Taal in Blokjes bij NT2-leerlingen

Ja, Taal in Blokjes is speciaal ontwikkeld voor leerlingen met lees- en spellingproblemen. maar Taal in Blokjes is ook heel geschikt voor NT2 leerlingen!  Zowel op een laag niveau (instromers, alfabetisering, speciale taalklassen) als op een hoger niveau (bijvoorbeeld bij Internationale scholen).

Taal in Blokjes is een taalkundige, fonologische methode, waarbij de structuur van de Nederlandse taal centraal staat. Taal in Blokjes laat zien hoe de Nederlandse taal in elkaar zit, dit geeft NT-2 leerders veel duidelijkheid. Taal in Blokjes is multi-sensorieel en interactief. Taal wordt geleerd met horen, zien en voelen. Leren gaat makkelijker en efficiënter als meer kanalen bij het leerproces worden ingeschakeld.

Taal in Blokjes is een geïntegreerde methode voor lezen en spelling. De werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en en omgekeerd. Taal in Blokjes kan worden ingezet bij meertalige leerlingen en cursisten, zowel op basis- als op gevorderd niveau.  

Elke taal heeft zijn eigen klank-teken afspraken, symbolen, regels. De eigenschappen van een taal bepalen voor een groot deel hoe je de taal het beste kan leren. Zo is Taal in Blokjes een goede aanpak voor het leren van de Nederlandse taal maar niet voor bijvoorbeeld het leren van de Engelse of Franse taal.

Voor een twee taalleerder is het belangrijk dat hij de systematiek van de nieuwe taal begrijpt. Wat bij het leren van de eerste taal een goede aanpak is, kan helemaal niet werken bij het leren van een andere taal.

Waarom is Taal in Blokjes is een goede methode voor NT-2 leerlingen? 

 • Taal in Blokjes is een expliciete, hoog gestructureerde methode voor lezen en spellen die uitlegt uit hoe de Nederlandse taal in elkaar zit, 
 • Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt gebruiken, 
 • Taal in Blokjes heeft duidelijke leerstappen en een cumulatieve opbouw, 
 • Taal in Blokjes is een multisensoriële methode : taal leren door horen, zien en doen, 
 • Met Taal in Blokjes is maatwerk mogelijk, het leertempo is individueel in te stellen. 
 • Taal in Blokjes heeft werkvormen voor individueel gebruik, voor groepjes en voor in de klas, 
 • De methode bestaat uit werkboeken en diverse materialen en werkvormen voor lezen en spellen. De werkboeken zijn voor zelfstandig gebruik, elke bladzijde bevat een voorbeeld van wat de bedoeling is, zodat de instructie tot een minimum beperkt is. Bij elk werkboek zit een oefenmap met verdiepingsoefeningen en nakijkvoorbeelden. 
 • Taal in Blokjes heeft uitgebreide software voor lezen en spellen: de Taal in Blokjes Reader software en Taal in Blokjes Module software. De Reader software heeft een eigen bibliotheek op Cito en Avi-niveau maar ook NT-2 teksten en eigen leerstof kunnen aan de Reader software worden toegevoegd.  
 • Bij Taal in Blokjes wordt de klankwaarde van woorden benadrukt, dit kan helpen bij een goede uitspraak van de mondelinge taal. 


Nederlands een transparante taal

Het Nederlands is een vrij transparante taal en maakt gebruik van een vrij eenduidige klank-teken koppeling. Aan de klanken zijn regels gekoppeld. Taal in Blokjes is een auditief-visuele methode waarbij een vaste kleurcode wordt gebruikt voor de fonologische ondersteuning van de klanken. In de Nederlandse taal hoeft de spelling van de meeste woorden niet uit het hoofd geleerd te worden. De spelling van het Nederlands woorden kan veelal worden afgeleid uit klanken en klankregels. Taal in Blokjes legt uit hoe dit moet. 

Taal in Blokjes legt op een logische, expliciete, heldere en “beeldende” manier uit hoe de Nederlandse Taal in elkaar zit. Er wordt niet uitgegaan van ‘taalgevoel’of impliciet leren. De aanpak is multisensorieel: taal leren door luisteren, zien en doen. Hoe meer zintuigen je gebruikt, hoe makkelijker je iets leert. Ook het leren van een taal is dit zeer effectief.

Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan naast elke taalmethode worden gebruikt. De methode bestaat uit verschillende werkvormen, materialen, werkboeken en software.  

Taal in Blokjes begint bij de basis vanaf niveau begin groep 3 en bouwt de moeilijkheidsgraad op. Ook kan er op een hoger niveau ingestapt worden. Maatwerk is mogelijk, er kunnen kleine stapjes worden gezet maar het tempo kan ook worden verhoogd door sneller door de stof te gaan of hoger in te stappen.
De opbouw van Taal in Blokjes is cumulatief: nieuwe leerstof wordt aangeboden en wat reeds behandeld is, wordt bij een volgend niveau herhaald en verdiept. Het technisch lezen wordt ondersteund door klankcodering, maatregelen voor tekstvereenvoudiging (on andere aangeven van klankstukken, leeshappertje) en door een voorleesstem. 

De Taal in Blokjes Reader software 

De Reader software heeft een automatische klankcodering, ook bij teksten die je zelf toevoegt. Onze Reader software kan ook voorlezen. Met een voorleesstem kunnen anderstalige leerlingen de Nederlandse klanken met kleurcodering goed koppelen aan de uitspraak. De klankwaarde van de Nederlandse letters (klinkers en medeklinkers) wordt hierdoor benadrukt. Dit helpt met het leren van de spelling en verduidelijkt de uitspraak van woorden.

Voorbeeld van het gebruik van de voorleesstem met de Taal in Blokjes Reader software. 

De voorleesstem geeft het goede voorbeeld bij het uitspreken van de gekleurde klanken. Dit is auditief en visueel heel sterk. Laat de op klank gecodeerde teksten voorlezen waarbij de leerling meekijkt en luistert naar de uitspraak van de gekleurde klanken. Gebruik de voorleesstem met het leeshappertje zodat de leerling de woorden goed kan volgen. Laat de leerling daarna zelf (zonder voorleesstem) of met voorleesstem het verhaal lezen. Er zijn meerdere voorleesstemmen. Zie ook het Inspiratieboek Taal in Blokjes blz. 10, 11 en 2- t/m 25 en https://www.taalinblokjes.nl/taal-in-blokjes-reader/ voor meer informatie. 

De Taal in Blokjes Module software heeft modules voor de basisvaardigheden en werkt o.a. met “het sprekende klankenbord” voor de spelling. Schrijven met het sprekende klankenbord is een flexibele werkvorm waarmee leerlingen auditieve woord- en/of zinnendictees en verhaaltjes kunnen schrijven. Deze werkvorm is bedoeld om de spelling te oefenen én uit te leggen. 

zie ook: Taal in Blokjes software.pdf 

Meer informatie? 

 • Vraag (kosteloos) het Inspiratieboek Taal in Blokjes aan (48 blz.) In dit boek staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden.
  Mail hiervoor naar info@taalinblokjes.nl  

 

 • Vraag het Stappenplan Implementatie Taal in Blokjes op school aan. In dit Stappenplan staan basisopzetten van materiaal beschreven op verschillende ondersteuningsniveaus met voorbeelden van gebruik. Het Stappenplan is geeft ook goede handvatten voor gebruik bij NT-2 onderwijs.   

           Mail hiervoor naar: info@taalinblokjes.nl 

 

 • Op de website taalinblokjes.nl staan video's die op een school zijn gefilmd. Dit geeft ook veel informatie over de toepassing van Taal in Blokjes in groepjes of in de klas. 

 

Bezoek de website van het F&L-expertisecentrum, op deze website staat veel praktische informatie bij de FAQ: https://www.fenlexpertisecentrum.nl/faq/
Bijvoorbeeld hoe Taal in Blokjes te combineren met een bepaalde taalmethode.