Effectonderzoek

In 2008 verscheen het eerste onafhankelijke onderzoek naar het effect van behandeling met de F&L methode® in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek (Effectonderzoek naar de Fonologische en Leerpsychologische methode® voor behandeling van dyslexie, Geffen et al), uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. De resultaten waren positief: de vooruitgang met lezen was groot en de vooruitgang met spellen was zelfs zeer groot.

In 2009 verscheen een tweede onafhankelijk onderzoek (Lees- en spellingprestaties met de F&L-methode en de voorspellende factoren voor succes, M.A.R. Gijsel 2009) naar het effect van de F&L methode verschijnen, uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen. In beide onderzoeken zijn grote groepen leerlingen onderzocht uit ruim 650 dossiers. De bevindingen van het tweede onderzoek zijn vergelijkbaar met het eerste onderzoek (terwijl verschillende onderzoeksinstrumenten zijn gehanteerd en een verschillende steekproef van leerlingen is genomen).

Een samenvatting verscheen in het Tijdschrift voor Remedial Teaching (Over de effecten van de behandeling van dyslexie met de F&L-methode, Dr. Martine Gijsel, Drs. Sonja Karman, Prof. dr. Anna M. T. Bosman, Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2010).[/vc_column_text][vc_column_text]

Publicaties

Hieronder vindt u publicaties over de F&L methode® en de effectonderzoeken.

Keuzehulp effectieve interventies ondersteuningsniveau 3 - Analyse Taal in Blokjes
Dyslexie centraal (2021)

Effectiviteit van dyslexiebehandelingen
Kuijpers, C., Wentink, H., Van Bon, W., Meeuwsen-van den Akker, M., & Kroesbergen, E.
Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, november 2014, 53 (11), 460-474

Over de effecten van de behandeling van dyslexie met de F&L-methode
Dr. Martine Gijsel, Drs. Sonja Karman, Prof. dr. Anna M. T. Bosman
Tijdschrift voor Remedial Teaching, 2010
Overzicht van de effectonderzoeken

Het effect van de Fonologische en Leerpsychologische methode bij leerlingen met dyslexie
M. A. R. Gijsel, en A. M. T. Bosman
Pedagogische Studieën, 2010 (87) 118-133

Taaldenken en puzzelen met woorden. Stichting Taalhulp onderzoekt en behandelt dyslexie.
Monique de Mol
Balans Magazine, november 2009

Lees- en spellingprestaties met de F&L-methode en de voorspellende factoren voor succes
M.A.R. Gijsel
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48 (2009) 307-320

Effectonderzoek naar de Fonologische en Leerpsychologische methode® voor behandeling van dyslexie
E.C. van Geffen, M. Berends & J. Franssens
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47 (2008), 365-375

Taalhulp bij Dyslexie: een psycholinguïstische benadering
Marijke Heijerman en Sonja Karman
Logopedie en Foniatrie, juni 2004

Klank & kleur maken lezen leuk
Annelike de Ronde
J/M (vakblad voor ouders), juni 2004

Taal in blokjes
Drs. Thalita Boumans, Julie van Lanschot
Van Horen Zeggen, jaargang 37, nr. 2, juni 1997
Met veel informatie over de F&L-methode®

De fonologische en leerpsychologische methode
T.S.Y. Boumans
Signaal, jaargang 8, nr. 41, juni 1996, pag. 33-35

Psycholinguïstische methode voor lees- en spellingproblemen
T.S.Y. Boumans, S. Karman, Stichting Taalhulp
Logopedie en Foniatrie, april 1993

 

Algemene publicaties over dyslexie en taal kunt u hier vinden.