Ja dat kan! Er zijn verschillende voorleesstemmen. Voorlezen kan ook als extra ondersteuning worden ingezet bij Nieuwkomers om de klanken van de Nederlandse taal te leren. Zie ook de vraag “Wanneer is voorlezen met de Reader software zinvol?"

De Reader software heeft als doel om leerlingen op eigen kracht beter te leren lezen op tekstniveau. Uitgangspunten hierbij zijn fonologische ondersteuning en tekstvereenvoudiging. Dit gebeurt o.a. door visuele klankondersteuning (kleuren voor klanken), het aangeven van klankstukken (lettergrepen) en diverse andere verbeteringen in de tekstweergave. Maar je kan de visuele fonologische ondersteuning (kleuren voor klanken) ook combineren met auditieve fonologische ondersteuning: kies een voorleesstem.

De nieuwe voorleesmogelijkheid kan een goede aanvulling zijn voor een leerling. Lezen met voorleesondersteuning kan helpen met het verbeteren van het begrijpend lezen en de technische leesvaardigheid. Dit kan ook het leesplezier en de motivatie bevorderen.

Elke behandeling is maatwerk. De mogelijkheid tot voorlezen is een extra ondersteuning bij de fonologische ondersteuning en de maatregelen voor tekstvereenvoudiging. Leerlingen die baat hebben bij voorleesondersteuning hebben nu de mogelijkheid om deze functie aan te zetten, zie hieronder bij ‘Hoe werkt het’. Daarna kan de leerling zelf de stem en het tempo kiezen die hij/zij prettig vindt.

Wil je liever dat je leerling helemaal geen gebruik kan maken van de voorleesfunctie, dan kan je de mogelijkheid per leerling volledig uitschakelen. Zie hieronder bij ‘Uitschakelen voor leerling thuis’.

Hoe werkt het?

Bij het lezen van een verhaal kan je het verhaal laten voorlezen via de menu linksonder. Hier kan je kiezen tussen het leeshappertje of voorlezen. Standaard is het leeshappertje gekozen.

  1. Open een verhaal in de reader om te lezen.
  2. Linksonder kan je de keuze maken uit het leeshappertje en de nieuwe functie voorlezen. Klik op Voorlezen.
  3. Indien gewenst kan je de stem, de snelheid van de stem en de pauze tussen de zinnen instellen.
  4. Druk op Play ▶ om te beginnen met voorlezen.
  5. Wil je de instellingen wijzigen? Druk op pauze ⏸ of stop ⏹.

Uitschakelen voor leerling thuis

Wil je liever dat je leerling helemaal geen gebruik kan maken van de voorleesfunctie, dan kan je de mogelijkheid per leerling volledig uitschakelen:

  1. Ga je eigen account naar het tabblad Leerlingen en zoek de leerling op.
  2. Klik in het menu van de leerling op: Ga naar → Gegevens en instellingen.

  3. Ga rechtsonder naar Reader instellingen wijzigen.

  4. Druk op het bolletje GEEN voorleesfunctie.

  5. Druk op Opslaan.