Het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school geeft een basisopzet van groep 2 t/m groep 8 voor de Ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 van minder naar meer intensief (of soms omgekeerd afhankelijk van de situatie).

In het “Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school” wordt per ondersteuningsniveau een basisopzet voor materialen, werkboeken, software en werkvormen beschreven.

Het ‘Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school’ geeft:

basisopzetten voor de aanschaf en het gebruik van materiaal, werkboeken en software op verschillende ondersteuningsniveaus
- een stappenplan voor de implementatie van Taal in Blokjes op school vanaf groep 2 (voorschotbenadering) van minder naar meer intensief, ingedeeld in ON 1, ON 2, ON3.
- uitleg van werkvormen en tips voor gebruik op school.

Tip: gebruik het Stappenplan en het Inspiratieboek Taal in Blokjes als basis voor je eigen stappenplan.

Natuurlijk zijn er veel variaties in aanpak mogelijk. Dit is afhankelijk van de wensen, doelen en mogelijkheden van de school die met Taal in Blokjes gaat werken.

Je kan het Stappenplan inzien en downloaden door op onderstaande link te drukken. Het Stappenplan kan ook worden gemaild. Mail je aanvraag naar info@taalinblokjes.nl

Download "Het Stappenplan Taal in Blokjes"

Bijlagen die in het stappenplan zijn genoemd

  1. Taal in Blokjes klassenbreed van groep 2 tot en met groep 8 als doorlopende leerlijn.pdf
  2. Werkvormen lezen en spellen met Taal in Blokjes in de klas.pdf
  3. Taal in Blokjes software.pdf
  4. Ondersteun je leerlingen met Veilig & Vlot verhalen
  5. Leerlingbegeleiding thuis - lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader.pdf
  6. Ketenzorg Taal in blokjes en F&L-methode

 

Bekijk ook onze nieuwste filmpjes Taal in Blokjes op school 1 en 2

Taal in blokjes in de klas deel 1: https://youtu.be/dp7zQ_1lHRg

Taal in blokjes in de klas deel 2: https://youtu.be/_4QvC2HdHaA