Taal in Blokjes is voor:  

  • alle leerlingen uit het basisonderwijs die hulp nodig hebben met lezen en spellen  
  • leerlingen met aankomende lees- en/of spellingproblemen die baat kunnen hebben bij een voorschotbenadering (vanaf groep 2 en 3)  
  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs  
  • meertalige leerlingen (NT2-onderwijs) 
  • leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen  
  • leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen.  

Taal in Blokjes kan ook als evidence-based interventie voor lezen én voor spellen op ondersteuningsniveau  2 en 3 worden ingezet, bijvoorbeeld als voortraject van de vergoede dyslexiezorg.

Meer informatie?
Bekijk het Stappenplan implementatie Taal in Blokjes

Het ‘Stappenplan implementatie Taal in Blokjes op school’ geeft:
- tips voor gebruik op school,
- een basisopzet voor de aanschaf van materiaal,
- een voorbeeld van een stappenplan voor de implementatie van Taal in blokjes op school vanaf groep 2, van minder naar meer intensief, ingedeeld op de verschillende ondersteuningsniveaus. Uiteraard zijn er veel variaties in aanpak mogelijk, afhankelijk van de manier waarop een school Taal in Blokjes wil gaan inzetten.

Bekijk ook het Inspiratieboek Taal in Blokjes. In het Inspiratieboek Taal in Blokjes (48 blz.) staat veel informatie over de methode en alle materialen en software worden beschreven met doelstelling, uitleg en voorbeelden. Je kan de papieren versie kosteloos aanvragen bij info@taalinblokjes.nl Samen met het Stappenplan kan het Inspiratieboek helpen om een eerste keuze te maken.