Aan de slag met je leerlingen

Dit is het startscherm van de F&L software, waar de behandelaar gelijk naar een categorie van werkvormen kan gaan.
Bovenin zijn tabbladen voor de verschillende onderdelen van de F&L software.

 

De behandelaar voert elke leering in in de F&L software. De behandelaar kan samen met de leerling werkvormen oefenen tijdens de behandeling. Zie verderop voor voorbeelden van werkvormen.

Ook kan de leerling thuis oefenen met zijn/haar persoonlijke leerlingaccount, als onderdeel van het huiswerk. De behandelaar zet bijvoorbeeld werkvormen klaar op basis van de leermodules. De software houdt vervolgens de resultaten bij van wat de leerling thuis heeft gedaan (zie afbeelding hieronder).

De leerling kan daarnaast tijdens de behandeling en thuis verhalen lezen uit de F&L reader. Hiervan wordt de leesgeschiedenis bijgehouden. De behandelaar selecteert de verhalen die beschikbaar zijn voor thuis ('verhalen delen').

Hieronder zie je hoe de behandelaar huiswerk opgeeft aan de leerling:

Wanneer de leerling inlogt krijgt hij/zij een in de Thuisomgeving een compleet overzicht wat er gedaan moet worden.

Met de huiswerkomgeving krijgen de leerling en de ouders een duidelijk overzicht van welke werkvormen als huiswerk zijn opgegeven. Dit bestaat uit zowel computerondersteunde oefeningen als 'analoge' werkvormen zoals blokken, coderen enzovoorts.

De behandelaar past het huiswerk aan aan wat hij/zij nodig acht voor de leerling. Het huiswerk kan snel worden uitgeprint of direct naar de ouders worden gemaild. Ook kan de behandelaar de huiswerkplanner gebruiken om aan te geven wat andere hulpverleners kunnen oefenen met de leerling, bijvoorbeeld op school. Dit kan een goede ketenzorg ondersteunen.

Als behandelaar kan je gemakkelijk inzien wat de status van het huiswerk is en hoe de voortgang verloopt.

Bekijk de leermodules

De F&L methode® bestaat uit meer dan 60 leermodules. De F&L methode® software gebruikt dezelfde module-indeling.

De behandelaar kiest eerst een categorie en vervolgens een leermodule uit die categorie. Daarna kiest hij/zij de werkvorm. Voor elke leermodule zijn meerdere werkvormen beschikbaar. De selectie van beschikbare werkvormen is bij elke leermodule toegespitst op het leerdoel en niveau van de leermodule.

De behandelaar kan ook huiswerk klaarzetten op basis van de leermodules van de F&L methode® en zo snel opdrachten klaarzetten op een specifiek niveau. De leerling ziet thuis vervolgens precies wat hij/zij kan oefenen.

Inkijkje in de werkvormen

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van werkvormen voor basisvaardigheden, lezen en schrijven.
De voorbeelden lopen op in moeilijkheidsgraad.

Basisvaardigheden: Klank-teken koppeling

Eenvoudige klankzuivere woorden: mkm

  • Klanken luisteren
  • Groeiklanken
  • Klanken kleurne
  • Klankvelden

Het leren van de klank/kleur-structuur in de woordvelden oefening met mkm woordjes

Woordsegmentatie en Klankanalyse

Klanken kleuren van 1 lettergreep

Klankanalyse: hak het woord in losse klanken

 

Om te leren spellen moet de leerling:
- een gesproken woord in losse klanken kunnen verdelen (analyse),
- de klanken aan de letters koppelen (klank-teken koppeling),
- de letters opschrijven zodat er een geschreven woord ontstaat.
De analyse van woorden in losse klanken is daarom, naast de klank-teken koppeling, een essentiële basisvaardigheid voor het leren schrijven van woorden.

Woordsegmentatie: knip het woord in klankstukken

 

De leerling zegt de klankstukken hardop en verdeelt (knipt) het woord in klankstukken met de schaar. Een woord bestaat uit één of meerdere klankstukken. De klinker is het ankerpunt van elk klankstuk. Dit is een goede werkvorm voor het leren lezen van meerlettergrepige woorden.

Klankenbord en kleurendictee

Regels oefenen met het klankenbord

 

Het klankenbord is een vrije, flexibele werkvorm bedoeld om de woordopbouw en de taalregels zichtbaar te maken en uit te leggen. Je kan hiermee auditieve woord- en/of zinnendictees geven en teksten (verhaaltjes) schrijven.

Kleurendictee

 

Het kleurendictee is een zelfstandige werkvorm waarbij de leerling een bepaalde tijd naar de spelling van een woord kijkt en het woord opschrijft zodra het woord is verdwenen. De software geeft aan of het antwoord goed of fout is.
Morfologie
 

Oefenen van de D/T woordverlengingsregel

Oefenen met de Slot-N

Leenwoorden