Bekijk hiervoor het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school met bijlagen.
In het Stappenplan wordt per ondersteuningsniveau een basisopzet voor materialen, werkboeken, software en werkvormen beschreven (van minder naar meer intensief of soms omgekeerd afhankelijk van de situatie).

Het ‘Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school’ geeft:
- tips voor gebruik op school,
- een basisopzet voor de aanschaf van materiaal voor ON1, ON2 en ON3,
- een voorbeeld van een stappenplan voor de implementatie van Taal in blokjes op school vanaf 2e helft groep 2 tot groep 8.

Bekijk het “Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school”

Uiteraard zijn er veel variaties in aanpak mogelijk, afhankelijk van de manier waarop je Taal in Blokjes wilt gaan inzetten. Bekijk ook de de Voorschotbenadering en bijlagen bij het Stappenplan en het Inspiratieboek Taal in Blokjes.

Bekijk het inspiratieboek Taal in Blokjes

In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Samen met het Stappenplan kan het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken.