Ja, dat kan met 'Nieuw verhaal schrijven' en met "Bestaand verhaal samenvatten en/of hoofdgedachte opschrijven". Met de Taal in Blokjes Reader kan het technisch lezen worden verbeterd en geoefend en er kunnen leeskilometers worden gemaakt. Maar wist je dat je daarbij ook kan werken aan  de schriftelijke formuleervaardigheid (verhaalopbouw, verhaallengte, zinsbouw, hoofdletters, punten), aan het begrijpend lezen en aan de spelling?

Nieuw verhaal schrijven

Je leerling kan een eigen verhaal in de Reader software schrijven en dit samen met de behandelaar/begeleider toevoegen aan 'Mijn verhalen' in het account van de school of behandelaar. Het verhaal van je leerling kan worden opgeslagen in je “eigen bibliotheek” en wordt automatisch op klank gecodeerd.  Je leerling krijgt een plaats in de "wall of fame" als auteur.  
Je kan vervolgens het verhaal delen met je leerling (de auteur) en met al je andere leerlingen. Het is leuk en leerzaam als verschillende leerlingen zo hun eigen verhalen uitwisselen!
Is het een heel mooi verhaal voor iedereen die de Reader gebruikt? Wij kunnen het verhaal toevoegen aan de openbare bibliotheek. Mail hiervoor naar bieb@tibreader.nl.

Bekijk de video 'toevoegen van verhalen' hieronder.

Bestaand verhaal samenvatten en/of hoofdgedachte opschrijven

Gaat het om het schrijven naar aanleiding van een verhaal en om het begrijpen van het verhaal? Je leerling kan de hoofdgedachte van het verhaal of een kleine samenvatting in het bijbehorende schrijfvak schrijven. Het schrijfvak verschijnt na de knop "klaar met lezen". Zo kan je ook beoordelen of de leerling de essentie van het verhaal heeft begrepen. Het uiteindelijke doel van lezen is immers begrijpen wat er staat. Afhankelijk van het doel kan je zo ook werken aan de zinsbouw, het gebruik van hoofdletters en punten en aan de spelling.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden! Zie hiervoor de tips bij FAQ 'Is de Taal in Blokjes Reader voor lezen of voor de spelling?'