De Taal in Blokjes Reader software is ontwikkeld voor het lezen van teksten. De verhalen zijn ingedeeld in op Avi en Cito niveaus. Je kan onder andere de klankhulp, het indelen in klankstukken en het  leeshappertje instellen. Je kan leeshuiswerk monitoren en klaarzetten voor thuis.  Ook kan je een voorleesstem gebruiken. Je kan ook je eigen teksten toevoegen en automatisch laten coderen. Met de Taal in Blokjes Reader software kan je voor elke leerling een leestraining samenstellen.

Daarnaast kan je de Taal in Blokjes Reader software ook gebruiken voor het leren van de spelling: voeg bijvoorbeeld woordenlijsten of zinnen in (van je taalmethode), codeer de klanken. Opdracht: hardop lezen, blokwoorden maken en opschrijven. Geef tot slot een auditief dictee.

Je kan het begrijpend lezen en zelf schrijven van teksten combineren. Laat de leerling in het tekstvak dat onder elk verhaal staat een korte "samenvatting" schrijven. Naast begrijpend lezen oefen je zo ook de schrijfvaardigheid (inhoud, zinsbouw, hoofdletters en punten en spelling). Wees coulant met de schrijfprestaties! Als de inhoud redelijk is, is er al een goede stap gezet. Goede zinnen maken is een tweede stap en de spelling komt als laatste.

Zie ook:

Voor meer informatie zie: Leerlingbegeleiding thuis - lezen en spellen met de Taal in Blokjes Reader.pdf