In verband met het coronavirus (COVID-19) zijn alle scholen voorlopig gesloten. Dat betekent niet dat de leerlingen stilzitten!

De situatie vraagt veel van behandelaren, leerlingen en ouders. Daarom hebben wij een aantal behandeltips voor 'op afstand' voor je op een rijtje gezet en een aantal digitale werkbladen klaargezet die je aan de ouders op kan sturen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen en ouders thuis zoveel mogelijk kunnen oefenen met F&L.

Wij blijven open, je kan ons bereiken per mail (info@fenlsoftware.nl) en telefonisch op het speciale nummer voor F&L-praktijken: 0345 544 617.

Download deze werkbladen en stuur ze door naar je leerlingen

We hebben de volgende digitale werkbladen klaargezet:

  1. Werkbladen voor auditief dictee ‘Dictee: kleuren en schrijven'. Dit zijn verschillende bladzijdes voor woorden van 4 letters (blokjes) t/m 16 letters. Download PDF
  2. Werkbladen met blokwoorden/dicteewoorden op meerdere niveau's: van klankzuiver mkm tot en met regelwoorden. Download PDF

Deze werkbladen zijn goed te combineren. Geef bijvoorbeeld als thuisopdracht een dictee van werkblad 2 dat de leerling kan coderen en schrijven op werkblad 1 (voorbeeld rechts).

Gebruik de F&L-reader software ook voor begrijpend lezen, schrijfvaardigheid en spelling

Met de F&L-reader software kan je verhalen en teksten klaarzetten voor de leerling thuis. Hiermee kan je het technisch en begrijpend lezen oefenen, maar ook de schrijfvaardigheid en de spelling. Hieronder een paar tips voor de F&L-reader. Pas deze bijvoorbeeld toe in de 'huiswerk klaarzetten' functie van de F&L software.

Tip 1: vraag een samenvatting
Stuur verhalen door (uit de bieb of zelf ingevoegd) met de opdracht om deze te lezen en in het kort op te schrijven waar het verhaal over gaat. Hiermee oefen je ook het begrijpend lezen en de schriftelijke formuleervaardigheid: zinsbouw, spelling en interpunctie. In de behandelsoftware kan je teruglezen wat de leerling heeft opgeschreven. Klik hier voor een korte werkwijze met voorbeeld.

Tip 2: blokwoorden en auditief dictee met de reader software
De F&L-reader kan voor veel meer gebruikt worden dan het lezen van verhalen.
Zet bijvoorbeeld gecodeerde woordenlijsten op spellingcategorie in de F&L-reader.
Het grote voordeel van het gebruik van de F&L-reader op afstand is dat ouders en leerlingen hun gecodeerde woorden samen kunnen nakijken. Daarna kunnen ze hun bevindingen (bijv. "deze woordjes waren fout", "dit ging Marijke goed af", ...) gelijk in het schrijfvak onder het woordbestand zetten!
Opdrachten voor ouders

Voor bij tip 2 (niet alles tegelijk).

  1. Lezen: woordenlijst voorlezen en vervolgens samen lezen.
  2. Visueel dictee (als auditief dictee te moeilijk is): de leerling bouwt met de klankblokken de woorden die op het scherm staan (de leerling verklankt bij het blokken maar kan 'spieken'). De leerling kijkt het blokwoord na met de ouder(s).
  3. Auditief dictee met blokwoorden als voorbereiding: na het lezen wordt de laptop of tablet weggelegd. De ouder zegt telkens één woord, de leerling zegt het woord hardop en bouwt het woord met de klankblokken, het woord wordt samen nagekeken m.b.v. de F&L-reader. Daarna schrijft de leerling het woord op.
  4. Auditief dictee zonder blokwoorden als voorbereiding: idem als 3 maar dan zonder blokwoorden. In het tekstvak van het woordbestand schrijven ouder en leerling kort de bevindingen op.

