Ja. Op de website taalinblokjes.nl staan video's die op een school zijn gefilmd. Deze geven informatie en inspiratie over de toepassing van Taal in Blokjes in groepjes of in de klas.

 

Voor meer video's zie: https://www.taalinblokjes.nl/videos/