elke leerling om de beurt een verhaal lezen, in de leesgeschiedenis wordt het resultaat bijgehouden.
  • Gebruik de reader voor tempolezen met klankhulp bij de remedial teacher.
  • Huiswerk: zet leesteksten voor de leerlingen klaar om thuis te lezen.
  • Zet de woordpakketten spelling in de reader en laat leerlingen hiermee oefenen met lezen en met de klankblokken.
  • Geef een les op het digibord met de reader.
  • Leg de nadruk op informatieve teksten en samenvattingen voor het begrijpend lezen en de schriftelijke formuleervaardigheid.
  • Combineer de reader met verschillende leesmethodes.

De Taal in Blokjes Reader is web-based en werkt op de computer, laptop, tablet, smart-phone en het digibord. Windows, Apple (o.a. iPad en iPhone) en Android worden onder-steund. De verhalen, instellingen en resul-taten worden online opgeslagen. Vraag bij ons na welke voorleessoftware kan worden gebruikt met de reader om zinnen en tekst-blokken voor te lezen. Dan leest de leerling met visuele én auditieve ondersteuning!