De werkboeken zijn gemaakt voor zelfstandige verwerking en dienen ook als basis voor de andere werkvormen van Taal in Blokjes.

Je kan de werkboeken van Taal in Blokjes onder andere gebruiken voor:

  • ON 2 als extra ondersteuning bij leerlingen die dat nodig hebben,
  • ON 3 met extra begeleiding en de extra oefeningen uit de handleiding/oefenmap

Je kan ook:

  • in overleg en met begeleiding, een werkboek meegeven voor thuis, bijvoorbeeld in de vakantie om ‘het lezen en spellen bij te houden, om te voorkomen ‘dat alles wegzakt.

Zie ook: