Zoek een gespecialiseerde F&L-behandelaar bij in de buurt!

Het F&L-behandelprogramma voor dyslexie is het vervolg op Taal in Blokjes.
F&L is het enige programma dat naadloos aansluit op Taal in Blokjes.

F&L methode®

De F&L methode® software wordt door praktijken en instellingen gebruikt voor de specialistische behandeling van dyslexie en lees- en spellingproblemen. Meer weten over de F&L-software en licenties? 0345 544 617

Taal in Blokjes

Taal in Blokjes wordt gebruikt als ondersteuning voor het lezen en spellen in het basis- en speciaal onderwijs: voor zorgniveau 2 en 3 én klassenbreed.

Ketenzorg

Van Taal in Blokjes op school naar specialistische behandeling met de F&L-methode bij praktijken en instellingen.

Workshop TiB

In de workshop Taal in Blokjes leert u hoe u Taal in Blokjes kunt gebruiken op school of in uw praktijk.
Voor meer informatie en aanmelden:

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen over bijvoorbeeld de F&L methode® en Taal in Blokjes, over de materialen en software en over het combineren met andere lees- en spellingmethodes.

Schoolarrangement

Scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen. Voor samenwerkings- verbanden zijn implementatie- pakketten op maat mogelijk.

Het F&L-expertisecentrum geeft advies over het toepassen van de Fonologische en Leerpsychologische methode® (F&L methode®) bij dyslexiebehandeling en bij lees- en spellingproblemen op school.

Thalita Boumans, Gezondheidszorgpsycholoog F&L-expertisecentrum

Het F&L-expertisecentrum:

    • geeft informatie over de F&L methode® en Taal in Blokjes,
    • geeft workshops Taal in Blokjes voor leerkrachten, remedial teachers en ander hulpverleners in het onderwijs
    • voorziet in voorlichting en adviezen aan scholen en hulpverleners,
    • begeleidt instellingen die dyslexie behandelen met de F&L methode®,
    • wil de ketenzorg tussen school en specialistische behandeling verbeteren.

Lees verder bij Doelstellingen

Neem contact op
0345 544 617

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de F&L
methode®, het gebruik van Taal in
Blokjes of de aansluiting van Taal in
Blokjes op bestaande schoolmethodes?
Wij horen het graag!