Taal in Blokjes is een interventiepakket voor de ondersteuning van leerlingen die moeite hebben met lezen en/of spellen. Taal in Blokjes gebruikt een vaste kleurcodering voor klanken, volgt de structuur van de Nederlandse taal en legt uit hoe woorden in elkaar zitten.


Het pakket bestaat uit werkboeken, handleiding/ oefenmappen, diverse materialen en software voor lezen, spellen en basisvaardigheden.
De werkvormen zijn multisensorieel en interactief: taal leren door horen, zien, voelen en samen doen. Hoe meer manieren je gebruikt om iets aan te bieden, hoe beter dit geleerd en onthouden kan worden. 

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden ingezet voor de interventie en preventie bij lees- en spellingproblemen op niveau ON1,2 en 3. Taal in Blokjes kan individueel, in groepjes en in de klas worden gebruikt. 


Taal in Blokjes kan ook als evidence-based interventie voor lezen én voor spellen op ON niveau 2 en 3 worden ingezet als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.

Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) en wetenschappelijk onderbouwd. De F&L methode® is hét vervolg op Taal in Blokjes voor de gespecialiseerde dyslexiebehandeling. De koppeling tussen interventie met Taal in Blokjes en behandeling met de F&L methode® zorgt voor een efficiënte en goede Ketenzorg tussen school, ouders en de praktijk of instelling.

Bekijk onze website: www.taalinblokjes.nl

Bekijk ook de vragen:

Taal in Blokjes kan op verschillende ondersteuningsniveaus worden gebruikt naast de reguliere taalmethode. Bekijk hiervoor het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school.

Kijk naar het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school, hier staan onder andere basisopzetten in voor de ondersteuningsniveaus 1,2 en 3 en voorbeelden van werkvormen. Per ondersteuningsniveau wordt een basisopzet voor de aanschaf van werkboeken en materialen gegeven.

Kijk ook naar het Inspiratieboek Taal in Blokjes voor een overzicht van werkboeken, materialen, werkvormen en software.
In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en de basiswerkvormen lezen en spellen. Alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Bekijk het Inspiratieboek digitaal of vraag een exemplaar aan bij info@taalinblokjes.nl

Voor informatie over de Taal in Blokjes software ga naar:
Taal in Blokjes Reader software en de Taal in Blokjes Module software

Wist je dat je met de Taal in Blokjes software ook een lees- en spellingtraining kan opzetten om op school en thuis te oefenen?
Ga naar Leerlingbegeleiding thuis - lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader.pdf voor een voorbeeld van een behandelplan lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader software.

Op de website https://www.taalinblokjes.nl/videos/ staan een aantal video's waarin leerlingen oefenen met een aantal werkvormen van Taal in Blokjes.

Je kan ook overwegen om onze Workshop Taal in Blokjes te volgen. In de workshop leren leerkrachten/ taalspecialisten etc. onder andere om het lezen en spellen te beoordelen aan de hand van een casus (niveau, foutenanalyse, observaties) en om het instapniveau van de Taal in Blokjes behandeling te bepalen. Vervolgens wordt een behandelplan opgezet met de werkboeken, materialen en software van Taal in Blokjes.

Verschil reader en module FAQ