Het NKD heeft een nieuwe versie van de Handreiking voor de invulling van het ondersteuningsniveau 2 en 3 op school bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (2019, versie 2.0).

Dit document is essentieel voor elke hulpverlener. Het bevat criteria en aanwijzingen voor hulp op school en doorverwijzing naar de vergoede zorg voor kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie.

Zie hiervoor: https://www.nkd.nl/professionals/richtlijnen-en-handreikingen/

Taal in Blokjes is goedgekeurd als schoolinterventie op zorgniveau 3 (dus ook 2) voor lezen èn spellen (blz. 8) in het voortraject van aanmelding voor de vergoede dyslexiebehandeling bij grote hardnekkigheid en het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Dit betekent dat er geen aanvullende methodieken nodig zijn bij een goede invulling van zorgniveau 3 met werkvormen en materialen voor lezen en spellen van Taal in Blokjes. Gebruikt u vooral werkvormen voor spelling? Neem dan contact op met het F&L expertisecentrum voor de leeswerkvormen en de leessoftware.

Voor vragen en advies over leerlingbegeleiding, implementatie van Taal in Blokjes op scholen, schoolarrangement, kunt u mailen naar: info@fenlexpertisecentrum.nl

deze vraag maar even parkeren, moet geheel geupdate worden