De F&L methode® software voor gespecialiseerde dyslexiebehandeling

De F&L methode® is een uitgebreid programma voor de behandeling van dyslexie. Bij hardnekkige lees- en/of spellingproblemen en bij dyslexie is specialistische behandeling nodig. Hiervoor kan het F&L-behandelprogramma worden gebruikt. De F&L methode® is evidence-based en heeft modules voor lezen, spellen en basisvaardigheden.

Alleen bij F&L geregistreerde praktijken en instellingen gebruiken de F&L methode en zijn te herkennen aan ons keurmerk. Zij gebruiken hierbij ook de F&L methode software.

De koppeling tussen interventie met Taal in Blokjes en behandeling met de F&L methode® zorgt voor een optimale afstemming van de hulp. Scholen die Taal in Blokjes gebruiken, kunnen hun leerlingen goed ondersteunen bij een F&L-dyslexiebehandeling.

De F&L methode® is de enige methode voor de behandeling van dyslexie met een continuüm van zorg tussen het interventiepakket Taal in Blokjes op school en het F&L-behandelprogramma. Hiermee is een efficiënte en goede ketenzorg mogelijk tussen school, ouders en de praktijk of instelling.

Voorbeeld van de F&L methode® software

De F&L methode®

De F&L methode®(Fonologische en Leerpsychologische methode) is door Thalita Boumans in 1987 ontwikkeld bij Stichting Taalhulp voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, met name dyslexie. Het is een cognitieve en taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. De F&L methode® bestaat uit een uitgebreid computerprogramma met leermodules voor de behandelaar, een online oefenprogramma voor thuis en diverse werkvormen en materialen.

De F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

Bij het lezen staat de klinker centraal. Voor het ontsleutelen van meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat de klinker wordt waargenomen als ankerpunt van de lettergreep en dat de (visuele) segmentatie van de lettergrepen tussen de klinkers correct wordt uitgevoerd. Het waarnemen van het aantal klinkers in woorden geeft tevens informatie over de woordlengte. Hierdoor kan de leerling beter voorspellen hoe een woord moet worden gelezen.

De klankregels van de spelling zijn gebaseerd op klinker-medeklinkercombinaties en klankgroepen (1). Leerlingen leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur van de taal. De nadruk ligt op het leren spellen van woordstructuren in plaats van op het leren spellen van specifieke woorden.

1. Een klankgroep is wat je hoort, een lettergreep is wat je leest.

Bekijk voorbeelden van de F&L methode® software.

Ga naar Vraag & Antwoord voor veelgestelde vragen over de F&L methode®.

Thalita Boumans

Auteur F&L methode® en Taal in Blokjes
Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Registerpsycholoog NIP Kinder en Jeugd
Dyslexieregister NIP/NVO

Schoolversie

Taal in Blokjes is de F&L-methode® schoolversie.

 

De F&L-schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. De vergoeding van de behandeling van ernstig dyslectische leerlingen per 2009 heeft de F&L-schoolversie versneld. De schoolversie van de F&L-methode kan worden ingezet bij het begeleiden van leerlingen met een lees- en/of spellingachterstand.

Interventiepakket

Taal in Blokjes (F&L-methode® schoolversie) is een interventiepakket voor de behandeling van (risico)leerlingen uit groep 3, 4, 5 (en hoger) met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool en het speciaal basisonderwijs. Het pakket kan ook worden ingezet bij de voorschotbenadering in groep 2.Het interventiepakket sluit aan bij de zorgtaak van scholen en bij de huidige wetenschappelijke opvattingen over dyslexie. Het is een aanvullend, remediërend pakket, dat naast diverse taalmethodes kan worden gebruikt.

Taal in Blokjes kan individueel, in groepjes of in de klas worden ingezet. Taal in Blokjes bestaat uit klankblokken, werkboeken, materialen, workshops en software.

Evidence-based

Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode®. Deze methode is wetenschappelijk onderzocht en evidence-based. De F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is door Thalita Boumans in 1987 ontwikkeld bij Stichting Taalhulp voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, met name dyslexie.

Voor het onderwijs

Taal in Blokjes is ontwikkeld voor het onderwijs, maar wordt ook toegepast in praktijken voor logopedie, orthopedagogiek en remedial teaching.

Lees meer over Taal in Blokjes.

Zie ook Vraag & Antwoord voor veelgestelde vragen over Taal in Blokjes in de praktijk, over materialen en software.