Werkboeken en materialen voor leerlingen thuis

F&L gaat om het samen ervaren hoe taal in elkaar zit: horen, zien én voelen.
Dit kan heel goed in spelvorm! De leeskwartetten en bordspellen zijn bijvoorbeeld heel leuk voor kinderen en ouders om samen te oefenen.

Gebruik de werkboeken van Taal in Blokjes voor zelfstandige verwerking thuis naast het oefenen met de software en de andere oefeningen. Kies het werkboek van het juiste niveau en laat de leerling elke dag een paar bladzijdes uit het werkboek maken.

Elke bladzijde bevat een voorbeeld waardoor de leerling snel ziet wat de bedoeling is en zelfstandig kan werken. Bij elke oefening staat een (gecodeerd) voorbeeld van het goede antwoord. Hierdoor ziet de leerling snel wat de bedoeling is en dit ondersteunt ook de ouders.

De ouders kunnen foto's van de gemaakte bladzijdes van het werkboek naar je opsturen voor het nakijken. Of kijk samen de gemaakte bladzijdes na met bijvoorbeeld videobellen en doe gelijk een paar extra auditieve oefeningen.

Korting voor F&L-praktijken

Speciaal voor F&L-gebruikers (gecertificeerde F&L-praktijken) hebben wij een actiekorting op de werkboeken, kwartetten en bordspellen van 20%.

Wil je iets bestellen voor je praktijk of voor de leerlingen thuis? Mail naar info@fenlsoftware.nl met je bestelling. Vermeld a.u.b. ook de artikelnummers, deze kan je vinden op de alle materialen pagina, klik vervolgens op de foto van een artikel voor het artikelnummer.

Huiswerk klaarzetten vanuit de F&L-behandelsoftware

Je kan als behandelaar werkvormen als huiswerk klaarzetten op basis van de leermodules van de F&L methode®. Hiermee kan je snel huiswerk klaarzetten op een specifiek niveau. De leerling ziet thuis vervolgens precies wat hij/zij kan oefenen.

Bekijk rechts een korte video (2 minuten) voor een indruk van de mogelijkheden. Sinds deze video is de software voor thuis nog verder uitgebreid!

Tips bij het klaarzetten van huiswerk

1. Schrijf een algemene instructie voor de ouders of leerling
Bovenaan het huiswerk is een een optioneel. Hier kan je bijvoorbeeld algemene opmerkingen of aanvullende instructies in kwijt. De leerling ziet dit bericht vervolgens in de thuismodule.

2. Geef per werkvorm aan hoeveel keer de leerling de opdracht moet oefenen
Bij het klaarzetten van een leermodule/werkvorm kan je aangeven hoe vaak de leerling de opdracht moet oefenen.
Doe dit door bij 'Stap 3: overzicht' de kolom 'Aantal keer oefenen' aan te passen.

De leerling ziet thuis hoe veel keer hij/zij de opdracht moet oefenen en hoeveel keer hij/zij al gedaan heeft:

3. Voeg overige werkvormen toe zoals woorden blokken en zinnendictee
Het is belangrijk dat de leerling, naast de software, ook andere werkvormen oefent zoals woorden bouwen met de fysieke klankblokken, bladzijdes uit een boek coderen en hardop lezen, springplein klanken/klankgroepen en het schrijven van een (zinnen)dictee. Hiermee stimuleer je het handelingsgericht leren. De F&L methode® is multisensorieel en interactief: horen, zien, voelen en samen doen.

Je kan deze 'overige werkvormen' toevoegen aan het huiswerk: opdrachten die geen software-werkvormen zijn. Gebruik hiervoor onze ingebouwde templates en pas deze vervolgens aan. Je kan ook beginnen met een leeg tekstvak.

De leerling ziet deze opdrachten klaarstaan in het huiswerk, ziet de instructie en opmerkingen en kan vervolgens aangeven dat hij/zij de werkvorm heeft gedaan.

PS. je kan ook verhalen uit de F&L reader software toevoegen aan het huiswerk.